projektui.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
25.09. 11

Obratlovci - bezobratlí, hmyz

Na materiál tematicky navazují další lekce "Ptáci", "Ryby", "Obojživelníci", "Plazi", "Savci" Celý soubor lekcí je možné využít při projektu "Zvířata".
Zvláštní důraz při projektu je třeba klást na práci s encyklopedií, atlasem, na vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich třídění a ověřování. Žáci by měli pracovat se jmenným rejstříkem, měli by se učit vyhledávat nejdůležitější informace a zpracovat je do písemné formy (pracovní list, zápis..) Dále pak se žáci učí svou práci prezentovat. Celý projekt je možné zpracovat jako skupinovou práci. Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu), český jezyk (čtení textů a písemné zpracování) Klíčové kompetence - komunikativní, k učení, k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora