projektui.cz

svátek má Anastázie, 15.4. 2024
14.06. 10

Zámořské objevy

Předváděcí sešit je určen k seznámení s učivem o zámořských objevech.
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o zámořských objevech. Je určen pro žáky 7. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic pro ZŠ: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny středověku a počátků novověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2002. Michaela HRUBÁ - Václav DRŠKA, Dějepis 7. Středověk a raný novověk, nakladatelství Scientia, Praha 2002. Předváděcí sešit je vhodný pro 1-2 vyučovací hodiny a je možné jej rozdělit na dvě části: seznámení s novým učivem a opakování. Mezipředmětové vztahy: zeměpis
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora