projektui.cz

svátek má Albína, 16.12. 2019
22.09. 10

Násobení a dělení desítkami a stovkami

Určeno pro žáky 3. tříd. Procvičování a upevňování násobení a dělení 10, 100.
Cíl: procvičit a upevnit násobilku desítek a stovek Časový rozsah: 2 - 3 hodiny Mezipředmětové vztahy: Prvouka - nakupování, peníze Používané pomůcky: mazací tabulky, proužky papíru nebo sešity, mohou být ofotografované stránky pro děti např. str. 3-4 Typy použitých cvičení: procvičovací, opakovací Kompetence: pracovní - vedeme žáky k správnému využívání techniky, pozitivně motivujeme k práci sociální - žáky vedeme ke spolupráci ve skupině komunikativní - vedeme žáky k používání správné terminologie, k rozšiřování slovní zásoby a k dovednosti vyjádřit své myšlenky Komentář k prezentaci - u každé strany jsou uvedeny metodické poznámky str. 2 - násobky str. 3 - housenka doplňování násobků str. 4 - slovní úloha -forma tabulky str. 5 - násobení desítek str. 6 - peníze str. 7 - násobení a dělení desítek a stovek, vyhledávání správných výsledků
Ročníky:

Další materiály tohoto autora