projektui.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
24.05. 10

Ovoce 2. ročník

Ovoce, dělení ovoce na skupiny malvice, peckovice, bobule
Materiál byl vytvořen pro 2. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) jako doplněk k učebnici nakladatelství Didaktis. téma : Ovoce, dělení ovoce na skupiny malvice, peckovice, bobule Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarná výchova) - různými výtvarnými technikami je možné toto téma zpracovávat, dále je možné navázat na téma v předmětu matematika Klíčové kompetence - k učení, k řešení problémů, komunikativní. Průřezová témata - EV.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora