projektui.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
07.06. 10

Zdravá strava - 2. ročník

Téma zdravá strava, skladba jídla, diskuse nad tématem stravování
Materiál byl vytvořen pro 2. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma: zdravá strava Mezipředmětové vztahy - Jazyk a jazyková komunikace (rozvíjení řečových a vyjadřovacích schopností), umění a kultura (výtvarné zpracování tématu), člověk a zdraví (zdravý životní styl, správné návyky v jídle) Klíčové kompetence - sociální a personální, komunikativní. Průřezová témata - EV Téma je vhodné pro práci ve skupinách
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora