projektui.cz

svátek má Václav, 28.9. 2020
27.05. 11

Pravopisná cvičení III.

Pracovní sešit je vypracován v AS. Je vhodný pro 6. - 9. ročník. Žáci doplňují koncovky, vyhledávají chyby ve větách.
Pracovní sešit je zaměřen na doplňování koncovek u jmen a sloves. Žáci si procvičují číslovky řadové, pravopis spřežek. Dále vyhledávají nesprávné tvary ve větách a opravují je.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora