projektui.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
24.10. 10

Světové strany

Lekci je možno využít při rozšiřování učiva o světových stranách. Důležitou součástí lekce by měla být práce s mapou a kompasem nebo buzolou
Lekci je možno využít při rozšiřování učiva o světových stranách, propojuje učivo se zeměpisnými znalostmi o České republice a jejich sousedech. Velmi vhodné je používat při lekci mapy, atlas a pod. Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu) Klíčové kompetence - komunikativní, k učení. Průřezová témata - ENV, VMEGS
Ročníky:

Další materiály tohoto autora