projektui.cz

svátek má Pavla, 22.6. 2024
29.04. 10

Úvod do chemie

Předváděcí sešit slouží k motivaci žáků, k otevření diskuse o důležitosti chemie.
Předváděcí sešit slouží k otevření diskuse o tom, proč je chemie důležitá, kde všude se s chemií setkáváme a proč je důležité jí rozumět. Žáci by si měi uvědomit, v čem spočívá důležitost chemie pro život člověka a jak může být prospěšná pro ně samotné. Měli by získat představu o odlišnosti fyzikálního a chemického děje a uvědomit si, jak různé jsou vlastnosti látek. Sešit lze využít v úvodní hodině chemie, protože využívá znalostí žáků z fyziky a zkušeností z běžného života. Rozvíjí především komunikativní kompetence žáků a kompetence k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora