projektui.cz

svátek má Drahoslava, 9.7. 2020
28.04. 11

Borovice, modřín

Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako doplněk výkladové hodiny. Na tuto lekci navazuje lekce "Smrk, jedle", a celé téma je shrnuto v lekci "Jehličnatý les".
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma:Borovice, modřín Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako doplněk výkladové hodiny. Na tuto lekci navazuje lekce "Smrk, jedle", a celé téma je shrnuto v lekci "Jehličnatý les". Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu), český jazyk (písemný projev na téma: Co vím o lese) Klíčové kompetence - komunikativní, k učení, k řešení problémů. Průřezové téma - ENV
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora