projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024

Anglický jazyk Anglický jazyk

Autor:
Řadit:
18.02. 12

A, An, Some, Any

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s používáním neurčitého členu a tvarů some a any.
25.06. 11

Adjectives - comparatives and superlatives

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování 2. a 3. stupně přídavných jmen, včetně vyjadřování rozměrů, vazby "as...as" a "the same...as."
26.03. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží 8.ročníku k zopakování známých pojmů zvířat, k rozšíření slovní zásoby o nové názvy, k propojení znalostí z přírodopisu o druzích živočichů a seznámí se s písemnou formou hlasů zvířat.
Autor: Hana Koptová
18.09. 10

Animals

Ročníky:
Rozšíření slovní zásoby k tématu ANIMALS, procvičovací cvičení.
25.09. 11

Animals I.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a rozšíření slovní zásoby. Pracovní listy. Videa s poslechem. Hry, kvízy, píseň.
25.09. 11

Animals II.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a rozšíření slovní zásoby. Pracovní list. Videa s poslechem. Hry, kvízy, píseň.
25.09. 11

Animals III.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a rozšíření slovní zásoby - Birds, Amphibians, Reptiles. Příprava navazuje na ANIMALS I a II
18.03. 12

AROUND THE WORLD

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Procvičení a upevnění znalostí v oblasti kontinentů, států světa, národností a hlavních měst států Evropské unie.
27.11. 11

ARTICLES I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Základní pravidla užití neurčitého a určitého členu. Geografické názvy s a bez THE.
27.11. 11

ARTICLES II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Příprava navazuje na ARTICLES I. - procvičení THE v geografických pojmech a další příklady užití A/AN/THE a bezčlennosti s procvičením.
27.02. 12

AZ Kvíz

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vědomostní hra v anglickém jazyce.
18.02. 12

Cinderella I.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování látky 5. a 6. ročníku na známém příběhu o Popelce.
18.02. 12

Cinderella II.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování látky 5. a 6. ročníku na příběhu o Popelce.
18.02. 12

Cinderella III.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování látky 5. a 6. ročníku na příběhu o Popelce.
18.02. 12

Cinderella IV.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování látky 5. a 6. ročníku na příběhu o Popelce.
29.01. 12

Clothing I. - Types of Clothing

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Souhrnné procvičování probrané slovní zásoby tématu, členění do několika kapitol, doplněno křížovkami.
29.01. 12

Clothing II. - Accessories, Materials, Patterns, Shades of Colours etc.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Souhrnné procvičování probrané slovní zásoby, přehledné členění do několika kapitol, doplněno křížovkami. Vytvořeno v Activ Inspire.
17.11. 11

Comparatives and superlatives

Ročníky: ZŠ 8,
Tato práce je zaměřena na procvičení stupňování přídavných jmen / 2. a 3. stupeň/. Je určena pro 8. ročník - 1. čtvrtletí.
Autor: Dana Zrzavá
25.11. 10

Comparatives and Superlatives

Ročníky:
První obeznámení s novou látkou s následným procvičením.
15.11. 10

Comparatives, Superlatives

Ročníky:
Procvičování stupňování přídavných jmen.
27.05. 11

Computers

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Pracovní sešit je určen k sumarizaci slovní zásoby k tématu Počítače. Úkoly zahrnují rozvoj dovedností čtení, mluvení a psaní.
27.11. 11

Conversational phrases

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s použitím základních konverzačních frází.
30.01. 12

Countable and Uncountable Nouns

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Třídění počit. a nepočit. podst. jmen, SOME, ANY, MUCH, MANY, FEW, LITTLE, "obaly".
26.02. 11

Crosswords - Animals

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží nejen k zopakování známých pojmů zvířat pro 6.ročník, ale také k rozšíření slovní zásoby o nové názvy.
Autor: Hana Koptová
25.09. 11

Crosswords - Employment

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci si procvičí znalosti slovních pojmů, které se týkají Zaměstnání.
Autor: Hana Koptová
25.06. 11

Crosswords - Family

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí znalosti slovních pojmů, které se týkají Rodiny.
Autor: Hana Koptová
25.10. 11

Crosswords - Nature

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží 6.ročníku zejména k procvičení slovní zásoby na téma Příroda.
Autor: Hana Koptová
28.04. 11

Crosswords - Opposites

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci si procvičí znalosti slovních protikladů.
Autor: Hana Koptová
10.11. 10

Crosswords - Our house

Ročníky:
Žáci si zopakují části domu a jeho základní vybavení v anglickém jazyce.
Autor: Hana Koptová
17.11. 11

Crosswords - Restaurant

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží 7.ročníku zejména k procvičení slovní zásoby na téma Restaurace.
Autor: Hana Koptová
17.11. 11

Crosswords - School

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží 6.ročníku zejména k procvičení slovní zásoby na téma Škola.
Autor: Hana Koptová
17.11. 11

Crosswords - Time

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží 6.ročníku zejména k procvičení slovní zásoby na téma Čas.
Autor: Hana Koptová
31.08. 11

Crosswords - Town

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci si procvičí znalosti slovních pojmů, které se týkají Města.
Autor: Hana Koptová
29.01. 12

Crosswords 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
29.01. 12

Crosswords 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
29.01. 12

Crosswords 3

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
29.01. 12

Crosswords 4

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
18.02. 12

Crosswords 5

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí všeobecné znalosti slovních pojmů.
Autor: Hana Koptová
23.11. 10

Crosswords – Games and toys

Ročníky:
Žáci si zopakují známé pojmy her a hraček a seznámí se s dalšími názvy.
Autor: Hana Koptová
23.11. 10

Crosswords – Sport

Ročníky:
Žáci si zopakují druhy sportu.
Autor: Hana Koptová
27.11. 11

Daily Routine

Ročníky: ZŠ 6,
souhrn gramatických jevů (present simple, adverbs of frequency) a slovní zásoby k danému okruhu.
14.11. 10

Doplňovací cvičení 6. ročník

Ročníky:
Doplňování chybějících slov a předložek.
19.12. 10

English Christmas

Ročníky: ZŠ 8,
- zopakování a prohloubení znalostí o oslavách Vánoc ve Velké Británii, slovní zásoba, práce se slovníkem, překlady textů, koledy, písně s texty, videoukázky. Vytvořeno v AS.
25.06. 11

Expressing the future

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a procvičování různých způsobů vyjadřování budoucích dějů. Vytvořeno v ActivInspire.
17.10. 10

Expressions of Quantity

Ročníky:
Procvičování mluvnice týkající se používání výrazů much, many, few, little, some, any a souvisejících jevů. Vytvořeno v ActivInspire.
18.02. 12

False friends

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Doplňkové učivo - procvičování slov, které se v češtině a angličtině často pletou.
25.09. 11

Funny maths

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Matematické úlohy v angličtině. Procvičování základních číslovek, tvoření a řešení příkladů a slovních úloh.
20.10. 10

Great Britain I.

Ročníky:
reálie Velké Británie, pro 8. roč, státy, hl.města, královna, hymna, památky, zajímavosti.
21.11. 10

Great Britain II.

Ročníky:
reálie Velké Británie - navazuje na GB I., geografie, měna, nákupy, tradiční kuchyně, využití videoukázky s receptem. Pro 8.roč., vytvořeno v AS.
19.12. 10

Great Britain Quiz

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
vybraná fakta a zajímavosti z oblasti historie, geografie, populární osobnosti, významné stavby a památky. Activ Vote Inspire - hlasování.
29.11. 11

Hobbies

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje činnosti pro aktivní čtení a rozvoj komunikativních dovedností.
25.10. 11

Holidays I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Místa, doprava a ubytování.
25.10. 11

Holidays II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní zásoba a úkoly pro rozvoj komunikativních kompetencí.
27.05. 11

House and furniture

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování slovní zásoby
05.12. 10

Houses, rooms, furniture

Ročníky:
tematická slovní zásoba BYDLENÍ (typy staveb, typy domů a významné stavby ve Velké Británii, názvy místností, zařízení, spotřebiče, doplňky.) 6. - 8. ročník. Vytvořeno v AS.
29.01. 12

Human Body

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a procvičování rozšiřující slovní zásoby tématu "Lidské tělo". Přehledně členěno do kapitol, doplněno křížovkami. Vytvořeno v Activ Inspire.
25.10. 11

In the classroom

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Tato práce je určena na začátek šk. roku v 6. ročníku /popř. závěreč. opakování v 5. roč./, žáci zde zopakují základní slovní zásobu týkající se věcí ve třídě.
Autor: Dana Zrzavá
26.02. 11

In the kitchen and bathroom

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Procvičování a rozšíření slovní zásoby tématu.
29.09. 11

In the study

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Opakování a procvičování slovní zásoby tématu "kancelář, pracovna". Vytvořeno v ActivInspire.
25.09. 11

Infinitivní předmětová vazba

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení infinitivní předmětové vazby.
17.11. 10

Irregular verbs

Ročníky:
Sešit je určen žákům 7. a 8. ročníku na pamětné upevnění minulého času a minulého příčestí nepravidelných sloves.
27.02. 12

It is said...

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení dané gramatiky.
08.06. 10

Jobs and describing people

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
výuka a procvičování slovní zásoby okruhu povolání a popis osoby, doporučeno pro 6. - 7. ročník ZŠ
27.05. 11

Means of transport

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování slovní zásoby - dopravní prostředky
19.09. 10

Minulé časy, nepravidelná slovesa

Ročníky:
Procvičování minulých časů a nepravidelných sloves, souvětí v minulém čase. Vytvořeno v programu ActivInspire.
25.10. 11

Minulý čas - prostý a průběhový

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní přehled a porovnání minulého času prostého s průběhovým
25.06. 11

Modal verbs

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Série cvičení opakující použivání can, could, be able to, must, mustn´t, may, might, have to, be allowed to, needn´t, should a shall. Vytvořeno v ActivInspire.
31.08. 11

Modal Verbs - present tense

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Modální slovesa v přítomném čase
31.08. 11

Modal Verbs- past tense, future tense

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Modální slovesa a jejich použití v munulém a budoucím čase
27.05. 10

My Town, Giving Directions

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
My town - vocabulary, prepositions of movement, phrases, giving directions.
04.06. 10

Natural Disasters, Global Problems

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro procvičování slovní zásoby tématu v 9.ročníku ZŠ
28.04. 11

Nepravidelná slovesa

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nepravidelných sloves, jejich použití a snadnější zapamatování
08.05. 10

Nepravidelná slovesa

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tvarů nepravidelných sloves.
25.09. 11

New York

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se seznamují s některými významnými stavbami a památkami New Yorku
11.05. 10

Oblečení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výuka a procvičování slovní zásoby.
17.11. 11

Occupations

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní zásoba a popis různých povolání.
25.09. 11

Opisný tvar slovesa can

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení opisného tvaru slovesa can.
25.10. 11

Opisný tvar slovesa may

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlit a procvičit opisný tvar slovesa may
25.09. 11

Opisný tvar slovesa must

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení opisného tvaru slovesa must
28.04. 11

Opposites

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci si procvičí znalosti a pravopis slovních protikladů.
Autor: Hana Koptová
26.10. 10

Opposites

Ročníky:
Tato vyučovací jednotka slouží k procvičení přídavných jmen.
Autor: Dana Zrzavá
10.06. 10

Our house

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci si zopakují části domu a jeho základní vybavení v anglickém jazyce.
Autor: Hana Koptová
25.10. 11

Pádové otázky - kdo, co?

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení stavby vět se zájmeny "who" a "what".
27.08. 11

Passive Voice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičování trpného rodu v různých gramatických časech.
11.11. 10

Past simple - AGO

Ročníky:
Procvičování použití slova AGO v minulém čase.
25.09. 11

Phrasal verbs

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s pojmem, představení a procvičení několika základních frázových sloves.
06.10. 10

Plants, trees, flowers, fruit and vegetables

Ročníky:
Rozšíření slovní zásoby témat rostliny, květiny, stromy, ovoce, zelenina, vč. procvičování. Vytvořeno v ActivInspire.
03.06. 10

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, 7. - 8.ročník
27.05. 10

Předpřítomný čas

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování a opakování předpřítomného času.
27.11. 11

Překlad českého "aby".

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení překladu české spojky "aby".
10.06. 10

prepositions

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci jsou seznámeni s používáním nejčastějších předložek v anglickém jazyce.
Autor: Hana Koptová
29.11. 11

PREPOSITIONS I.

Ročníky: ZŠ 8,
Příprava je zaměřena na procvičení a upevnění znalostí o předložkách časových a místních ON, IN, AT .
29.11. 11

PREPOSITIONS II.

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení a upevnění znalostí o předložkách a některých důležitých předložkových vazbách.
27.05. 11

Present Continuous

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování tvoření vět v průběhovém čase
05.12. 10

Present Perfect Tense

Ročníky:
Seznámení s novým gramatickým učivem - základní struktura věty oznamovací, otázky a záporu.
01.11. 10

Present simple + Wh- questions

Ročníky:
Výklad a prosvičování přítomného času prostého a tvoření otázek. Procvičování významu tázacích Wh- slov.
28.04. 11

Present Simple vs. Present Continuous

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování rozdílů v tvoření a použití obou časů.
29.01. 12

Příčestí trpné

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení příčestí trpného.
10.06. 10

přítomný čas průběhový

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci si osvojí gramatiku přítomného průběhového času v 6.ročníku popř.si již získané znalosti procvičí.
Autor: Hana Koptová
12.05. 10

Přítomný čas průběhový

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato prezentace je určena pro výuku anglického jazyka v šesté třídě základní školy a je určena pro jednu vyučovací hodinu.Obsahuje celé učivo týkající se problematiky přítomného času průběhového a následné propojení s přítomným časem prostým a jejich použití.
27.08. 11

Project 3

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Souhrnné opakování slovní zásoby k učebnici Project 3 formou soutěže.
29.09. 11

Pronouns

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Série přehledů a cvičení opakující problematiku zájmen.
18.03. 12

PROVERBS and IDIOMS

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Příprava je určena pro starší žáky ( 8. a 9. roč.), jako zábavná doplňková aktivita a rozšíření znalostí anglického jazyka.
27.05. 11

PS-sentences-verbs and nouns

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tato jednotka slouží k procvičení nejběžnějších vazeb mezi slovesem a podst. jménem /např. watch TV, have lunch/.
Autor: Dana Zrzavá
27.11. 10

Question tags

Ročníky:
Sešit je určen žákům 9. ročníku pro vyvození a procvičení tázacích dovětků.
29.01. 12

Quiz - 6. ročník

Ročníky: ZŠ 6,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 1. stupně a 6. roč. 2. stupně. Jsou zde různé typy aktivit, možno tuto práci využít při suplovaných hodinách nebo jako pracovní listy.
Autor: Dana Zrzavá
27.11. 11

Quiz - 7. ročník

Ročníky: ZŠ 7,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky 6. třídy a 1. čtvrtletí 7. třídy.
Autor: Dana Zrzavá
29.01. 12

Quiz - 8. ročník

Ročníky: ZŠ 8,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky předcházejících ročníků a 1. čtvrtletí 8. roč. Jsou zde různé typy aktivit, možno tuto práci využít při suplovaných hodinách nebo jako pracovní listy.
Autor: Dana Zrzavá
29.01. 12

Quiz - 9. ročník

Ročníky: ZŠ 9,
Tato práce je formou kvízu zaměřena na procvičení probrané slovní zásoby a gramatiky předcházejících ročníků a 1. čtvrtletí 9. roč. Jsou zde různé typy aktivit, možno tuto práci využít při suplovaných hodinách nebo jako pracovní listy.
Autor: Dana Zrzavá
07.06. 10

Regular and Irregular verbs

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tvoření minulého času pravidelných a nepravidelných sloves
28.04. 11

Restaurant

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výuka a procvičování slovní zásoby a frází.
26.02. 11

School

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a rozšíření slovní zásoby k tématu Škola. Sešit slouží jako podklad k samostatnému ústnímu projevu.
29.01. 12

Seasons

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Rozvoj slovní zásoby, procvičení otázek a odpovědí v přítomném čase prostém.
05.11. 10

Second Conditional

Ročníky:
Vysvětlení a procvičení podmínkových souvětí 2. typu, včetně opakování související látky. Vytvořeno v programu ActivInspire.
25.09. 11

Sentences - mistakes

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Obsahem této jednotky jsou věty s chybami.Úkolem žáků je nalézt chyby a opravit je.
Autor: Dana Zrzavá
25.09. 11

SHOPPING

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
- výuka a procvičování slovní zásoby okruhu SHOPPING - doporučeno pro 7 - 8. ročník ZŠ
22.02. 12

Slovesa

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Anglická slovesa podle abecedy, pravopis -ingových tvarů, jednoduchá frázová slovesa, pravidelná a nepravidelná slovesa.
01.06. 10

Slovosled - to be, to have

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato vyučovací jednotka slouží k procvičování slovosledu u sloves "být" a "mít". Je určena pro žáky 6. tříd nebo jako opakování na začátku roku pro žáky 7. tříd.
Autor: Dana Zrzavá
03.06. 10

Sports and games

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sports and games
15.11. 10

Státy světa

Ročníky:
Názvy států, národnosti,vlajky a hlavní města.
16.11. 10

Suggestions

Ročníky:
Sešit je určen žákům 9. ročníku pro vyvození a procvičení frází a výrazů, kterými něco navrhujeme - např. co dělat, kam jít...
18.02. 12

SVOMPT

Ročníky: ZŠ 7,
Základní pravidla tvoření a skladby anglické věty, porovnání s češtinou.
27.02. 12

Také ano, také ne, rovněž, ani...ani.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení dané gramatiky.
25.09. 11

Tázací dovětky

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičování tázacích dovětků.
25.09. 11

Test your English

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Tato jednotka je složena ze tří různých aktivit zaměřených na zopakování gramatiky 7. ročníku.
Autor: Dana Zrzavá
25.09. 11

Test your English II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tato jednotka je složena ze tří různých aktivit zaměřených na zopakování gramatiky 6.ročníku a 1. pol. 7. ročníku.
Autor: Dana Zrzavá
17.06. 10

Text - Past Simple v Continuous

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato vyučovací jednotka slouží k procvičování časů v minulosti - průběhová nebo prostá forma. Je zde napsaný smyšlený text a žáci doplní správný tvar sloves.
Autor: Dana Zrzavá
17.06. 10

Text-Present Perfect or Past Simple

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V této výukové jednotce je napsán smyšlený text o mladé dívce.V textu děti doplní slovesa ve správném čase. Na text navazuje rozhovor s touto dívkou, rozhovor je též zaměřen na dopnění správného času.
Autor: Dana Zrzavá
25.06. 11

The definite article

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci si připomenou používání určitého členu, možnosti nepoužívání členu a seznámí se s některými výjimkami.
Autor: Hana Koptová
23.11. 10

The present simple tense I.

Ročníky:
Žáci jsou seznámeni s používáním přítomného času prostého v oznamovacích větách.
Autor: Hana Koptová
23.11. 10

The present simple tense II.

Ročníky:
Žáci jsou seznámeni s používáním přítomného času prostého v návaznosti na předcházející The present simple tense I.
Autor: Hana Koptová
27.11. 11

Time - 1st part

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Vyvození nového učiva - hodiny "do půl"a následné procvičováníprocvičením.
27.11. 11

Time - 2nd part

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Vyvození nového učiva - hodiny "od půl"a následné procvičování, upevňování učiva What is the time?
18.02. 12

Transport 1 - Motor vehicles, Road traffic

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Opakování a rozšíření slovní zásoby tématu, přehledně členěno do kategorií, interaktivní menu, časté využití klipartů a jiné grafiky, doplněno křížovkami. Vytvořeno v ActivInspire.
18.02. 12

Transport 2 - Rail, Air and Water transport

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Opakování a rozšíření slovní zásoby tématu, přehledně členěno do kategorií, interaktivní menu, časté využití klipartů, doplněno křížovkami. Vytvořeno v ActivInspire.
01.11. 10

Vazba "There is / There are" I

Ročníky:
Výukový materiál slouží k pochopení a procvičení této vazby.
Autor: Dana Zrzavá
01.11. 10

Vazba "There is / There are" II

Ročníky:
Jednotka navazuje na předcházející vyučovací hodinu.Slouží k procvičení vazby a tvoření vět.
Autor: Dana Zrzavá
01.11. 10

Vazba "There is / There are" III

Ročníky:
Výukový materiál navazuje na předcházející vyuč. jednotky. Žáci tvoří celé věty podle obrázků, zaměřeno na slovní zásobu a předložky.
Autor: Dana Zrzavá
27.08. 11

Vazby s HAVE, DO, MAKE, GO, GET, TAKE.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přehled základních vazeb se slovesy "have, do, make, go, get, take" včetně procvičování.
25.10. 11

Visit London !

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Opakování a rozšíření znalostí z oblasti reálií - Londýn. Videa s poslechem, fotografie, texty, test atd. Activ Vote.
27.11. 11

Visit Scotland !

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Opakování a rozšíření znalostí z oblasti reálií - Skotsko. Videa s poslechem, fotografie, texty, atd.
26.10. 10

Vocabulary

Ročníky:
Tato vyučovací jednotka slouží k procvičení slovní zásoby. Je vhodná na začátek hodiny.
Autor: Dana Zrzavá
26.02. 11

Was - Were

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Souhrnné opakování a procvičování použití minulého času slovesa 'be' ve větách. Vytvořeno v ActivInspire.
28.04. 11

Weather

Ročníky: ZŠ 7,
- výuka a procvičování slovní zásoby okruhu WEATHER, SEASONS, MONTHS, CLOTHES, ACTIVITIES, FESTIVALS in Britain. - vytvořeno v AS
16.11. 10

Wh-questions

Ročníky:
Sešit je určen k opakování a procvičování tázacích zájmen a otázek tvořených s těmito zájmeny.
27.11. 11

Zájmena přivlastňovací a samostatná přivlastňovací

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zájmena přivlastňovací a samostatná přivlastňovací