projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Vlastivěda Vlastivěda

Autor:
Řadit:
30.01. 11

1.světová válka

Ročníky: ZŠ 5,
Příčiny a důsledky 1.světové války
25.10. 11

Beskydy

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s nejznámějšími památkami Beskyd a životem lidí v dřívějších dobách na vesnici v Beskydech.
25.06. 11

Bílé Karpaty

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, povrch Bílých Karpat, jedinečnou přírodu a krajinu. Orientují se na mapě. Poznají zajímavá místa tohoto kraje. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
30.01. 11

Brno

Ročníky: ZŠ 5,
Nejznámější památky a budovy Brna, zajímavosti a základní informace.
30.01. 11

Celkové opakování - vlastivěda

Ročníky: ZŠ 5,
Celkové opakování vlastivědy 5. ročníku. Opakování formou křížovek, osmisměrky a dalších zábavných forem.
28.04. 11

Černá Hora - Janské Lázně

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Lekce je určena pro žáky 4.-5. ročníku do předmětu Člověk a jeho svět (Vlastivěda) k tématu města či lázeňská města ČR.
18.11. 10

Česká republika

Ročníky:
Lekce je určena pro práci s mapou v předmětu Člověk a jeho svět ( vlastivěda ). Navazuje na lekci Evropa.
18.05. 10

Česká republika

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Základní údaje o České republice - symboly ČR, hlavní město ČR, části ČR Určeno pro 4. ročník
18.11. 10

Ceska republika - mesta

Ročníky:
Česká republika - města, určeno pro 4.- 5. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
18.11. 10

Ceska republika - povrch

Ročníky:
Česká republika - povrch, určeno pro 4. - 5. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
18.11. 10

Ceska republika - reky

Ročníky:
Česká republika - řeky, určeno pro 4.-5. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
22.04. 10

Česká republika - slepé mapy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vlastivěda pro 4. a 5. třídu, procvičování polohy např. měst, hor, řek ap. na mapě ČR
Autor: Vít Liška
07.10. 10

Česká republika - slepé mapy 1

Ročníky:
ČR - slepé mapy - určování polohy. Žáci pomocí štětce určují polohu měst, hor, ... na slepé mapě a následně si mohou zkontrolovat přesnost.
Autor: Vít Liška
22.02. 12

Česká republika - zeměpisné znalosti

Ročníky: ZŠ 4,
Test je určený na zopakování zeměpisných znalostí o České republice.
28.05. 10

Česká republika v srdci střední Evropy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičovací hodina pro 5.ročník - Česká republika a sousední státy
04.06. 10

Cesta do školy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Dopravní prostředky, dopravní značky
25.09. 11

ČR - přírodní podmínky

Ročníky: ZŠ 4,
Opakovací hodina vlastivědy pro 4.ročník - podnebí, poloha ČR v Evropě.
29.01. 12

Dějepis - test.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Dějepisný test ze souhrnu historických událostí.
27.05. 11

Doba pravěká

Ročníky: ZŠ 4,
Rozdělení doby pravěké na základní období.
18.11. 10

Evropa

Ročníky:
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět ( vlastivěda ), jako navazující lekce na lekci Svět.
16.05. 10

Evropa

Ročníky: ZŠ 5,
5. ročník, Evropa - jeden ze světadílů
30.01. 11

Husitství

Ročníky: ZŠ 4,
Od Václava IV. až po Jiřího z Poděbrad
26.03. 11

I.světová válka, rozpad Rakouska - Uherska

Ročníky: ZŠ 5,
Stručné seznámení s událostmi 1. světové války, orientace na mapě - úloha jednotlivých států, situace po rozpadu Rakouska - Uherska, fotografie - ukázka terénu a bojišť na italské frontě. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze 3.7)
25.09. 11

Jan Amos Komenský

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s historickou postavou - propojení vlastivědy a českého jazyka.
28.04. 11

Jan Hus a husitstvi

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Jan Hus a husitství - určeno pro 4. až 5. roč. Vytvořeno v ActivInspire.
12.10. 10

Jan Žižka a jeho doba - část 1.

Ročníky:
Výkladová hodina pro 4. roč. ZŠ obsahuje téma Václav IV. a Jan Hus
15.10. 10

Jan Žižka z Trocnova a jeho doba - část 2.

Ročníky:
Václav IV. a Jan Hus v otázkách a odpovědích.
27.11. 11

Jeseníky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 7,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět ( Vlastivědy ). Je doporučena pro 5. ročník, ale je ji možné zařadit i do Přírodovědy nebo 7. ročníku před lyžařským kurzem Rozvíjí kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní.
27.05. 11

Jeseníky, Kralický Sněžník, Rychlebské hory 1

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, povrch Jeseníků, jejich vrcholy, orientují se na mapě Jeseníků, seznámí se s zajímavostmi těchto hor. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
27.05. 11

Jeseníky, Kralický Sněžník, Rychlebské hory 2

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci se zběžně seznámí s Rychlebskými horami, Kralickým Sněžníkem. Poznávají zdejší zajímavá místa. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
28.04. 11

Jižní Čechy, poloha, památky, průmysl a zemědělství

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, vodstvo, povrch jižních Čech, vyjmenují tři základní charakteristiky kraje (kraj husitů, rybníků a památek), orientují se na mapě jižních Čech.Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
27.11. 11

Karel IV.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět ( Vlastivědy ) do 4. ročníku. Je možné ji použít jako motivační ( evokační ) hodinu nebo i jako výkladovou či opakovací hodinu. Rozvíjí klíčové kompetence Komunikativní, K učení a K řešení problémů. Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova - ilustrace, výroba prezentací, český jazyk - vypravování, výpisky.
27.05. 11

Karel IV.

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k ověření znalostí o Karlu IV.
21.10. 10

Karel IV.

Ročníky:
Vláda Karla IV.- výkladová hodina pro 4, roč.
25.06. 11

Krkonoše, Broumovsko

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, povrch Krkonoš, horská střediska, orientují se na mapě. Seznámí se s Broumovskem a jeho památkami a zajímavostmi. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze 3.7). Jedná se o rozšiřující učivo.
27.05. 11

Kutná Hora

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Výuková a procvičovací hodina pro 4. a 5.ročník na téma - Kutná hora
28.06. 10

Lucemburkové, husitství

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Dějiny České země v období vlády Lucemburků, husitsví. Vlastivěda 4. ročník
Autor: René Pohanka
20.05. 10

Mapa ČR

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Orientace na mapě pomocí světových stran a barev
30.01. 12

Marie Terezie a Josef II.

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná do předmětu Člověk a jeho svět (Vlastivěda ) do pátého ročníku, jako evokativní, výkladová i opakovací.
29.01. 12

Mezníky historie 1. část

Ročníky: ZŠ 4,
Opakovací hodina pro 4. ročník (od pravěku po Přemysla Otakara I.)
29.01. 12

Mezníky historie 2. část

Ročníky: ZŠ 4,
Opakovací hodina vlastivědy pro 4. ročník (vláda prvních králů až po husitství)
18.02. 12

Mezníky historie 3.část

Ročníky: ZŠ 5,
Opakovací hodina vlastivědy pro 5.ročník (16.až 20. století)
25.09. 11

Národní park Podyjí

Ročníky: ZŠ 5,
Národní park Podyjí - celá práce je založena na názornosti (fotografie, kresby, schémata), rošíření výuky vlastivědy a přírodovědy v 5.tř. (4.tř.)
07.09. 10

Národní parky České republiky

Ročníky:
Materiál je možné využít k opakování tématu NP, žáci vybírají správnou možnost při chrakteristice NP, vše je doplněno názornými mapkami a fotografiemi. (Activstudio v. 3.7)
Autor: Vít Liška
25.05. 10

Naše město

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina k tématu Naše město (Žďár nad Sázavou) pro žáky 5. ročníku.
Autor: Vit Uhmann
26.03. 11

Ostrovní státy

Ročníky: ZŠ 5,
Velká Británie, Irsko a Island
26.02. 11

Osvícenství

Ročníky: ZŠ 5,
Význam vlády Marie Terezie a Josefa II.
27.05. 11

Pohoří v ČR

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
-opakování a orientace na mapě
11.05. 10

Povolání

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Poznávání jednotlivých druhů povolání
25.05. 10

Povolání 2

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Rozlišování práce fyzické a duševní, studium potřebné pro výkon některých povolání
26.02. 11

Praha

Ročníky: ZŠ 4,
Založení Prahy, historie a poloha města.
26.11. 10

Praha

Ročníky:
Hodina slouží k procvičování a opakování tématu hlavního města Prahy. Je zpracována formou otázek v ActivInspire a lze využít hlasovacího zařízení.
25.05. 10

Praha

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina k tématu Praha.
Autor: Vit Uhmann
30.01. 11

Praha - hlavní město, poloha, památky

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci si uvědomují polohu hlavního města v rámci Evropy. Popíší polohu Prahy ve středu republiky. Poznají nejznámější pražské památky a sídla prezidenta, vlády a premiéra ČR.
29.01. 12

Procházka po ČR

Ročníky: ZŠ 4,
Opakovací hodina vlastivědy pro 4.ročník - základní okruhy učiva o ČR.
26.03. 11

Skandinávský poloostrov

Ročníky: ZŠ 5,
Finsko, Norsko, Švédsko
29.01. 12

Slovenská republika

Ročníky: ZŠ 5,
Opakovací hodina pro 5. ročník
30.01. 11

Sousední státy ČR

Ročníky: ZŠ 5,
Základní informace o sousedních státech ČR, osmisměrka a procvičení znalostí.
25.05. 10

Státní symboly

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina k tématu státních symbolů ČR pro 4. ročník vlastivědy.
Autor: Vit Uhmann
25.10. 11

Stavby na území ČR

Ročníky: ZŠ 4,
Výuková a procvičovací hodina pro 4. ročník seznamuje se základními architektonickými stavbami.
28.04. 11

Století rozvoje - věda a umění

Ročníky: ZŠ 5,
Věda a umění 19. století, významné osobnosti a jejich díla.
28.04. 11

Střední Čechy, poloha, památky, průmysl a zemědělství

Ročníky: ZŠ 5,
Seznámení se středními Čechami, jejich povrchem, zemědělstvím, poznáním nejznámějších památek. Poznávání měst středních Čech, jejich průmysl a památky.Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
26.03. 11

Šumava - národní park - příroda

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, vodstvo a povrch Šumavy, její vrcholy a rozhledny, orientují se na mapě Šumavy, získají znalosti o fauně a flóře. Seznámí se s zajímavostmi Šumavského národního parku. Hodina vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
16.11. 10

Svět - kontinenty

Ročníky:
Lekce je součástí komplexu lekcí Svět-Evropa-Česká republika-Kraje-Místo, kde žiji a slouží k celistvému pohledu žáků na toto učivo.
30.01. 11

Světadíly a oceány

Ročníky: ZŠ 5,
Světadíly a oceány na mapě světa.
21.10. 10

UNESCO

Ročníky:
Základní údaje o organizaci UNESCO a procvičení všech památek UNESCO v ČR s obrázky.
Autor: Vit Uhmann
28.04. 11

Václavové na českém trůně

Ročníky: ZŠ 4,
Vláda panovníků stejného jména - Václav.
29.09. 11

vlastivěda opakování - 1.část

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
opakování učiva vlastivědy 4. ročníku - od pravěku po vládu přemyslovských knížat.
30.10. 11

vlastivěda opakování - 2. část (dějiny)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Opakování dějin od Přemyslovců po husity.
25.10. 11

Vlastnictví a potřeby

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět do oplasti finanční gramotnosti. Je doporučena pro 5. ročník, ale je ji možné zařadit i do 4. nebo 6. ročníku podle úrovně znalostí žáků v této oblasti. Rozvíjí kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní. Je vhodná pro osobnostní a sociální výchovu.
20.10. 10

Vodstvo

Ročníky:
Rybníky a řeky ČR - opakovací hodina - 4. ročník
26.11. 10

Vodstvo ČR

Ročníky:
Úvod k učivu o vodstvu v České republice.
Autor: Vit Uhmann
26.11. 10

Vodstvo ČR II.

Ročníky:
Učivo o řekách - výkladová i opakovací část.
Autor: Vit Uhmann
26.11. 10

Vodstvo ČR III.

Ročníky:
Učivo o jezerech, přehradách, rybnících, úmoří a rozvodí - výkladová i opakovací část.
Autor: Vit Uhmann
18.02. 12

Vynálezy mění svět

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako do předmětu Člověk a jeho svět ( Vlastivěda ) do pátého ročníku, jako rozšiřujicí lekce k tématu vynálezy.
18.02. 12

Vynálezy mění svět 2

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná do předmětu Člověk a jeho svět ( Vlastivěda ) do pátého, jako rozšiřující a navazující na lekci Vynálezy mění svět.
06.09. 10

Zpátky v čase

Ročníky:
Opakovací hodina pro 4. ročník. Historie v pověstech.