projektui.cz

svátek má Alexandr, 27.2. 2024
27.11. 11

Evropská barokní kultura - II. část

Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o evropské barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o evropské barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Elišška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny novověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2003. František ČAPKA, Dějepis 8. Od roku 1648 do roku 1918, nakladatelství Scientia, Praha 2003. Předváděcí sešit je vhodný pro 1. vyučovací hodinu. Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora