projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
26.03. 11

Kyslíkaté kyseliny

Předváděcí sešit je vytvořen v ActivInspire - Studiu. Předváděcí sešit je určen k procvičení učiva týkajícího se názvosloví, vlastností, použití a reakcí základních kyslíkatých kyselin.
Předváděcí sešit je určen k procvičení učiva týkajícího se názvosloví, vlastností, použití a reakcí základních kyslíkatých kyselin - kyseliny dusičné, sírové, siřičité, uhličité a chlorné. Rozvíjí kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní. V sešitě žáci doplňují rovnice disociace kyselin, procvičují názvosloví kyslíkatých kyselin, ověřují si znalosti vlastností a použití kyselin a princip přípravy a výroby kyseliny sírové.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora