projektui.cz

svátek má Stela, 4.3. 2024
25.10. 11

Sumerové

Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o sumerských městských státetech. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o sumerských městských státetech. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny pravěku a starověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2001. Jana PEČÍRKOVÁ a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, nakladatelství Scientia, Praha 2001. Helena MANDELOVÁ a kol., Starověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha 2006 Předváděcí sešit je vhodný pro 1-2 vyučovací hodiny. Mezipředmětové vztahy: zeměpis, český jazyk - literatura
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora