projektui.cz

svátek má Amálie a Libuše, 10.7. 2020
30.01. 12

Měření teploty, opakování

Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Této lekci předchází lekce "Měření délky a hmotnosti" a "Měření objemu, času". V závěru lekce shrnujeme celé téma měření, měřidel a jednotek.
Lekce může sloužit jako doplněk k dlouhodobému projektu "Měření", ve kterém klademe důraz na praktické činnosti. Děti by měly pracovat se skutečnými měřidly, sestavovat tabulky a grafy, učit se v nich číst a pracovat s nimi. Mezipředmětové vztahy - M (práce s jednotkami, převody jednotek, tabulky, grafy), VV (výtvarné zpracování tématu) Kompetence - KŘP, KK, KU PT - MUV (pokud měření využijeme v projektu "Odlišnosti mezi lidmi")
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora