projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
29.01. 12

Názvosloví oxidů

Předváděcí sešit je určen k procvičení názvosloví oxidů - žáci si na příkladech ověří a upevní naučenou látku.
Předváděcí sešit obsahuje cvičení určená k procvičování názvosloví oxidů. Je zde mimo jiné využito procvičování formou her a soutěží, aby byla zvýšena motivace žáků. Upevňovány jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní a kompetence pracovní.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora