projektui.cz

svátek má Zdeněk, 23.1. 2021
16.11. 10

Svět - kontinenty

Lekce je součástí komplexu lekcí Svět-Evropa-Česká republika-Kraje-Místo, kde žiji a slouží k celistvému pohledu žáků na toto učivo.
Lekce Svět - kontinenty je určena do předmětu Člověk a jeho svět ( Vlastivěda ) k ucelenému pohledu na svět, k uvědomění si rozdělení světa na jednotlivé kontinenty a spolu s navazujícími lekcemi k začlenění místa bydliště do vyšších celků. Směřuje od pohledu na svět komplexně a slouží i k naplňení průřezového tématu Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora