projektui.cz

svátek má Stela, 4.3. 2024
28.02. 12

Perská říše

Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Perské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Perské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny pravěku a starověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2001. Jana PEČÍRKOVÁ a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, nakladatelství Scientia, Praha 2001. Helena MANDELOVÁ a kol., Starověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha 2006 Předváděcí sešit je vhodný pro 1 vyučovací hodinu Mezipředmětové vztahy: zeměpis, český jazyk-literatura
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora