projektui.cz

svátek má Aleš, 13.4. 2024
19.09. 10

Minulé časy, nepravidelná slovesa

Procvičování minulých časů a nepravidelných sloves, souvětí v minulém čase. Vytvořeno v programu ActivInspire.
Procvičování minulých časů (prostý a průběhový) a nepravidelných sloves, souvětí v minulém čase. Vytvořeno v programu ActivInspire.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora