projektui.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
30.01. 12

Měření délky a hmotnosti

Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Na tuto lekci navazují lekce "Měření objemu a času" a "Měření teploty, opakování".
Lekce může sloužit jako doplněk k dlouhodobému projektu "Měření", ve kterém klademe důraz na praktické činnosti. Děti by měly pracovat se skutečnými měřidly, sestavovat tabulky a grafy, učit se v nich číst a pracovat s nimi. Mezipředmětové vztahy - M (práce s jednotkama, převody jednotek, tabulky, grafy), VV (výtvarné zpracování tématu) Kompetence - KŘP, KK, KU PT - MUV (pokud měření využijeme v projektu "Odlišnosti mezi lidmi")
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora