projektui.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
25.10. 11

Ptáci

Materiál tematicky navazuje na další lekce "Obratlovci, bezobratlí, hmyz", "Ryby", "Obojživelníci", "Plazi", "Savci"
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu), český jazyk (Sýkorka, Výr - vyjmenovaná slova) Klíčové kompetence - komunikativní, k učení, k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora