projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
25.04. 10

Směsi

Předváděcí sešit slouží k procvičení učiva, týkajícího se kapitoly směsi. Žáci si procvičí a zopakují rozdělení látek, druhy směsí a jejich vlastnosti.
Po probrání a procvičení látky týkající se směsí by žáci měli dokázat definovat pojem směsi, uvádět příklady jednotlivých směsí, rozlišit od sebe směs a chemicky čistou látku, zařadit konkrétní látky do příslušné skupiny směsí. Rozvíjí se kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence pracovní a komunikativní.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora