projektui.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
24.10. 10

Naši sousedé

Téma sousední státy naší republiky. Lekce navazuje na téma světové strany a rozšiřuje ji.
Lekce navazuje na lekci Světové strany a rozšiřuje ji. Je možné ji využít jako jedno z center aktivit, kdy u int. tabule pracuje skupinka žáků samostatně. Lekce je navržena tak, aby děti hned na následující stránce dostaly okamžitou zpětnou vazbu o správnosti řešení. V dalších centrech aktivit je vhodné plnit úkoly s mapou, atlasem, kompasem a pod. Klademe důraz na praktické používání nabytých znalostí. Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu), rozvíjíme čtenářskou gramotnost dětí. Klíčové kompetence - komunikativní, k učení. Průřezová témata - ENV, VMEGS
Ročníky:

Další materiály tohoto autora