projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024
28.04. 11

Halogeny

Předváděcí sešit je určen k procvičení a zopakování učiva, týkajícího se halogenů. Je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
V sešitě jsou využity problémové úkoly, které rozvíjejí kompetence k řešení problémů a kompetence pracovní. Žáci třídí, vybírají a přiřazují správné pojmy, týkající se vlastností a použití halogenů. V úvodu sešitu je využito opakování předchozí látky k uvedení tématu halogeny.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora