projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024

Prvouka Prvouka

Autor:
Řadit:
28.04. 11

"PUTOVÁNÍ KAPKY VODY"

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen k seznámení s pojmy KOLOBĚH VODY, SKUPENSTVÍ LÁTEK V PŘÍRODĚ a k jejich osvojení.
21.09. 10

1.r._Prv_clovek

Ročníky:
procvičení člověka a jeho návyků
28.04. 11

Borovice, modřín

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako doplněk výkladové hodiny. Na tuto lekci navazuje lekce "Smrk, jedle", a celé téma je shrnuto v lekci "Jehličnatý les".
Autor: Alena Horská
29.01. 12

Byliny, keře, stromy

Ročníky: ZŠ 3,
Základní rozpoznávání rostlin
28.04. 11

Čas

Ročníky: ZŠ 3,
Lekce obsahuje základní informace o tom, čím se měří čas, jaké jsou jednotky času a s jakými časovými úseky se žáci v běžném životě setkávají.
18.12. 11

Čas - rok, přestupný rok,měsíc, týden, den

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení se základními pojmy ohledně času.
25.05. 10

Čas a hodiny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Cilem tohoto předváděcího sešitu je procvičit si znalosti o vývoji měřidel času a určování času.
29.01. 12

Části dne, hodiny

Ročníky: ZŠ 1,
Tato lekce může navazovat na lekci "Dny v týdnu". Pracuje s pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc. Seznamuje s měřením času (celé hodiny)
Autor: Alena Horská
26.03. 11

Části kvetoucích rostlin

Ročníky: ZŠ 3,
Kvíz - téma části kvetoucích rostlin. Žáci procvičují zábavnou formou učivo o částech rostlinného těla.
25.09. 11

Chování lidí

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál o chování lidí, zda je špatné či dobré. Důraz na nebezpečné chování lidí.
27.11. 11

Člověk

Ročníky: ZŠ 3,
Základní informace o člověku, jeho smyslech, a o jeho vývoji.
27.08. 11

Člověk

Ročníky: ZŠ 1,
Člověk. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Spolužáci, kamarádi- jejich popis. Lidské tělo, hygiena. Zdravá výživa. Nemoc a úraz.
28.04. 11

Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody-léto.

Ročníky: ZŠ 1,
Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody-léto. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Učivo k seznámení se s proměnami přírody v létě, o vztazích člověka k přírodě. Květiny v zahradě a na louce. Ovoce a zelenina.
30.01. 11

Člověk a jeho zdraví

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičení částí těla,péče o zdraví, určeno pro 1. ročník.
17.05. 10

Clovek a zdravi

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičovací hodina pro 1. třídu.
29.01. 12

Dny v týdnu

Ročníky: ZŠ 1,
Touto lekcí můžeme navazovat na lekci Části dne, hodiny. Materiál je určen k procvičení dnů v týdnu a pojmů včera, dnes, zítra.
Autor: Alena Horská
22.05. 10

Domácí a hospodářská zvířata

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Pojmenování nejdůležitějších domácích a hospodářských zvířat. Místa,kde žijí. Zvířecí rodiny. Savci, ptáci a popis stavby těla.
27.02. 12

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování učiva o domácích zvířatech, byla vytvořena v ACS.
29.01. 12

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci poznávají život našich domácích zvířat. Podle fotografie dané zvíře popíší. Plní zadané úkoly na stránkách. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze 3.7)
26.02. 11

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s domácími zvířaty, jejich užitkem.
18.11. 10

Domácí zvířata

Ročníky:
Opakovací materiál pro 2.ročník ZŠ.
25.06. 11

Domácí zvířata a jejich mláďata

Ročníky: ZŠ 1,
Domácí zvířata a jejich mláďata - rodina, části těla, péče o domácí zvíře
25.09. 11

Domov

Ročníky: ZŠ 2,
Lekce nejen o tom, co se doma nachází za místnosti, ale i o tom, co pro nás domov znamená.
30.11. 10

Dopravní prostředky

Ročníky:
Název práce: Dopravní prostředky Předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka Časový rozsah: 1 hodina 2. - 3. roč.
18.11. 10

Dopravní prostředky - 3.ročník ZŠ

Ročníky:
Opakovací materiál o dopravních prostředcích.
25.09. 11

Dopravní výchova

Ročníky: ZŠ 2,
Dopravní výchova pro 2.ročník-vhodné pro opakování
26.02. 11

Dopravní značky - procvičování

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Příprava je určena k procvičení znalostí o dopravních značkách.
26.03. 11

Dopravní značky - úvod

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Příprava je určena pro 2. a 3. ročník, je vytvořena v ActivStudiu3.
09.11. 10

Dříve a dnes

Ročníky:
Žáci se pokuší porovnat stáří různých předmětů, staveb, dopravních prostředků ap. Přemýšlí o způsobu života v různých historických obdobích a srovnávají se současností.
Autor: Vít Liška
18.03. 12

Gravitace

Ročníky: ZŠ 5,
Seznámení s gravitací a gravitačním polem
19.12. 10

Hmyz - včela

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sešit slouží k procvičování znalostí o včele.
25.06. 11

Hodiny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování hodin.
24.10. 10

Houby

Ročníky:
Opakovací lekce k podzimnímu tématu houby, je vhodné pracovat také s atlasem hub.
Autor: Alena Horská
25.09. 11

Jarní květiny

Ročníky: ZŠ 3,
Téma jarní květiny, lekce může navazovat na projekt o jarní přírodě, je vhodné spojit lekci s vycházkou do přírody, nebo s pěstováním jarních květin ve třídě.
Autor: Alena Horská
15.06. 10

Jarní květiny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičování a upevňování znalostí o jarních rostlinách.
13.10. 10

Jednotky délky - 3.třída

Ročníky:
Příprava vhodná pro žáky 3.třídy.Žáci zde procvičují základní jednotky délky, jejich převody, porovnávání.
28.04. 11

Jehličnatý les

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako shrnující lekce, kterou je možno využít i pro kontrolu znalostí žáků. Této lekci by měly předcházet lekce "Smrk, jedle", a "Borovice, modřín"
Autor: Alena Horská
28.09. 10

Kalendář

Ročníky:
kalendář - roční období/měsíce/dny v týdnu
25.10. 11

Kostry

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Porovnávání koster u člověka a ostatních živočichů.
28.04. 11

Les

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Les - třídění stromů (listnaté, jehličnaté), části stromu
25.10. 11

léto

Ročníky: ZŠ 2,
charakteristika ročního období-léto
18.11. 10

Lidé a čas: minulost a současnost - 3.ročník ZŠ

Ročníky:
Porovnání života a věcí kolem nás v minulosti a současnosti.
25.06. 11

Lidé kolem nás

Ročníky: ZŠ 1,
Lidé kolem nás Materiál pro 1. ročník ZŠ. Naše rodina, máme miminko, rodinné oslavy.
24.11. 10

Lidé kolem nás: Každý jsme jiný

Ročníky:
Lekce může sloužit jako úvodní nebo opakovací materiál pro 3.ročník ZŠ
27.11. 11

Lidské smysly

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál byl vytvořen pro 1., 2. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma:Lidské smysly
Autor: Alena Horská
16.06. 10

Lidske telo

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál přibližuje dětem lidské tělo, jeho části.
30.10. 11

Listnaté stromy

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení s nejznámějšími listnatými stromy v ČR.
19.12. 10

Měření

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Základní seznámení s měřením času, objemu, hmotnosti, délky a teploty.
30.01. 12

Měření délky a hmotnosti

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Na tuto lekci navazují lekce "Měření objemu a času" a "Měření teploty, opakování".
Autor: Alena Horská
30.01. 12

Měření objemu a času

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Této lekci předchází lekce "Měření délky a hmotnosti" a navazuje na ni lekce "Měření teploty, opakování"
Autor: Alena Horská
30.01. 12

Měření teploty, opakování

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Této lekci předchází lekce "Měření délky a hmotnosti" a "Měření objemu, času". V závěru lekce shrnujeme celé téma měření, měřidel a jednotek.
Autor: Alena Horská
29.01. 12

Měříme čas-den, hodina, minuta, sekunda

Ročníky: ZŠ 2,
Základní pojmy o měření času v intervalu dne.
28.02. 12

Měsíce

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit slouží k procvičování měsíců v roce.
09.05. 10

Měsíce - 1.,2.roč.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Vyjmenovat názvy měsíců pomocí obrázků.
27.11. 11

Měsíce, roční období

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál byl vytvořen pro 2. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma:Měsíce, roční období
Autor: Alena Horská
27.02. 12

Mláďata domácích zvířat

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování učiva o mláďatech domácích zvířat, byla vytvořena v ACS.
27.11. 11

My a naše zdraví

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Lekce o zdraví,kdy si žáci mají uvědomit, že existuje nejen fyzické, ale i duševní zdraví.
31.08. 11

Nakupujeme

Ročníky: ZŠ 1,
Lekce procvičuje a prohlubuje znalosti dětí o nakupování,o výrobcích, které se v jednotlivých obchodech nakupují.
28.04. 11

Naše obec

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Naše obec - Luka nad Jihlavou. Zajímavosti a kulturní památky obce na fotografiích
24.10. 10

Naši sousedé

Ročníky:
Téma sousední státy naší republiky. Lekce navazuje na téma světové strany a rozšiřuje ji.
Autor: Alena Horská
26.03. 11

Nebezpečí kolem nás

Ročníky: ZŠ 3,
Opakovací materiál pro 3.ročník
29.11. 11

Obchody

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování tématu NAKUPOVÁNÍ - OBCHODY. Práce byla vytvořena v ACS.
21.10. 10

Obec a město

Ročníky:
Opakovací materiál pro 3.ročník.
25.10. 11

Obojživelníci

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál tematicky navazuje na další lekce "Obratlovci, bezobratlí, hmyz", "Ryby", "Ptáci", "Plazi", "Savci"
Autor: Alena Horská
25.09. 11

Obratlovci - bezobratlí, hmyz

Ročníky: ZŠ 3,
Na materiál tematicky navazují další lekce "Ptáci", "Ryby", "Obojživelníci", "Plazi", "Savci" Celý soubor lekcí je možné využít při projektu "Zvířata".
Autor: Alena Horská
26.06. 11

Orientace v čase

Ročníky: ZŠ 1,
Orientace v čase. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Roční období, měsíce,týdny, dny, hodiny, denní režim.
18.11. 10

Osobnosti na čekých bankovkách

Ročníky:
Cílem lekce je seznámit děti s osobnostmi na českých bankovkách. Lekce je vytvořená jako doplněk projektu o českých osobnostech.
Autor: Alena Horská
27.05. 11

ovoce

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
opakovací hodina, třídění a poznávání
30.11. 10

Ovoce

Ročníky:
Název práce: Ovoce Předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka Časový rozsah: 1 - 2 hodiny
25.10. 10

Ovoce

Ročníky:
Práce je určena pro 3. ročník, vytvořena v ActivStudiu3.
24.05. 10

Ovoce 2. ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Ovoce, dělení ovoce na skupiny malvice, peckovice, bobule
Autor: Alena Horská
23.05. 10

Ovoce a zelenina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Cilem tohoto předváděcího sešitu je procvičit si hravou formou znalosti různých druhů ovoce a zeleniny. Nabádat děti ke zdravému způsobu stravování.
21.09. 10

Ovoce, zelenina

Ročníky:
Procvičování poznávání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny, řezení do skupin
30.10. 11

Ovocné stromy

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení se základními ovocnými stromy.
28.04. 11

Ovocné stromy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Ovocné stromy a jejich plody
14.11. 10

Péče o pokojové rostliny

Ročníky:
Tento výukový sešit je zaměřen hlavně na praktickou část péče o pokojové rostliny. Žáci by se měli naučit přesazovat a množit pokojové rostliny, průběžně se o ně starat.
25.10. 11

Plazi

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál tematicky navazuje na další lekce "Obratlovci, bezobratlí, hmyz", "Ptáci", "Obojživelníci", "Ryby", "Savci"
Autor: Alena Horská
27.11. 11

Podmínky vzniku života na Zemi

Ročníky: ZŠ 4,
Lekce o základních podmínkách života, které nám umožňují žít na Zemi.
18.12. 11

Podnebné pásy

Ročníky: ZŠ 5,
Rozdělení naší planety na podnebné pásy, s rostlinami a zvířaty ,které se v nich vyskytují.
25.10. 11

Podzim

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava je určena k procvičení učiva o podzimu.
23.06. 10

Podzim

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Podzim - charakteristické znaky podzimního období
30.11. 10

Povolání

Ročníky:
Název práce: Povolání Předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka Časový rozsah: 1 - 2 hodiny
25.05. 10

Povolání

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací materiál pro 2.ročník ZŠ
17.05. 10

Povolani

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičovací hodina pro 1. třídu.
28.02. 12

Příroda a potravní řetězce

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení žáků s živou přírodou a vztahy v ní.
17.11. 11

Přírodniny a lidské výtvory

Ročníky: ZŠ 3,
Rozdělení objektů na přírodniny a lidské výtvory
25.06. 11

Přírodniny a lidské výtvory

Ročníky: ZŠ 3,
Využití přírody pro člověka -suroviny a výrobky z nich.
12.10. 10

Přírodniny a lidské výtvory

Ročníky:
Žáci procvičují pojmy přírodniny živé, neživé, jejich třídění, dále pojmy suroviny a lidské výtvory
29.01. 12

Prv - dopravní výchova

Ročníky: ZŠ 2,
Úvodní hodina k dopravní výchově ve 2. ročníku
28.04. 11

PRV 1.ročník Hry pro rozvoj pozornosti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
PRV 1.ročník hry pro rozvoj pozornosti
26.03. 11

PRV 1.ročník rostliny a živočichové

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit připravený pro počáteční hodiny prvouky k rozvoji komunikace a obecného přehledu.
26.03. 11

PRV 2.ročník roční období

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičení učiva o ročních obdobích
01.06. 10

Prvouka - Jaro

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Prvouka-Jaro je určena především pro 2.ročník, přibližuje dětem jarní období (co se děje v přírodě, co dělají na jaře lidé).
13.10. 10

Prvouka 2. třída- Čas

Ročníky:
Příprava je určena pro 2.třídu. Objasňuje měření času, časové pojmy, období. Každá stránka je procvičovací.
22.04. 10

Prvouka, dny v týdnu, 1.ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení dnů v týdnu různými způsoby, co děláme přes den, správná výživa.
01.10. 10

Prvouka- les

Ročníky:
Příprava je zaměřená na procvičování učiva o živé přírodě. Poznávání stromů, keřů, bylin a hub. Základní údaje o zvířatech žijících v lese. Ochrana životního prostředí a různé druhy surovin.
13.10. 10

Prvouka- lidské tělo

Ročníky:
Příprava je určena pro 2. třídu. Procvičuje části těla, smysly a průběh lidského života. Všechny stránky jsou interaktivní.
01.10. 10

Prvouka- podzim

Ročníky:
Příprava je zaměřena na procvičování a upevňování učiva o podzimní přírodě, opakování dopravních značek, bezpečná cesta do školy, práce s pojmy.
13.10. 10

Prvouka- rodina

Ročníky:
Příprava je určena pro 2. třídu. Děti si připomenou vztahy v rodině, pojmenování příbuzných, rodiny zvířátek a také něco z pohádek. Seznámí se s jednoduchým rodokmenem.
25.10. 11

Ptáci

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál tematicky navazuje na další lekce "Obratlovci, bezobratlí, hmyz", "Ryby", "Obojživelníci", "Plazi", "Savci"
Autor: Alena Horská
08.06. 10

PTÁCI

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Příspěvek je určen žákům 2. a 3. tříd k obecnému seznámení s třídou ptáků.
31.05. 10

Ptáci

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena pro 3. ročník. Časový rozsah:1 hodina. Je zaměřena na procvičování a upevňování učiva.
17.11. 11

Roční období

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sešit je určen pro 1. a 2. ročník.Časový rozsah 1 hodina.
02.06. 10

Roční období

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování ročních období, měsíců.
04.05. 10

Roční období

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Znát názvy ročních období a jejich posloupnost.
17.06. 10

roční období - jaro

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
2. ročník. Opakování ročních období, jaro, jarní měsíce, typické znaky jara.
Autor: Alena Horská
17.11. 11

Roční období - opakování

Ročníky: ZŠ 2,
Opakování jednotlivých období roku, jaro, léto, podzim, zima
28.04. 11

Roční období s počty do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Roční období s počty do 10, 1. ročník - Prv+M
29.01. 12

Rodina

Ročníky: ZŠ 2,
Popis rodiny a vztahů v rodině.
25.10. 11

Rodina

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava je určena k procvičení učiva o rodině a prostředí, které dítě obklopuje.
07.06. 10

Rodina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací materiál pro 2.ročník ZŠ.
25.06. 11

Rok

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Rok - roční období, měsíce, čas
26.02. 11

Rosteme a stárneme - 3.ročník

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál o průběhu lidského života.
22.11. 10

Rostliny 2

Ročníky:
Příprava je určena k opakování o základních podmínkách života rostlin. Je vytvořena v ActivStudio3.
22.11. 10

Rostliny 3

Ročníky:
Příprava je určena k opakování o základních podmínkách života rostlin. Je vytvořena v ActivStudio3.
22.11. 10

Rostliny1

Ročníky:
Příprava je určena k opakování o základních podmínkách života rostlin. Je vytvořena v ActivStudio3.
26.03. 11

Rozmanitost přírody-jaro

Ročníky: ZŠ 1,
Procičení základních znalostí o proměně přírody na jaře.
26.03. 11

Rozmanitost přírody-jaro-Velikonoce

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží jako doplnění učiva o jaru. Obsahuje část o Velikonocích a lidových velikonočních zvycích. Část je věnována domácím zvířatům a jejich mláďatům.
28.04. 11

Rozmanitost přírody-léto v lese a u rybníka

Ročníky: ZŠ 1,
Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody-léto v lese a u rybníka. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Učivo k seznámení se s proměnami přírody v létě, o vztazích člověka k přírodě.
28.04. 11

Rozmanitost přírody-podzim

Ročníky: ZŠ 1,
Učivo k seznámení s proměnami přírody na podzim. Základní druhy ovoce a zeleniny jako součást potravy člověka. Chování živočichů na podzim.
28.04. 11

Rozmanitost přírody-zima.

Ročníky: ZŠ 1,
Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody-zima. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Učivo k seznámení s proměnami přírody v zimě, o vztazích člověka k přírodě.
25.09. 11

Ryby

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál tematicky navazuje na další lekce "Obratlovci, bezobratlí, hmyz", "Ptáci", "Obojživelníci", "Plazi", "Savci"
Autor: Alena Horská
17.11. 11

Savci

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál tematicky navazuje na další lekce "Obratlovci, bezobratlí, hmyz", "Ptáci", "Obojživelníci", "Plazi", "Ryby"
Autor: Alena Horská
17.11. 11

Škola

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování učiva o škole. Práce byla vytvořena v ACS.
17.11. 11

Slunce a světlo

Ročníky: ZŠ 5,
Slunce, světlo a planety
28.04. 11

Smrk, jedle

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako doplněk výkladové hodiny. Na tuto lekci navazuje lekce "Borovice, modřín", a celé téma je shrnuto v lekci "Jehličnatý les".
Autor: Alena Horská
27.11. 11

Smysly

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Vyučovací hodina,určená k procvičování učiva o smyslech. Práce byla vytvořena v ACS.
25.05. 10

Smysly

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací materiál pro 2.ročník ZŠ
27.02. 12

Stromy

Ročníky: ZŠ 3,
Práce je určena k opakování a procvičování učiva o stromech, byla vytvořena v ACS.
28.06. 10

Stromy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Prezentace je určena k výuce ve 2. a 3. ročníku předmět prvouka
27.05. 11

Svět kolem nás

Ročníky: ZŠ 1,
Svět kolem nás-zaměstnání dospělých,v obchodě. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Zaměstnání dospělých, lidské vynálezy, nakupování a peníze.
17.11. 11

Světové strany

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení se světovými stranami
30.01. 11

Světové strany

Ročníky: ZŠ 3,
Žáci zábavnou formou procvičují učivo Světové strany.
24.10. 10

Světové strany

Ročníky:
Lekci je možno využít při rozšiřování učiva o světových stranách. Důležitou součástí lekce by měla být práce s mapou a kompasem nebo buzolou
Autor: Alena Horská
27.11. 11

Tísňová volání

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Jak už sám název napovídá, lekce je o důležitých telefonních číslech, která je třeba si pamatovat.
30.01. 12

Třídění odpadů

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Lekce o třídění odpadů,které lidstvo produkuje ve velkém množství.
27.05. 11

Třídění živočichů

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
opakovací hodina na poznávání a zařazování živočichů do jednotlivých skupin
18.11. 10

Třídění živočichů 2. třída

Ročníky:
Lekce je určena pro samostatnou práci žáků nebo pro práci ve skupině. Žákům je vždy poskytnuta kontrola - zpětná vazba.
Autor: Alena Horská
19.12. 10

U nás doma

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit slouží k opakovaní a procvičování bytu a jeho zařízení.
05.12. 10

Vánoční prvouka

Ročníky:
Procvičení si poznatků z prvouky, týkající se ročního období zima a Vánoc.
29.01. 12

Vánoční zvyky

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vánoční zvyky - Betlém, kapr, stromeček, hosté.
26.03. 11

Velikonoce

Ročníky: ZŠ 2,
žáci si připomenou základní poznatky o tomto jarním svátku
31.08. 11

Vlastnosti látek

Ročníky: ZŠ 3,
Lekce se zabývá vlastnostmi látek a dělením látek podle skupenství.
18.12. 11

Voda, vzduch, půda

Ročníky: ZŠ 3,
Základní vlastnosti, vody, vzduchu a půdy.
26.03. 11

Začíná škola-naše třída

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s učivem spojeným s počátkem školní docházky. Chování ve škole, prostředí školy, co do školy patří a nepatří, pracovní místo žáka.
29.01. 12

Zahrada 2.ročník

Ročníky: ZŠ 2,
Lekce o tom, co se na zahradě pěstuje, jaké nástroje a pomůcky se tam používají.
30.10. 11

Záliby, zájmy, sport

Ročníky: ZŠ 1,
Lekce o tom, co děti baví dělat ve volném čase.
17.11. 11

Zásady první pomoci

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Základy první pomoci
26.06. 11

Závěrečné opakování učiva prvouky

Ročníky: ZŠ 1,
Závěrečné opakování učiva prvouky. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Roční období, měsíce, čas, denní režim. Práce dospělých. Rostliny.
07.06. 10

Zdravá strava - 2. ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Téma zdravá strava, skladba jídla, diskuse nad tématem stravování
Autor: Alena Horská
18.12. 11

Zdravá výživa

Ročníky: ZŠ 5,
Základní látky vyskytující se v potravě a jejich význam pro člověka.
25.09. 11

Zelenina

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Opakovací hodina - různé formy.
30.11. 10

Zelenina

Ročníky:
Název práce: Zelenina Předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka Časový rozsah: 1 - 2 hodiny
18.02. 12

Zima

Ročníky: ZŠ 2,
Zábavná forma procvičení učiva o zimě.
30.01. 11

Zima

Ročníky: ZŠ 1,
Charakteristika ročního období, určeno pro 1. ročník.
30.11. 10

Zima

Ročníky:
Název práce: Zima Předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka Časový rozsah: 1 hodina
19.11. 10

Zima

Ročníky:
Zima jako roční období, co se děje v přírodě v zimě, co dělají lidé
01.06. 10

Živá příroda - rostliny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Živá příroda-rostliny,určeno pro 3.ročník. Seznamuje děti se základními poznatky o rostlinách,především bylinách.
29.01. 12

Živelní pohromy - 1.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
1.část materiálu k oblasti Ochrana člověka za mimořádných událostí, ve kterém se lekce blíže zaměřuje na zemětřesení.
29.01. 12

Živelní pohromy - 2.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
2.část materiálu k oblasti Ochrana člověka za mimořádných událostí. Blíže se zaměřuje na hrozbu sopečného výbuchu a ohrožení záplavami.
30.01. 12

Živočichové

Ročníky: ZŠ 3,
Opakovací lekce k tématu živočichové.
19.11. 10

Živočichové

Ročníky:
Živočichové - rozdělění na skupiny, potrava, stavba těla(2.-3.roč.)
04.05. 10

Zvířata na statku

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Poznávání domácích zvířat, odlišení od divokých, užitek a jejich hlasy.