projektui.cz

svátek má Zdeněk, 23.1. 2021
17.05. 10

Rostliny a živočichové ČR

Materiál byl vytvořen pro 4. ročník - předmět Člověk a jeho svět jako doplněk k učebnici nakladatelství Didaktis, tématu Česká republika - rostliny a živočichové jako opakovací materiál učiva 3. ročníku.
Materiál byl vytvořen pro 4. ročník - předmět Člověk a jeho svět jako doplněk k učebnici nakladatelství Didaktis, tématu Česká republika - rostliny a živočichové jako opakovací materiál učiva 3. ročníku. Mezipředmětové vztahy - Jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura, Informační a komunikační technologie. Klíčové kompetence - k učení, k řešení problémů, komunikativní. Průřezová témata - EV, VMGS
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora