projektui.cz

svátek má Stela, 4.3. 2024
27.05. 11

České království za Přemysla Otakara I.

Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o vládě českého krále Přemysla Otakara I. Je určen pro žáky 7. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o vládě českého krále Přemysla Otakara I. Je určen pro žáky 7. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Elišška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny středověku a počátku novověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2002. Michaela HRUBÁ - Václav Drška, Dějepis 7, středověk a raný novověk, nakladatelství Scientia, Praha 2002. Helena MANDELOVÁ a kol., Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha 2006. Předváděcí sešit je vhodný pro 2 vyučovací hodiny. Mezipředmětové vztahy: český jazyk, zeměpis
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora