projektui.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
01.11. 10

Velká francouzská revoluce - I. fáze

Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o Velké francouzské revoluci (I. fáze). Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o Velké francouzské revoluci (I. fáze). Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Elišška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny novověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2003. František ČAPKA, Dějepis 8. Od roku 1648 do roku 1918, nakladatelství Scientia, Praha 2003. Předváděcí sešit je vhodný pro 1 vyučovací hodinu. Mezipředmětové vztahy: občanská výchova, zeměpis.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora