projektui.cz

svátek má Pavla, 22.6. 2024
15.10. 10

Deriváty uhlovodíků - alkoholy

Tento předváděcí sešit je určen k objasnění struktury molekul alkoholů, popsání vlastností methanolu a ethanolu a k seznámení žáků s účinky alkoholu na lidský organismus.
Určeno pro: Žáky 9. ročníku ZŠ Cíl: Vysvětlit charakteristické znaky molekul alkoholů. Seznámit se s vlastnostmi methanolu a ethanolu. Diskutovat o vlivu alkoholických nápojů na lidský organismus Časový rozsah: 1-2 vyučovací hodiny. Typ použitých cvičení: Doplňování chybějících slov do textu, přiřazování pojmů, výběr správného pojmu z nabídky možností, čtení z grafu. Mezipředmětové vztahy: dějepis - řečtí a egyptští bohové přírodopis - vliv alkoholu na lidský organismus matematika - čtení z grafu Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správné využtí pomůcek a techniky, pozitivní motivace k úspěšné práci
Ročníky:

Další materiály tohoto autora