projektui.cz

svátek má Zdeněk, 23.1. 2021
10.06. 10

Třídění živočichů

Materiál byl vytvořen pro 4. ročník jako součást opakování dělení živočichů - obratlovců do skupin.
Lekce slouží jako doplněk k jakékoliv učebnici, kde dělíme obratlovce do skupin ( savci, ptáci, ryby, obojživelníci a plazi ). Mezipředmětové vztahy: jazyk a jazyková komunikace - popis obrázků, vyjadřovací schopnosti umění a kultura - výtvarné zpracování úkolů informační a komunikační technologie - práce s tabulí a počítačem, vyhledávání informací Klíčové kompetence - k učení, k řešení problémů, komunikativní Průřezová témata - EV, VMGS
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora