projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
29.01. 12

Násobení a dělení čtyřmi

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování násobení a dělení čtyřmi
25.06. 11

Násobení dvěma

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je zaměřena na vyvození násobilky dvou ve 2.ročníku.
21.09. 10

1.r._Ma

Ročníky:
hravá matematika
14.05. 10

1.r_matematika_numerace do deseti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání a odčítání do deseti
14.05. 10

1.r_matematika_numerace do peti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování sčítání a odčítání do pěti.
17.05. 10

1.r_matematika_vztahy více_méně

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání a odčítání do dvaceti
19.12. 10

2.r._MA

Ročníky: ZŠ 2,
Odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
25.06. 11

Aritmetický průměr

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na prvotrní seznámení se s pojmem aritmetický průměr a procvičení jeho výpočtu v rámci různých úloh. V sešitě je zahrnut jeden soubor pro tisk tabulky a internetový odkaz na stránky o atletickém desetiboji.
25.10. 11

AZ kvíz - sčítání a odčítání do 20 (s přechodem)

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Formou AZ kvízu, hlas. zařízení nebo testu žáci procvičují učivo sčítání a odčítání do 20.
25.09. 11

Čas

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Příprava je vytvořena v ActivIspire, je určena k procvičování vědomostí o čase.
30.10. 10

Cesta vesmírem

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení násobení a dělení. Kromě těchto dovedností se žáci sezmanují také s dělitelností čísel a předností početních operací. Je určen pro žáky 4. nebo 5. ročníku.
25.10. 11

Čísla 1 - 5

Ročníky: ZŠ 1,
Čísla 1 - 5, určeno pro 1. ročník
25.10. 11

Čísla 1 - 5 , porovnávání

Ročníky: ZŠ 1,
Porovnávání čísel 1 - 5, určeno pro 1. ročník
28.04. 11

Čísla do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k seznámení s čísly do 100.
19.11. 10

Čísla do deseti tisíc

Ročníky:
Nácvik čtení, psaní, znázornění a porovnávání čísel do deseti tisíc
18.12. 11

Čísla v oboru do 1 000 000

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 1 000 000.
18.12. 11

Čísla v oboru do 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 10 000.
18.12. 11

Čísla v oboru do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 100.
18.12. 11

Čísla v oboru do 100 000

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 100 000.
18.12. 11

Čísla v oboru do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 1 000.
30.01. 11

Čísla větší než 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s čísly většími než 10 000 - čtení, znázorňování, zapisování,porovnávání a zaokrouhlování.
22.02. 12

Čísla větší než milion

Ročníky: ZŠ 5,
procvičování operací s čísly většími než milion
27.05. 11

Co už umím - opakování učiva

Ročníky: ZŠ 1,
M pro 1.ročník - procvičujeme, co jsme se v první třídě naučili.
26.02. 11

Čtverec

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zákonitosti a rýsování čtverce Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
29.01. 12

Dělení dvěma

Ročníky: ZŠ 2,
Odvození a procvičování dělení dvěma
17.11. 11

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 4,
Dělení se zbytkem a příklady k procvičení učiva malé násobilky.
22.09. 10

Dělení se zbytkem

Ročníky:
Seznámení se s principem dělení se zbytkem. Názorné příklady. Určeno pro 3. třídu.
04.06. 10

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Vyvození učiva dělení se zbytkem
10.05. 10

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 3,
Zábavnou formou vyvození a procvičování dělení se zbytkem v oboru malé násobilky.
27.05. 11

Délka a jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3,
Délka a její jednotky, převody jednotek, procvičování, seznámení se zastaralými jednotkami délky.
18.02. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení desetinných čísel, jejich porovnávání,sčítání, odčítání .....
18.02. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 5,
Úvod do problematiky desetinných čísel.
30.05. 11

Desetinná čísla 1

Ročníky: ZŠ 5,
V sešitu si žáci procvičí správné psaní desetinných čísel, jejich umístění na číslené ose a porovonávání velikostí desetinných čísel.
26.02. 11

desetinna cisla 1

Ročníky: ZŠ 5,
Desetinná čísla - určeno pro 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
30.05. 11

Desetinná čísla 2

Ročníky: ZŠ 5,
V sešitu si žáci procvičí porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování desetinných čísel a násobení desetinných čísel 10 a 100.
26.03. 11

desetinna cisla 2

Ročníky: ZŠ 5,
Desetinná čísla - určeno pro 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
28.04. 11

Desetinná čísla I.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození pojmu desetinné číslo, vytvoření základní představy o desetinných číslech a jejich zobrazování na číselné ose. Sešit obsahuje odkaz na internetová cvičení a textový dokument, který je možno použít pro ověření znalostí žáků. Na tento sešit navazuje sešit Desetinná čísla II. a III.
28.04. 11

Desetinná čísla II.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit navazuje na sešit Desetinná čísla I. Je zaměřen na upevnění představ o desetinných číslech, jejich porovnávání a použití v praktickém životě (peněžní soustava Euro a převody jednotek délky). Na tento sešit navazuje sešit Desetinná čísla III.
27.05. 11

Desetinná čísla III.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit navazuje na sešity Desetinná čísla I. a II. Je zaměřen na vyvození postupu sčítání a odčítání desetinných čísel a procvičení těchto matematických operací. Obsahuje odkazy na internetové stránky s dalšími úkoly.
04.11. 10

Desítky a jednotky v oboru čísel do 100

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit obsahuje rozklad, třídění prvků na desítky a jednotky, doplňování číselné řady a na závěr hru.
29.01. 12

Funkce sinus

Ročníky: ZŠ 9,
Funkce sinus - různé metody procvičování.
18.05. 10

Geomatrické útvary, úsečka, přímka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Rozpoznávání geometrických útvarů a těles, rýsování a označování přímek a úseček, měření úseček. Určeno pro žáky 2. třídy.
26.02. 11

Geometrické diktáty s Madlenkou

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Žáci procvičují učivo geometrie - rýsování bodů, přímek.
18.03. 12

Geometrické tvary

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sešit je určen pro 1. a 2. ročník. Časový rozsah je jedna vyučovací hodina. Cílem je procvičit znalosti geometrických tvarů a těles.
20.11. 10

Geometrické tvary

Ročníky:
Sešit slouží k procvičování znalostí 1. ročníku - Geometrické tvary.
29.01. 12

Geometrické útvary

Ročníky: ZŠ 4,
Příprava slouží k opakování základních geometrických útvarů a jejich vlastností.
16.11. 10

Geometrické útvary v ploše.

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit obsahuje 7 stran/slidů/ k tematice rozpoznávání a třídění geometrických plošných útvarů.
27.05. 11

Geometrický tvar - čtverec

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrický tvar - čtverec, 1. ročník M
27.05. 11

Geometrický tvar - kruh

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrický tvar - kruh, 1. ročník M
25.06. 11

Geometrický tvar - obdélník

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrický tvar - obdélník, 1. ročník M
26.06. 11

Geometrický tvar - trojúhelník

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrický tvar - trojúhelník, 1. ročník M
26.03. 11

Geometrie

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování geometrických tvarů
19.12. 10

Geometrie

Ročníky: ZŠ 1,
Geometrie pro 1. ročník ZŠ
09.06. 10

Geometrie - plošné útvary

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit shrnuje učivo geometrie 1. ročníku z hlediska tvarů v ploše.
22.09. 10

Geometrie s čarodějnicí Čárou

Ročníky:
Procvičení základních geometrických pojmů. Určeno pro žáky 3. tříd.
26.02. 11

Geometrie s Madlenkou

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Žáci si procvičují učivo o čarách, přímkách a bodech. Materiál je možné použít ve 2. a 3. třídě.
28.04. 11

Hledáme poklad

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání do 20 s přechodem přes desítku.
26.03. 11

Hledání čísel

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: najít hledané číslo podle jednotlivých kroků ve větách. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
27.05. 11

Hmotnost

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je vytvořena v ActivInspire. Slouží k procvičování jednotek hmotnosti.
26.03. 11

Hmotnost a jednotky hmotnosti

Ročníky: ZŠ 3,
Výklad hmotnosti, jednotky hmotnosti, převody jednotek.
26.02. 11

Hodiny a čas

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: určování a rozlišování času, orientace na hodinách, slovní hodiny Časový rozsah: 3 vyučovací hodiny
25.09. 11

Hrajeme si a počítáme se zvířátky - sčítání a odčítání do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci hravou formou opakují různé matematické úkony (sčítání, odčítání, porovnání,seřazování) s čísly do 20.
18.01. 12

Hrajeme si s čísly

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit obsahuje 8 stran/slidů/ hravého procvičování numerace do 100 s přechodem desítky.
26.03. 11

Hrajeme si s čísly do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Hrajeme si s čísly do 5, 1. ročník
18.01. 12

Hrajeme si s tvary

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento sešit zábavnou a hravou formou procvičuje rozeznávání a třídění základních geometrických plošných útvarů.
26.02. 11

Hrátky s čísly

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování s čísly od jedné do pěti
26.02. 11

Hrátky s penězi

Ročníky: ZŠ 3,
Téma práce: Hrátky s penězi Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: znalost českých peněz a příklady s nimi. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
27.11. 11

Hravě do 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování sčítání a odčítání do 10.
26.02. 11

Hravě počítáme do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Počítáme do 5 hravě, 1. ročník
27.05. 11

Jarní matematika pro čtvrťáky

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování a procvičování učiva v matematice pro žáky 4. ročníku v rozsahu 3 - 4 hodin.Zaokrouhlování, převody, řešení matematických testů - rozvoj logického myšlení žáků, násobení a dělení mimo obor násobilky, opakování učiva o trojúhelniku, obdélníku a čtverci.
07.06. 10

Jednotažka, mag. trojúhelník, mag. čtverec, algebrogram

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit slouží k procvičení znalostí 5. ročníku - jednotažka, mag. trojúhelník, mag. čtverec, algebrogram.
18.02. 12

Jednotky času

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na přiblížení a třídění jednotek času. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero,clona. Mezipředmětové vazby - prvouka.
21.12. 11

Jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Celý sešit je zaměřen na přiblížení jednotek délky a jejich spojení s reálným světem. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem provází stylizované měřítko pro lepší představu dělení na cm a mm.
25.10. 11

Jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3,
Převody jednotek délky - km, m, dm, cm, mm.
13.11. 10

Jednotky délky

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení převodů jednotek délky, řešení příkladů a porovnávání. Tento materiál je určen pro žáky 4. nebo 5. třídy a byl vytvořen v programu Active Inspire.
03.05. 10

Jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit obsahuje šest stránek, které slouží k procvičování a opakování jednotek délky (převody, porovnávání, sčítání a odčítání do 1000).
26.02. 11

Jednotky délky, hmotnosti, objemu

Ročníky: ZŠ 3,
Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu. Odhad hmotnosti.
21.12. 11

Jednotky hmotnosti

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Celý sešit je zaměřen na přiblížení jednotek hmotnosti a jejich spojení s reálným světem. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero.
21.12. 11

Jednotky objemu

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Celý sešit je zaměřen na přiblížení jednotek objemu a jejich spojení s reálným světem. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero.
22.04. 10

Jednotky, desítky, stovky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování jednotek, desítek a stovek (psaní čísel, čís. osa, peníze)
Autor: Vít Liška
14.09. 10

Ježek ti napoví

Ročníky:
Určeno pro žáky 3. ročníků ZŠ. Téma: Obor čísel do 1000.
14.09. 10

Krtek a hodiny

Ročníky:
Procvičování v matematice určené pro žáky na konci 3. ročníku nebo na začátku 4. ročníku. Předváděcím sešitem provází žáky krteček, který jim zadává úkoly.
07.06. 10

Krychle

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit slouží k procvičování znalostí o krychli (5. ročník).
14.09. 10

M + M = ÚŽASŇÁKOVI

Ročníky:
Počítej a procvičuj na konci 3. třídy nebo na začátku 4. třídy. Děti provází Mickey a Minnie.
25.10. 11

M - geometrické tvary

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit slouží k upevnění základních pojmů v geometrii.
29.01. 12

M - početní představy

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit je připraven pro výběr úloh k zápisu dětí do 1.třídy.
26.03. 11

M 1 Numerace do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Orientace v číslech do 10 s využitím porovnávání a orientace na číselné ose.
18.02. 12

M1 + - do 20

Ročníky: ZŠ 1,
procvičování numerace do 20
27.08. 11

M1 - malované počítání

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit k procvičování numerických spojů v číselném oboru do 20 hravou formou.
27.05. 11

M1 Slovní úlohy o x méně

Ročníky: ZŠ 1,
Slovní úlohy typu o x méně v oboru čísel do 20 - úvod do učiva
27.05. 11

M1 Slovní úlohy o x více

Ročníky: ZŠ 1,
Slovní úlohy o x více v oboru čísel do 20 - úvod do učiva
29.01. 12

M1- délka, hmotnost, čas, objem

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvod do učiva o fyzikálních veličinách (délka, hmotnost, čas, objem)
30.01. 11

Matematická představa do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Matematická představa do 10 - přiřazování počtu, čísla, oddělování počtu.
27.11. 11

Matematické operace - pojmy

Ročníky: ZŠ 3,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičování názvosloví, pojmů početních operací - sčítání, odčítání, násobení a dělení.
01.11. 10

Matematické řetězce v oboru čísel 1 až 10

Ročníky:
V sešitě žáci procvičují sčítání a odčítání čísel v oboru 1 až 10.
13.11. 10

Matematické rovnice v oboru čísel 0 až 10

Ročníky:
Předváděcí sešit znázorňuje a procvičuje řešení rovnic v oboru čísel 0 až 10.
18.02. 12

Matematický Az- kvíz

Ročníky: ZŠ 3,
Téma práce: Matematický AZ - kvíz Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování matematiky pro 3. ročník a logické úlohy Časový rozsah: 1 vyučovací hodin
20.11. 10

Matematický vztah více, méně.

Ročníky:
Procvičování matematického vztahu o něco více, méně.
21.04. 10

Matematika /sčítání,odčítání do 7/

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání,odčítání do 7 pro 1. ročník ZŠ
16.11. 10

Matematika 2.ročník

Ročníky:
Sčítání s přechodem přes desítku
16.11. 10

Matematika 2.ročník

Ročníky:
Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku
17.11. 11

Matematika pro prvňáky

Ročníky: ZŠ 1,
Rozmanité příklady - logická úvaha, představivost.
17.11. 11

Matematika v kostce.

Ročníky: ZŠ 3,
Rozmanité typy příkladů.
27.05. 11

Matematika zábavně

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování matematiky zábavnou formou.
26.03. 11

Měříme

Ročníky: ZŠ 4,
Příprava je vytvořena v ActivInspire. Je vhodná nejen do matematiky, ale i do přírodovědy.
18.02. 12

Nakupujeme do školy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na číselné operace s cenami školních potřeb, kombinace a schopnost výběru. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Mezipředmětové vazby - prvouka.
18.02. 12

Nakupujeme potraviny

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na číselné operace s cenami potravin, kombinace a schopnost výběru. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Mezipředmětové vztahy - prvouka.
18.02. 12

Nakupujeme v hračkářství

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na číselné operace s cenami hraček, kombinace a schopnost výběru. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Mezipředmětové vazby - prvouka.
18.05. 10

Násobení 4

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování násobení 4.
17.11. 11

Násobení a dělení

Ročníky: ZŠ 3,
Různé typy příkladů na doplňování.
05.04. 10

Násobení a dělení 10 a 100 v oboru do milionu

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit obsahuje šest stránek, které slouží k zopakování a procvičení učiva na téma násobení a dělení čísel 10 a 100 pro žáky 4. ročníku ZŠ.
18.05. 10

Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100.
11.05. 10

Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100
22.09. 10

Násobení a dělení desítkami a stovkami

Ročníky:
Určeno pro žáky 3. tříd. Procvičování a upevňování násobení a dělení 10, 100.
27.05. 10

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ HRAVĚ

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Příspěvek je určen pro žáky 2. a 3. třídy k procvičení a utvrzení spojů v oboru malé násobilky.
25.06. 11

Násobení a dělení násobků deseti

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování násobení a dělení násobků deseti na různých typech případů.
29.01. 12

Násobení a dělení pěti

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování násobení a dělení pěti
25.10. 10

Násobení a dělení přirozených čísel

Ročníky:
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení přirozených čísel. Doplňování dělitelů, řazení přirozených čísel.
18.02. 12

Násobení a dělení třemi

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování násobení a dělení třemi
25.10. 11

Násobení čtyřmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na mezipředmětové vztahy matematika - prvouka(přírodověda).
18.12. 11

Násobení deseti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na zopakování násobků deseti(jsou známé již z předchozích násobení). Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem provází řada násobků 10.
18.12. 11

Násobení devíti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Sešit je zaměřen na vyvození násobků devíti. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem provází řada násobků devíti.
17.11. 11

Násobení mimo obor násobilky

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičení násobení mimo obor násobilky na různých typech příkladů.
29.11. 11

Násobení osmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na vyvození násobků osmi. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero.
30.10. 11

Násobení pěti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit obsahuje celkem 9 listù, práce je zaměřena vyvození násobilky pěti, na upevnění řady násobků do 50 a procvičení. Obsahuje slovní úlohy a hravá procvičení.
05.12. 10

Násobení s Péťou a Andulkou

Ročníky:
Procvičení učiva malé násobilky hravou formou. Určeno pro konec 2. a začátek 3. ročníku. Děti pomáhají postavičkám Péti a Andulky plnit úkoly a provází je i jejich volným časem.
27.11. 11

Násobení sedmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na vyvození násobků sedmi. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem prolínají obrázky motýlů.
17.11. 11

Násobení šesti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Celý sešit je zaměřen na vyvození násobků šesti. Na ukázkách z říše hmyzu prezentuji převod čísla do praxe.
25.10. 11

Násobení třemi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození násobilky tří, na upevnění řady násobků do 30 a procvičení.
28.04. 11

Násobilka

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Sešit slouží k procvičování malé násobilky.
26.03. 11

Násobilka

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování malé násobilky, tabulka násobků
Autor: Vít Liška
22.09. 10

Násobilka - hry

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou procvičování malé násobilky Časový rozsah: část vyučovací hodiny
20.04. 10

Násobilka - počítáme s pejsky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Malá násobilka. Procvičení násobků, přiřazování spojů ke čtvercové síti, jednoduché slovní úlohy, příklady na násobení a dělení, počítání se závorkami. Sešit je určený pro žáky 3. tříd ZŠ.
26.04. 10

Násobilka 2 a 3

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit obsahuje šest stránek, které slouží k opakování a procvičování násobilky 2 a 3, sčítání a odčítání do 100, znázornění a výpočet slovní úlohy, opakování geometrických tvarů, odhad.
18.03. 12

Násobilka 3

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit je určen pro 2. třídu. Časový rozsah je jedna vyučovací hodina. Cílem je naučit žáky násobilku tří.
18.02. 12

Násobilka 4

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování a procvičování násobilky 4 Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
18.02. 12

Násobilka 6

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování a procvičování násobilky 6 Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
18.02. 12

Násobilka 8

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování a procvičování násobilky 8 Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
28.04. 11

Násobilka deseti

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení deseti. Násobky deseti.
30.01. 11

Násobilka devíti

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení devíti. Násobky devíti a slovní úlohy.
30.01. 11

Násobilka osmi

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení osmi. Násobky osmi.
11.11. 10

Násobilka sedmi

Ročníky:
Násobky sedmi, násobení a dělení sedmi.
05.11. 10

Násobilka šesti

Ročníky:
Sešit je určen pro opakování násobení a dělení šesti. Násobky šesti. Slovní úlohy.
29.01. 12

Násobilka: procvičujeme 2-10

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Násobilka: procvičujeme 2-10
07.11. 10

Násobky 2, 3, 4

Ročníky:
Procvičování násobků a násobilky 2, 3, 4. Slovní úkoly. Určeno pro žáky 2. a 3. ročníků ZŠ.
19.04. 10

Násobky 5, 6, 7 - malá násobilka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování násobků 5,6,7 s časovým rozsahem 3-4 vyučovací hodiny.Cílem je naučit a upevnit násobení a dělení 5,6,7, správně používat naučené mechanismy výpočtů, zautomatizovat pamětné počítání, názor.
21.04. 10

Násobky 8,9,10 v oboru malé násobilky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento pracovní sešit je určen pro žáky 3. ročníku ZŠ a volně navazuje na pracovní sešit s násobky 5,6,7. Rozsah předváděcího sešitu je 3 - 4 hodiny.
25.10. 11

Násobky dvou

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování a procvičování násobků dvou
15.06. 10

Numerace čísel 10 - 20

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Orientace v číslech do 20, rozklady čísel na desítky a jednotky, zápis čísel, zápis příkladů na sčítání, manipulace s penězi.
27.08. 11

Numerace čísel do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje numeraci čísel do 100.
12.05. 10

Numerace čísel do 5

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přiřazování čísel ke správnému počtu, rozklady čísel, tvorba příkladů na sčítání, manipulace s penězi.
Autor:
15.06. 10

Numerace čísel do 5.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přiřazování čísel ke správnému počtu, rozklady čísel, tvorba příkladů na sčítání, manipulace s penězi.
15.06. 10

Numerace čísel do 8.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Numerace čísel do 8, přiřazovaní spravného počtu geometrických tvarů k obrázkům, rozklady čísel, sčítání a odčítání v oboru do 8.
19.04. 10

Numerace do 1 000 - cestování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování a upevňování numerace v oboru do 1 000. Správné používání pamětného sčítání a odčítání, porovnávání čísel a jejich zaokrouhlování, řešení jednoduchých slovních úloh a procvičování písemného sčítání. Určeno pro žáky 3.tříd ZŠ.
11.10. 10

Numerace do 10 - 1.třída

Ročníky:
Numerace do 10 - číselná řada, tvoření příkladů na sčítání a odčítání, výpočet příkladů na sčítání a odčítání.
18.12. 11

Numerace do 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Stránky slouží k orientaci a procvičení čísel do 10 000.
20.11. 10

Numerace do 100 - vztah více, méně.

Ročníky:
Procvičení matematického vztahu více, méně, dražší, starší, větší, levnější, mladší.
26.02. 11

Numerace do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Příprava je určena k vyvození a procvičování učiva v numeraci do 1000 - zápis čísel, porovnávání, řazení podle velikosti...
30.01. 11

Numerace do 20 s přechodem přes desítku.

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování učiva v oboru do 20.
17.11. 11

Numerace do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci přiřazují počty, spojují čísla s tečkami, kreslí počet předmětů podle dané číslice.
29.11. 11

Numerace do 5.

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování numerace do 5. Práce byla vytvořena v ACS.
16.10. 10

Numerace, sčítání a odčítání do 6.

Ročníky:
Numerace, sčítání a odčítání do 6.
27.05. 11

Obsah

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození pojmu obsah, vytvoření představy pomocí čtvercové sítě, vyvození vzorců pro výpočet obsahu čtverce a obdélníka, aplikaci naučeného pojmu v slovních úlohách z praktického života. V šešitě si žáci také zopakují pojem obvod a jeho výpočet.
18.02. 12

Obsah čtverce a obdélníku.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Výklad a procvičení obsahu čtverce a obdélníku.
27.04. 10

Obvod a obsah čtverce

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Výpočet obvodu a obsahu čtverce, užití výpočtu obvodu a obsahu při řešení slovní úlohy.
27.04. 10

Obvod a obsah obdélníka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Výpočet obvodu a obsahu obdélníka, užití výpočtu obvodu a obsahu při řešení slovní úlohy.
29.01. 12

Obvod čtverce a obdélníku.

Ročníky: ZŠ 4,
Výklad a procvičení obvodu čtverce a obdélníku.
22.02. 12

Obvody a obsahy ve slovních úlohách

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Zábavnou formou se žáky procvičovat obsah čtverce, obdélníka a obvod čtverce, obdélníka a trojúhelníka.
30.12. 10

Odčítání bez přechodu desítky v oboru do 100.

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit obsahuje 9 stran/slidů/ k tematice odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky.
25.06. 11

Odčítání do 20 (s přechodem přes desítku)

Ročníky: ZŠ 1,
V sešitě žáci procvičují odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
27.05. 11

Odčítání do sta s přechodem desítky

Ročníky: ZŠ 2,
Odčítání do sta s přechodem desítky
13.06. 10

Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Pracovní sešit obsahuje odčítání s přechodem přes desítku, manipulaci s prvky v návaznosti na sčítání v oboru.
28.04. 11

Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku - výklad, znázornění, procvičování
19.11. 10

Opakování části učiva ze 3.ročníku

Ročníky:
Opakování učiva ze třetího ročníku - čísla do tisíce,velká i malá násobilka, dělení se zbytkem.
18.12. 11

Opakování čísel do milionu

Ročníky: ZŠ 5,
Prezentace je určena pro žáky 5.ročníku k opakování učiva o číslech do milionu.
28.09. 10

Opakování desetinných čísel - tisícin

Ročníky:
Opakování desetinných čísel - tisícin.
27.05. 11

Opakování malé násobilky

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování malé násobilky různými způsoby, doplňování činitelů, přiklady se závorkami, opakování názvosloví.
28.04. 11

Opakování matematiky I.

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování matematiky pro 1. ročník, sčítání, odčítání do pěti.
28.04. 11

Opakování matematiky II.

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování matematiky do dvaceti bez přechodu desítky.
17.11. 11

Opakování matematiky ze 3. ročníku

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je zaměřena na opakování učiva ze 3. ročníku. Násobilka, zaokrouhlování na desítky, stovky, počítání se závorkami,písemné sčítání, dělení se zbytkem a pamětné sčítání a odčítání.
18.12. 11

Opakování učiva geometrie

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Prezentace slouží ke zopakování základních pojmů z geometrie
26.02. 11

Opakování z geometrie

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: opakování učiva geometrie Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny
29.01. 12

Opakuj s pohádkovými postavičkami

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Opakování učiva matematiky pro 4., 5. ročník. Sešitem provází pohádkové postavy, které dětem zadávají úkoly.
26.03. 11

Osová souměrnost

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: zákonitosti osové souměrnosti. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
25.04. 10

Pamětné násobení a dělení v oboru do milionu

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Předváděcí sešit shrnuje pravidla násobení čísel, kdy jeden z činitelů je násobkem čísla 10. Dělení čísly 1 000, 10 000, 100 000. Dělení dvou čísel, která jsou násobky 10.
25.10. 11

Pamětné sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 3,
Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
26.02. 11

Peníze

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: znalost českých peněz a příklady s nimi Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny
26.03. 11

Peníze - slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 3,
Téma práce: Peníze - slovní úlohy Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: znalost českých peněz a příklady s nimi. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
18.03. 12

Péťa a Andulka v ZOO

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování základních početních operací a jejich užití ve slovních úlohách zábavnou formou při procházce dětí po ZOO. Mezipředmětové vztahy: ČJ-vypravování, stavba věty, stavba příběhu. Literatura-encyklopedie Pr-zajímavosti ze života zvířat, ochrana životního prostředí, zvířata v ZOO
18.02. 12

Péťo, Andulko, nezlobte

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování základních početních operací a jejich užití v slovních úlohách zábavnou formou postupným plněním úkolů. Rozvoj logického myšlení.
18.02. 12

Písemné dělení

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičování písemného dělení. Opakování násobilky a slovních úloh.
18.03. 12

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Ročníky: ZŠ 5,
Opakování postupu při dělení jednociferným dělitelem a vyvození dělení dvojciferným dělitelem.
29.01. 12

Písemné násobení

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičování písemné násobení. Jednociferným a dvojciferným činitelem. Obsah trojúhelníku, počítání se závorkami, počítání řetězců.
25.10. 11

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Písemné násobení dvojciferným činitelem
18.02. 12

Písemné odčítání

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: vyvození a procvičování učiva písemné odčítání trojciferných čísel Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
26.11. 10

Písemné sčítání a odčítání do deseti tisíc

Ročníky:
Procvičování matematických operací písemného sčítání, odčítání, zaokrouhlování čísel
09.10. 10

Písemné sčítání pro 3. ročník

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: vyvození a procvičování učiva písemné sčítání Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny
29.01. 12

Plavba za pokladem

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování základních početních operací, řešení slovních úloh zábavnou formou. Po splnění úkolu je možné postoupit na další úkol. Odměnou za splnění je nalezení pokladu.
29.01. 12

Počet do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Prezentace je určena pro žáky1. ročníku . Obsahuje příklady na procvičování počtů do 5 - přiřazování prvků, sčítání.
18.02. 12

Početní operace s desetinnými čísly

Ročníky: ZŠ 5,
Využití základních početních operací s desetinnými čísly. Funkce desetinné čárky při dělení a násobení.
26.03. 11

Početní výkony na sčítání a odčítání do 100

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování sčítání a odčítání do 100 na různých typech příkladů.
29.01. 12

Počítáme do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 100.
18.02. 12

Počítáme do 100 - 2. část

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 100.
18.02. 12

Počítáme do 100 bez přechodu přes desítku

Ročníky: ZŠ 2,
Numerace do 100 bez přechodu přes desítku. Motivace mořským světem.
25.10. 11

Počítáme do 20

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičení numerace do 20.
27.05. 11

Počítáme do 20 s přechodem přes desítku

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Počítáme do 20 s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem
13.11. 10

Počítáme do 5

Ročníky:
Numerace do 5, určeno pro 1. ročník.
20.10. 10

Počítáme do 5

Ročníky:
Předváděcí sešit procvičuje porovnávání, sčítání a odčítání čísel v oboru 1 až 5.
20.10. 10

Počítáme do deseti

Ročníky:
Počítáme do deseti - psaní číslic, porovnávání, sčítání a odčítání v oboru do deseti
01.11. 10

Počítáme do dvaceti

Ročníky:
Počítáme do dvaceti - numerace v oboru do dvaceti bez přechodu přes desítku
18.12. 11

Počítáme do pěti

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování počítání do pěti
26.03. 11

Počítáme do pěti

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování čísel do pěti
05.10. 10

Počítáme do pěti

Ročníky:
Počítáme do pěti - psaní číslic, sčítání a odčítání do pěti
18.12. 11

Počítáme po desítkách

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování sčítání a odčítání po desítkách (do stovky).
25.07. 11

Počítáme s fotbalem do 20 (s přechodem přes desítku)

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
19.01. 12

Počítáme s kalkulačkou

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Vužití kalkulačky na interaktivní tabuli. Jsou zde složitější úkoly pro přemýšlivé šikulky a pozorné čtenáře.
26.11. 10

Počítáme s Matyldou a Brunem

Ročníky:
Procvičování názvů základních početních operací v oboru do 1 000. Určeno pro žáky 3. ročníku v časovém rozsahu 1 - 2 vyučovací hodiny.
25.09. 11

Počítáme s penězi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Příprava slouží k zopakování především sčítání zábavnou formou.
05.12. 10

Počítáme s Péťou a Andulkou.

Ročníky:
Pro 2.-3. ročník. Procvičování učiva násobení, dělení, +- do sta hravou formou, zařazeny slovní úlohy, úlohy na rozvoj logického myšlení, postřehování rozdílů.
18.03. 12

Počítáme s přechodem do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem.
27.08. 11

Počítáme s tenisem do 20 (s přechodem přes desítku)

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
26.02. 11

Počítáme s vodníkem

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 1. třídy. Je zaměřen na sčítání do 20, příkladů typu 10 + ... , rozkládání čísel na desítky a jednotky, porovnávání čísel a znázorňování čísel penězi (desetikorunami a korunami).
28.04. 11

Počítáme se strašidly do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit procvičuje sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
28.03. 12

Počítáme závorky

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Příprava slouží k procvičování počítání se závorkami do sta.
30.01. 11

POČÍTÁME ZPAMĚTI

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit slouží k procvičení počítání do 100 (zpaměti) a k upevnění některých matematických pojmů.
22.09. 10

Počítání do 1 000 - úvod

Ročníky:
Seznámení se a procvičování orientace v řadě do 1 000, porovnávání, rozvoj čísla. Pro žáky 3. tříd
18.12. 11

Počítání do deseti

Ročníky: ZŠ 1,
Prezentace je určena žákům 1. ročníku. Procvičování počítání do deseti.
30.01. 11

Počítání hravě

Ročníky: ZŠ 4,
Využití pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1000.
25.09. 11

Počítání s méďou - 2.třída

Ročníky: ZŠ 2,
Žáky provází celou prací medvídek. Práce je směřována na procvičování sčítání a odčítání do 100.
29.01. 12

Počítání s velkými čísly

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k procvičení čtení, zapisování a porovnávání čísel do 1 milionu.
27.11. 11

Počítání s živočichy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování sčítání a odčítání do dvaceti včetně přechodu přes desítku.
22.02. 12

Počítání se skřítky do 7

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k vyvození a zopakování operací sčítání a odčítání v oboru do 7 zábavnou formou. Vše je motivované postavami skřítků.
18.02. 12

Počítání se strašidly

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k zopakování operací sčítání a odčítání v oboru do 7 zábavnou formou.
18.12. 11

Počítání v oboru do milionu

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičování početních výkonů do milionu. Zápis čísel, řazení čísel, zaokrouhlování čísel na statisíce, písemné odčítání, sčítání, počítání se závorkami a písemné dělení.
27.11. 11

Počítej a lušti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10.
27.05. 11

Počty s fotbalem

Ročníky: ZŠ 1,
Počty s fotbalem, 1.ročník M (úvod)
20.04. 10

Pojďme si hrát v matematice

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Zábavnou formou procvičit prostorovou představivost, procvičování tzv. krokování, pokrývání prostoru parketami, procvičování numerace v oboru do 100, násobky - trénování paměti. Určeno pro žáky 3. tříd ZŠ
20.09. 10

Pojmy

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na vysvětlení případně zopakování některých matematických pojmů (jednotky, desítky, stovky.... milióny, sudé a liché číslo). Žáci kromě těchto pojmů trénují i logické a kombinační myšlení. Je vhodný pro 4. či 5. ročník ZŠ.
29.01. 12

Porovnávání

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k vyvození pojmů je větší, je menší, rovná se v oboru čísel do 5.
18.02. 12

Porovnávání čísel

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Celý sešit je zaměřen na porovnávání čísel. Na stránkách, kde je třeba, je ovládací prvek - pero. Celým sešitem provází znaky pro porovnávání.
27.11. 11

Pracujeme s tabulkami a grafy

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Praktické příklady využití grafů a tabulek.
25.10. 11

Přechod přes 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičujeme počítání přes 10.
17.11. 11

Přechod přes 10 II.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičujeme počítání přes 10 se zaměřením na čísla 13, 14.
26.03. 11

Přechod přes desítku

Ročníky: ZŠ 1,
Sčítáme s přechodem přes desítku.
19.05. 10

Převádění jednotek obsahu

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Převádění jednotek obsahu, doplňování jednotek obsahu, oprava chyb, přiřazování stejných obsahů k sobě, porovnávání
08.06. 10

Převody jednotek

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičování převodů jednotek délky a obsahu
15.11. 10

Převody jednotek - 5. ročník

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen k procvičování převodů jednotek délky, hmotností a objemu. Obsahuje unikátní interaktivní převodní pravítka.
30.01. 11

Převody jednotek času

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení převodů jednotek času, procvičení orientrace v jízdních řádech a výpočtů časových intervalů.
06.06. 10

Přímá úměrnost a slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit se zabývá problematikou přímé úměrnosti a je zaměřen zejména na její využití při řešení slovních úloh. Sešit je určen pro žáky 4. třídy ZŠ.
22.09. 10

Přímka

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: opakování, vyvození a procvičování učiva přímka Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
25.10. 11

Příprava dělení

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava na dělení vyvozením, práce s obrázky
25.10. 11

Příprava násobení

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava na násobení pomocí obrázků a názoru
29.01. 12

Přirozená čísla v oboru do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Žáci se učí rozepisovat a zapisovat čísla v desítkové soustavě, učí se počítat po stovkách, desítkách a jednotkách - přidáváním či ubíráním.
26.03. 11

Přírozená čísla v oboru do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: číselná řada a představa posloupnosti čísel do 1000. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
28.04. 11

Přirozená čísla v oboru do 1000 - porovnávání

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: porovnávání čísel do 1000, posloupnosti čísel do 1000, početní operace do 1000. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
18.02. 12

Procvičování násobení a dělení

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování násobení a dělení soutěživou formou
18.03. 12

Procvičování násobení a dělení 4.

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit je určen pro 2. ročník. Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.Cílem je naučit a procvičit si násobilku 4.
18.02. 12

Procvičování násobilky 2

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování násobilky 2.
18.03. 12

Procvičování písemného dělení

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem
27.08. 11

Procvičování po prázdninách - Nej... z jihlavské ZOO

Ročníky: ZŠ 3,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičování pamětného počítání, kdy se žáci zároveň seznámí se zajímavostmi z jihlavské ZOO.
27.08. 11

Procvičování po prázdninách - Šelmí nej...

Ročníky: ZŠ 3,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičování pamětného počítání a zároveň se žácí dozvědí několik informací ze světa šelem.
29.01. 12

Procvičujeme + a - do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičujeme + a - do 5, 1. ročník M
29.01. 12

Procvičujeme + a - do 6 s 0

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičujeme + a - do 6 s 0,1. ročník M
18.12. 11

Řešení rovnic

Ročníky: ZŠ 5,
Vyvození a řešení rovnic
29.01. 12

Římské číslice

Ročníky: ZŠ 5,
procvičování čtení a psaní římských číslic
27.11. 11

Římské číslice

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení římských číslic
25.07. 11

Rozcvičky

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit obsahuje různá témata určená k rozpočítání, změnu tempa hodiny nebo pro výplň času v závěru hodiny matematiky.
18.12. 11

Sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10. Práce byla vytvořena v ACS.
25.09. 11

Sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování sčítání a odčítání s motivací pohádkových a bájných postav.
07.11. 10

Sčítání a odčítání

Ročníky:
Tento materiál byl vytvořen v programu ActivInspire. Je zaměřen na procvičení sčítání a odčítání. Určen je pro žáky 4. ročníku, kteří se učí orientovat v tabulkách, seznámí se s proměnnou, řeší příklady obsahující závorky a zopakují si některé pojmy.
18.02. 12

Sčítání a odčítání čísel do 1 000.

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je zaměřen na procvičování sčítání a odčítání do 1000.
27.11. 11

Sčítání a odčítání čísel do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit je určen pro 1. ročník.Časová dotace je 1 vyučovací hodina.Práce je zaměřena na procvičování a upevňování sčítání a odčítání do 10.
18.05. 10

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání a odčítání desetinných čísel pro 5. ročník ZŠ.
29.01. 12

Sčítání a odčítání do 20, typu 10+2

Ročníky: ZŠ 1,
Prezentace zapadá do učiva sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Cílem prezentace je procvičení tohoto tématu na slovních úlohách.
22.02. 12

Sčítání a odčítání do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k vyvození a zopakování operací sčítání a odčítání v oboru do 5 zábavnou formou.
27.11. 11

Sčítání a odčítání v oboru 0 - 20

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sešit je určen pro 1. a 2. ročník.Časový rozsah je 1 hodina.Práce je zaměřena na procvičování znalostí sčítání a odčítání do 20.
27.11. 11

Sčítání a odčítání v oboru 0 -100

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit je určen pro opakování sčítání a odčítání v oboru 0-100.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.
06.11. 10

Sčítání a odčítání zpaměti

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: vyvození, procvičování a opakování učiva pamětné sčítání bez a s přechodem 10 v oboru 0 až 100 Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny
27.05. 11

Sčítání do sta s přechodem desítky

Ročníky: ZŠ 2,
Sčítání do sta s přechodem desítky s využitím názoru
21.05. 10

Sčítání s přechodem desítky v oboru do 20.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Matematika - 1.ročník.
28.04. 11

Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku - vysvětlení, procvičování
18.02. 12

Sčítání, odčítání do 8

Ročníky: ZŠ 1,
M pro 1.ročník - procvičovací hodina na rozklad čísla 8 a sčítání a odčítání do 8
26.03. 11

Sčítání, odčítání do deseti

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování sčítání a odčítání do deseti
27.05. 11

Seznámení s geometrickými tvary

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s geometrickými tvary, 1.ročník M
22.02. 12

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 1,
Práce slouží k procvičování slovních úloh typu o x více, o x méně.
27.11. 11

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje řešení slovních úloh (do 100).
27.08. 11

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na řešení slovních úloh. Každá strana obsahuje jednu slovní úlohu.
26.03. 11

Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 1,
Počáteční seznámení se strukturou a řešením slovních úloh v oboru čísel do 10.
01.11. 10

Slovní úlohy

Ročníky:
Slovní úlohy - jednoduché slovní úlohy v oboru do deseti
26.07. 10

SLOVNÍ ÚLOHY - NAKUPOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit slouží k procvičování matematických spojů do 100 ve slovních úlohách.
25.06. 11

Slovní úlohy - různé typy

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení složených slovních úloh na různé typy početních výkonů.
19.12. 10

Slovní úlohy - vztah méně, kratší, levnější.

Ročníky: ZŠ 3,
Slovní úlohy v numeraci do 100 - krát méně, o něco méně.
18.11. 10

Slovní úlohy do 100 - vztah více

Ročníky:
Procvičení matematického vztahu krát více, o něco více ve slovních úlohách.
26.02. 11

Slovní úlohy do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Příprava je určena k procvičování různých typů slovních úloh, k procvičení matematických termínů součin, součet, podíl a rozdíl.
22.09. 10

Slovní úlohy pro třeťáky

Ročníky:
Procvičování slovních úloh - zápis, výpočet, odpověď.
17.11. 11

Slovní úlohy v numeraci do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Různé typy slovních úloh v numeraci do 20 v návaznosti na učivo Člověk a jeho svět.
26.02. 11

Složené slovní úlohy v numeraci do 100

Ročníky: ZŠ 3,
Stránky slouží k procvičení různých typů složených slovních úloh, jedna stránka obsahuje dva příklady na logickou úvahu.
29.09. 10

Souřadnice bodů

Ročníky:
Souřadnice bodů,určeno pro 5.ročník. Příprava vytvořena v ActivStudiu3.
18.02. 12

Souřadnice bodu a osová souměrnost

Ročníky: ZŠ 5,
Ujasnění pojmů osa a souřadnice bodu, práce s osou souměrnosti.
26.03. 11

Tabulky

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení práce s tabulkami, orientaci v tabulkách, doplňování tabulek na základě různých početních operací. V tomto sešitě jsem se snažila o použití různých funkcí ActiveInspire k vyplňování tabulek. Na konci předváděcího sešitu je soubor .xls, který obsahuje sedm listů s použitými tabulkami určenými pro samostatnou nebo skupinovou práci žáků.
27.08. 11

Tangram

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na rozvoj prostorové orientace a logického myšlení prostřednictvím skládání tangramu. Každá strana obsahuje jeden obrázek sloužící jako zadání.
27.11. 11

Tělesa

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Připrava je zaměřena na procvičování geometrických těles.
25.09. 11

Teplota

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Příprava je vytvořena v programu ActivInspire. Slouží k procvičení učiva o teplotě.
14.11. 10

Těšíme se na prázdniny

Ročníky:
Procvičování slovních úloh. Práce je určena pro žáky 3. ročníků ZŠ.
06.11. 10

Trojúhelník

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: představa, zákonitosti, rýsování trojúhelníku Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny
29.09. 10

Trojúhelník

Ročníky:
Trojúhelník,určeno pro 5.ročník. Příprava vytvořena v ActivStudiu3.
18.12. 11

Trojúhelníky a jejich rýsování

Ročníky: ZŠ 5,
Opakování a procvičování rýsování trojúhelníka, jeho obvod
26.02. 11

Učíme se počítat.

Ročníky: ZŠ 1,
Učíme se počítat - numerace v oboru do 5. Sešit je určen pro žáky 1. ročníků ZŠ,v rozsahu 1 - 2 hodin.
18.12. 11

Úhel a trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentaci mohou využít žáci všech ročníků, kteří potřebují upevnit základní učivo o úhlech.
26.02. 11

Úsečky s Madlenkou

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování učiva o úsečkách - měření, rýsování.
18.03. 12

V obchodě (počítání do 20)

Ročníky: ZŠ 1,
Počítání do dvaceti formou her a soutěží.
05.12. 10

Vánoční násobilka

Ročníky:
Procvičování násobilky
29.01. 12

Vánoční počítání

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál slouží k zopakování slovních úloh, sčítání a odčítání v oboru do 8 ve vánočním období.
20.07. 10

Velká násobilka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit slouží k procvičení násobení v oboru velké násobilky.
Autor: René Pohanka
28.04. 11

Zaokrouhlování

Ročníky: ZŠ 3,
Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky.
30.01. 11

Zaokrouhlování čísel větších než 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Vyvození a procvičení zaokrouhlování větších čísel než je 10000.
09.06. 10

Zaokrouhlování desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit slouží k procvičování znalostí 5. ročníku - Zaokrouhlování desetinných čísel.
28.04. 11

Zaokrouhlování na desítky

Ročníky: ZŠ 3,
Zaokrouhlování na desítky, princip zaokrouhlování, úkoly.
26.02. 11

Zaokrouhlování na desítky

Ročníky: ZŠ 3,
Téma práce: Zaokrouhlování na desítky. Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: vyvození a procvičování zaokrouhlování na desítky. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.
26.03. 11

Zaokrouhlování na stovky

Ročníky: ZŠ 3,
Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky pro 3. ročník.
26.03. 11

Zaokrouhlování na stovky

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: vyvození a procvičování zaokrouhlování na stovky. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.
29.01. 12

Zaokrouhlování trojciferných čísel

Ročníky: ZŠ 3,
V této práci se žáci seznámí s principem zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky.
10.10. 10

Zápalkové hlavolamy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na rozvoj logického myšlení.Žáci rozvíjení také prostorovou představivost a nápaditost při hledání řešení jednotlivých hlavolamů. K vyřešení některých úloh potřebují znalost římských číslic. Úkoly jsou vhodné pro všechny věkové kategorie řešitelů.
18.02. 12

Zeměpis a matematika

Ročníky: ZŠ 5,
Počítání s využitím zeměpisných údajů.
27.05. 11

Zlomky

Ročníky: ZŠ 4,
Zlomky - znázorňování, výpočty částí celku, slevy - obchod, nakupování.
25.06. 11

Zlomky - pokračování

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování příkladů se zlomky.
04.05. 10

Zlomky 1

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Zlomky-pojem zlomek,zápis zlomku,vyznačování zlomků,pexeso
04.05. 10

Zlomky 2

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Zlomky-zápis zlomků podle vyznačených částí, výpočty zlomků z daného čísla,pexeso
04.05. 10

Zlomky 3

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Zlomky-výpočet zlomku z daných čísel,sčítání zlomků,pexeso
27.02. 11

Zlomky I.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození pojmu zlomek, vytvoření základní představy o zlomcích, aplikaci ve slovních úlohách a výpočet části z daného číselného celku. Sešit obsahuje odkaz na internetové cvičení a textový dokument, který je možno použít pro ověření znalostí žáků.
25.06. 11

Zlomky II.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na zopakování pojmu zlomek a jeho převod na smíšené číslo, vytvoření základní představy o sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem a porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem. Sešit obsahuje odkazy na internetová cvičení. Žáci jsou vedeni k tvořivému sestavování příkladů k počítání.