projektui.cz

svátek má Miloš, 25.1. 2020
26.02. 11

Opakování z geometrie

Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: opakování učiva geometrie Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace Člověk a jeho svět: předměty a věci kolem nás Typ použitých cvičení: procvičování, opakování, Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - výběr z možností, tvořivost komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - rozlišení čar- křivá, přímá, lomená str. 2 - označení bod, úsečka, přímka, polopřímka str. 3 - doplnění správnosti vět a výběr z možností str. 4 - rýsování a měření úsečky str. 5 - doplnění správnosti věty o úsečce, výběr z možností a porovnávání úseček str. 6 - třídění geometrických tvarů str. 7 - popis geometrických tvarů str. 8 - pojmenování těles Použité nástroje: tužka, čáry, pravítko
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora