projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
21.04. 10

Vlastnosti látek

Sešit je určen k zopakování pojmů látka a těleso, skupenství a jeho změny, hustota, elektrická vodivost a nebezpečná látka.
Předváděcí sešit slouží k procvičení kapitoly "Vlastnosti látek" - umožňuje žákům zopakování a procvičení pojmů látky a tělesa, skupenství, skupenské změny látek, hustota, elektrická vodivost (vodiče a izolanty. Jeho součástí je také zopakování nebezpečných látek a jejich označení. Sešit rozvíjí kompetence pracovní, kompetence k učení, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora