projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
27.09. 10

Atomy a molekuly

Předváděcí sešit slouží k procvičení pojmů atom, molekula, prvek a sloučenina a k získání praxe v určování počtu prvků a atomů v molekulách. Rozvíjeny jsou zde především kompetence k učení a k řešení problémů.
Po probrání učiva by žáci měli zvládat rozlišení pojmů atom, molekula, prvek a sloučenina a orientovat se v určování počtu atomů a prvků v molekulách. Toto učivo je pro žáky obtížné vzhledem k jeho teoretickému založení, proto je látka v sešitě procvičována hravou formou.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora