projektui.cz

svátek má Zdeněk, 23.1. 2021
23.11. 10

Rozpočet jednorázové akce

Lekce slouží k doplnění učiva 5. ročníku v tématu Člověk.
Materiál je určen do partie o finanční gramotnosti. Cílem je přispět u žáků k tvorbě návyků zdravého financování. Je vhodný do hodin předmětu Člověk a jeho svět - téma Člověk ( 5. ročník ). Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, Matematika Klíčové kompetence: Komunikativní, k řešení problému Průřezová témata : OSV
Ročníky:

Další materiály tohoto autora