projektui.cz

svátek má Zdeněk, 23.1. 2021
27.05. 10

Ekosystémy ČR

Materiál byl vytvořen pro 4. ročník - předmět Člověk a jeho svět (Přírodověda) jako doplněk k učebnici nakladatelství Didaktis, téma ČR - ekosystémy. Slouží jako doplňující procvičovací materiál.
Materiál byl vytvořen pro 4. ročník - předmět Člověk a jeho svět (Přírodověda) jako doplněk k učebnici nakladatelství Didaktis, téma ČR - ekosystémy. Slouží jako doplňující procvičovací materiál. Mezipředmětové vztahy: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informační výchova. Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní. Průřezová témata: Environmentální výchova a Výchova v mezinárodních a globálních souvislostech.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora