projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
30.01. 11

Vzduch

Předváděcí sešit je určen k procvičování pojmů a znalostí získaných v kapitole vzduch. Je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
V předváděcím sešitě si žáci opakují dříve osvojené pojmy a znalosti na téma vzduch, jeho vlastnosti a využití. Chemie je zde propojena s učivem fyziky a ekologie. Sešit slouží k upenění učiva a k jeho procvičení. Jako motivační prvek a zároveň prvek vedoucí k zamyšlení je zde využit odkaza na video - příprava kyslíku. Jsou zde rozvíjeny kompetence pracovní, kompetence k učení i kompetence komunikativní.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora