projektui.cz

svátek má Erik, 26.10. 2020
10.06. 10

přítomný čas průběhový

Žáci si osvojí gramatiku přítomného průběhového času v 6.ročníku popř.si již získané znalosti procvičí.
Předváděcí sešit slouží k získání, popř.procvičení nejen gramatických znalostí přítomného času průběhového 6.ročníku, zvláště však k aktivnímu použití získaných znalostí, zopakování poznatků z předchozích ročníků (časování slovesa to be, popis obrázků či tvorba správného slovosledu věty) a rozšíření učiva.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora