projektui.cz

svátek má Stela, 4.3. 2024
20.10. 10

Americká občanská válka

Předváděcí sešit je určen k seznámení s učivem o americké občanské válce.
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o americké občanské válce. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Elišška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny novověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2003. František ČAPKA, Dějepis 8. Od roku 1648 do roku 1918, nakladatelství Scientia, Praha 2003. Předváděcí sešit je vhodný pro 1-2 hodiny a je možné rozdělit jej na dvě části: seznámení s novým učivem a opakování. Mezipředmětové vztahy: zeměpis
Ročníky:

Další materiály tohoto autora