projektui.cz

svátek má Stela, 4.3. 2024
27.11. 11

Česká barokní kultura - II. část

Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o české barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o české barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Elišška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny novověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2003. František ČAPKA, Dějepis 8. Od roku 1648 do roku 1918, nakladatelství Scientia, Praha 2003. Předváděcí sešit je vhodný pro 1 vyučovací hodinu. Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora