projektui.cz

svátek má Jakub, 25.7. 2024

Zeměpis Zeměpis

Autor:
Řadit:
29.01. 12

30 otázek pro absolventy zeměpisu na ZŠ

Ročníky: ZŠ 9,
Kdo to ví, odpoví ...
Autor: Jiří Beneš
28.08. 10

Afrika

Ročníky:
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 6.ročníku ZŠ.Tématický celek Afrika slouží jako doplněk k výuce na interaktivní tabuli s dotací 1.vyučovací hodiny.
27.11. 11

Afrika - místopis - přírodní sféra

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení základního místopisu přírodní sféry Afriky (povrch, vodstvo, okolní moře a ostrovy, ...)
Autor: Martin Lexa
10.05. 10

Afrika - nerostné suroviny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit Afrika - nerostné suroviny je určen pro 6. ročník. Je vytvořen jako výuková hodina se závěrečným opakováním.
Autor: Josef Remeš
25.09. 11

AFRIKA - POLOHA A POVRCH

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Práce je zaměřena na určování polohy Afriky a orientaci na slepé mapě Afriky. Práce je určena pro žáky 7. třídy.
29.09. 11

Afrika - poloha, rozloha, členitost pobřeží.

Ročníky: ZŠ 7,
Poloha Afriky, její krajní body, rozloha, ostrovy, zálivy, průlivy, moře.
19.12. 10

AFRIKA 1

Ročníky:
V sešitě AFRIKA 1 si žáci utřídí a upevní základní informace v interaktivních cvičeních.
26.02. 11

AFRIKA 2

Ročníky: ZŠ 7,
V sešitě AFRIKA 2 si žáci ve cvičeních upevní učivo o obyvatelstvu,kolonizaci a kultuře Afriky.
25.10. 11

AFRIKA STÁTY

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Práce je zaměřena na politickou geografii Afriky a zahrnuje vybrané státy. Je určena pro žáky 6. a 7. třídy.
27.11. 10

Albánie

Ročníky:
Albánie je málo navštěvovaná země Jihovýchodní Evropy. Zařazená do učiva 7.ročníku s dotací 1. vyučovací hodiny. Vhodné k rozšíření výkladu učiva o Albánii na interaktivní tabuli Předváděcí sešit je vytvořen v programu Activstudio.
17.11. 11

AMERIKA

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na určování polohy světadílu Amerika a orientaci na slepé mapě Ameriky.
22.02. 12

Amerika - povrch

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je zaměřena na povrch Ameriky.
29.01. 12

Amerika - USA

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit Amerika - USA je určen pro 7. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
22.02. 12

Amerika - vodstvo

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je zaměřena na vodstvo Ameriky.
17.11. 11

AMERIKA A USA

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na opakování politické geografie světadílu Amerika. Práce je určena pro žáky 7. třídy.
27.11. 11

AMERIKA STÁTY

Ročníky: ZŠ 7,
Pracovní sešit k procvičování světadílu Amerika, států a hlavních měst.
27.08. 11

Antarktida 1 - poloha, povrch

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s polohou a povrchem Antarktidy. Procvičení polohy světadílů a oceánů.
Autor: Martin Lexa
27.08. 11

Antarktida 2 - podnebí, příroda

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s podnebím a přírodou Antarktidy. Čtení klimadiagramů. Ozonová díra.
Autor: Martin Lexa
25.09. 11

Antarktida 3 - lidé

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s lidskými aktivitami v Antarktidě a dobýváním jižního pólu.
Autor: Martin Lexa
25.09. 11

Arktida 1 - Vymezení, Zalednění

Ročníky: ZŠ 6,
Geografické vymezení Arktidy, kolísání jejího zalednění a předpověď budoucích teplot. Ztroskotání Titanicu a ozonová díra.
Autor: Martin Lexa
27.08. 11

Arktida 2 - Příroda

Ročníky: ZŠ 6,
Ukázky živočichů Arktidy a jejich adaptací. Polární den a noc a jejich příčiny.
Autor: Martin Lexa
27.08. 11

Arktida 3 - Lidé

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s původními obyvateli Arktidy, hledáním Severozápadní cesty a dobýváním sev. pólu.
Autor: Martin Lexa
28.02. 12

ASIE

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na orientaci na světadílu Asie. Žák během práce umísťuje na mapy Asie objekty. Práce je určena pro žáky 7. třídy.
18.05. 10

Asie - členitost pobřeží

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Asijské ostrovy, souostroví, poloostrovy, okrajová moře, zálivy, průlivy.
04.03. 12

Asie - místopis - Povrch, poloostrovy, ostrovy

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičení základního místopisu povrchu, poloostrovů a ostrovů Asie.
Autor: Martin Lexa
04.03. 12

Asie - místopis - Vodstvo, moře, zálivy

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičení základního místopisu vodstva, moří a zálivů Asie. Tragédie Aralského jezera.
Autor: Martin Lexa
30.04. 10

Asie - poloha, rozloha

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určení polohy a rozlohy Asie s využitím map v atlase
25.06. 11

Asie - Severní ledový oceán

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na okrajové vodstvo Asie, konkrétně Severní ledový oceán - moře, ostrovy, poloostrovy
25.06. 11

Asie - Tichý oceán

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na okrajové vodstvo Asie, konkrétně Tichý oceán (moře, ostrovy, poloostrovy, průlivy,... ) - určeno žákům 7. ročníků)
27.05. 11

Asie - Úvodní hodina

Ročníky: ZŠ 7,
Úvodní hodina k celku Asie
28.02. 12

ATMOSFÉRA

Ročníky: ZŠ 6,
Práce je zaměřena na Atmosféru. Práce je určena pro žáky 6. tríd.
22.02. 12

Atmosféra

Ročníky: ZŠ 6,
Základní a rozšiřující informace o atmosféře.
Autor: Jiří Beneš
23.11. 10

Atmosféra - Oblaka 2

Ročníky:
Vyučovací hodina nebo část hodiny na téma : Atmosféra se zaměření na dělení oblak podle nadmořské výšky. Hodina navazuje na sešit "Atmosféra - Oblaka 1" a obsahuje z něj opakování. Určeno pro žáky šestých ročníků.
11.11. 10

Atmosféra - Oblaka 1

Ročníky:
Vyučovací hodina nebo část hodiny na téma : Atmosféra se zaměření na vznik a složení oblak.
30.10. 11

AUSTRÁLIE

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na určování polohy Austrálie a orientaci na slepé mapě Austrálie.
28.08. 10

Austrálie

Ročníky:
Určeno k procvičování látky pro 6.ročník ZŠ s dotací 1.vyučovací hodiny.Vhodné k výkladu učiva o Austrálii na interaktivní tabuli.
29.01. 12

Austrálie - fauna, flóra

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci v různých interaktivních úkolech poznávají přírodu Austrálie.
27.11. 11

Austrálie - místopis - přírodní sféra

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení místopisu přírodní sféry Austrálie (povrch, vodstvo, okolní moře a ostrovy, ...)
Autor: Martin Lexa
29.01. 12

Austrálie - podnebí, vodstvo

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se seznamí s podnebím a vodstvem Austrálie v různých typech úkolů.
04.05. 10

Austrálie - poloha, rozloha, členitost, povrch.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní charakteristika polohy, rozlohy, členitosti pobřeží a povrchu Austrálie.
28.04. 11

Austrálie - původní příroda

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení se specifiky původní australské přírody, endemickými druhy, ...
Autor: Martin Lexa
27.08. 11

Austrálie - zavlečené druhy organismů

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s nepůvodními druhy organismů, které se v Austrálii značně přemnožily.
Autor: Martin Lexa
29.01. 12

Australský svaz

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci v různých typech interaktivních úkolů poznávají tento stát.
28.02. 12

AZ kvíz - Přírodní neživá sféra Země

Ročníky: ZŠ 6,
Soutěžní forma zopakování přírodní sféry Země (s výjimkou biosféry).
Autor: Martin Lexa
17.11. 11

AZ-kvíz vesmír

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 6. a 9. ročníků - práce je zaměřena na sluneční soustavu
22.05. 10

Biosféra

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Biosféra - shrnutí
Autor: Jiří Beneš
27.05. 11

Česká nej

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Nej České republiky je určen pro 8. ročník. Slouží jako doplněk k výkladu s několika náměty k procvičení a několika zajímavostmi.
Autor: Josef Remeš
28.04. 11

Cestovní ruch ČR - II

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Cestovní ruch ČR - II je určen pro 8. ročník.
Autor: Josef Remeš
28.04. 11

Cestovní ruch ČR - III - památky UNESCO

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Cestovní ruch ČR - III - památky UNESCO je určen pro 8. ročník
Autor: Josef Remeš
28.04. 11

Cestovní ruch ČR - úvod

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Cestovní ruch ČR - úvod je určen pro 8. ročník.
Autor: Josef Remeš
07.12. 10

ČR - povrch

Ročníky:
Procvičení polohy jednotlivých celků povrchu ČR, přiřazení vybraných nejvyšších vrcholů.
Autor: Martin Lexa
07.12. 10

ČR - vodstvo

Ročníky:
Procvičení polohy řek v ČR a jejich úmoří. Zakreslení vodních ploch a rozvodnic úmoří.
Autor: Martin Lexa
27.05. 11

DRUHY VEGETACE-OPAKOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě Druhy vegetace-opakování si žáci na fotografiích připomenou jednotlivé druhy vegetace. V interaktivních úkolech využijí znalosti k řešení.
28.04. 11

Evropa - obyvatelstvo a sídla

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s problematikou obyvatelstva Evropy.
25.10. 10

Evropa - poloha, rozloha, členitost pobřeží

Ročníky:
Charakteristika polohy, rozlohy a členitosti pobřeží Evropy.
01.07. 10

Evropa - povrch, poloostrovy, ostrovy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Poloha ev. pohoří, nížin, poloostrovů a ostrovů. Zda jsou ostrovy samost. státy, nebo kterému státu patří.
Autor: Martin Lexa
15.06. 10

Evropa - státy a hl. města

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Státy Evropy ve slepé mapě. Mezinárodní poznávací značky jednotlivých států Evropy. Přiřazení hl. měst evropským státům.
Autor: Martin Lexa
29.09. 10

Evropa - úvod

Ročníky:
Úvodní hodina k tematickému celku Evropa.
31.07. 10

Evropa - vodstvo

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení polohy jednotlivých řek a jezer v Evropě a okolních moří, zálivů a průlivů.
Autor: Martin Lexa
28.11. 10

Evropská velkoměsta

Ročníky:
O evropských velkoměstech trochu hravě
Autor: Jiří Beneš
19.10. 10

Evropské řeky

Ročníky:
Procvičení místopisu a něco málo navíc
Autor: Jiří Beneš
08.06. 10

Hrátky s Afrikou

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakovací hodina. Žáci si procvičí pomocí různých hádanek, úkolů a tajenek vědomosti o Africe.
18.09. 10

Hrátky s Českou republikou

Ročníky:
Opakování učiva pomocí různých úkolů a hádanek.
22.02. 12

Hrátky s kraji ČR

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Hrátky s kraji ČR je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
22.05. 10

Hydrosféra

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hydrosféra - formy výskytu vody na Zemi a její oběh
Autor: Jiří Beneš
19.12. 10

Island

Ročníky: ZŠ 7,
Island je určen pro žáky 7. ročníku s dotací 1 vyučovací hodiny. Předváděcí sešit je vytvořen jako doplněk učiva k tématu. Sešit byl vytvořen v Activstudiu.
07.05. 10

Itálie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit není výukovou hodinou, ale slouží jako doplněk k opakovánílátky o jižní Evropě - Itálii.
Autor: Josef Remeš
27.11. 10

Japonsko

Ročníky:
Převáděcí sešit Japonsko je určen pro žáky 7. ročníku s dotací 1 vyučovací hodiny.Vhodné k doplnění výkladu učiva o Japonsku na interaktivní tabuli. Předváděcí sešit je vytvořen v programu Actvistudio.
22.06. 10

Jazyky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jazykové skupiny v Evropě. Ukázky grafické a zvukové formy některých jazyků Evropy a světa.
Autor: Martin Lexa
27.05. 11

Jazyky - hlasovací zařízení

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení znalosti zvukové a vizuální stránky jednotlivých jazyků a jejich zařazení do jazykových skupin. Tato práce navazuje na předchozí nazvanou "Jazyky".
Autor: Martin Lexa
18.02. 12

JEZERA

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě JEZERA je obsažen stručný výklad o vzniku jezer a jejich vodní režimu. V interaktivních úkolech si žáci procvičí a upevní získané znalosti.
25.10. 11

Jihočeský kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Jihočeský kraj je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
18.02. 12

Jihomoravský kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Jihomoravský kraj je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
18.02. 12

Již. Amerika - místopis - přírodní sféra

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení základního místopisu přírodní sféry Již. Ameriky (povrch, vodstvo, okolní moře a ostrovy, ...).
Autor: Martin Lexa
17.11. 11

KANADA

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na stát Kanada. Je určena pro žáky 7. třídy.
29.01. 12

Klimatické pásy

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno žákům šestých ročníků - Sešit zaměřený na klimatické pásy (rozložení, teplota)
30.05. 10

Komety

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vyučovací hodina na téma Komety. Určeno pro žáky šestých ročníků.
25.10. 11

Kraj Vysočina

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Kraj Vysočina je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
14.09. 10

Kraje České republiky

Ročníky:
Kraje České republiky tak trochu jinak
Autor: Jiří Beneš
25.07. 11

Kraje ČR - hlavní město Praha

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
30.01. 12

Kraje ČR - Jihočeský kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
25.07. 11

Kraje ČR - Jihomoravský kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
25.09. 11

Kraje ČR - Karlovarský kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
22.02. 12

Kraje ČR - Královéhradecký kraj

Ročníky: ZŠ 8,
ČR je od 1.1. 2000 uspořádána do čtrnácti krajů. Královéhradecký kraj je jedním z nich. Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit je vytvořen jako doplněk k tomuto tématu. Předložená práce je vytvořena v programu ActivInspire.
18.02. 12

Kraje ČR - Liberecký kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
27.05. 11

Kraje ČR - Moravskoslezský kraj

Ročníky: ZŠ 8,
ČR je od 1.1 2000 uspořádána do čtrnácti krajů. Moravskoslezský kraj je jedním z nich. Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit je vytvořen jako doplněk k tomuto tématu. Předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
27.05. 11

Kraje ČR - Olomoucký kraj

Ročníky: ZŠ 8,
ČR je od 1.1 2000 uspořádána do čtrnácti krajů. Olomoucký kraj je jedním z nich. Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit je vytvořen jako doplněk k tomuto tématu. Předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
27.08. 11

Kraje ČR - Pardubický kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
27.08. 11

Kraje ČR - Plzeňský kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
22.02. 12

Kraje ČR - Středočeský kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit je vytvořen jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
25.07. 11

Kraje ČR - Ústecký kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
28.04. 11

Kraje ČR - Vysočina

Ročníky: ZŠ 8,
ČR je od 1.1 2000 uspořádána do čtrnácti krajů. Vysočina je jedním z nich. Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit je vytvořen jako doplněk k tomuto tématu. Předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
25.07. 11

Kraje ČR - Zlínský kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
26.02. 11

Krajina a krajinná sféra

Ročníky: ZŠ 6,
Krajina a krajinná sféra.
25.09. 11

Královehradecký kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Královehradecký kraj je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
19.12. 10

Kvíz - opakování 7. ročníku

Ročníky: ZŠ 7,
Zábavný kvíz sloužící k opakování učiva 7.ročníku s dotací jedné vyučovací hodiny. Předváděcí sešit je vytvořen v programu Activstudio
28.04. 11

Kvíz Evropa - státy

Ročníky: ZŠ 8,
Kvíz Evropa- opakování učiva Evropy formou hry.
30.01. 11

Kvíz Evropa 1

Ročníky: ZŠ 8,
Přírodní poměry Evropy
18.12. 11

KVIZ POVRCH ČR

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci si při kvízových otázkách zopakují a upevní poznatky o povrchu České republiky.
17.11. 11

LEDOVCE

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě LEDOVCE jsou podány základní informace o vzniku a vývoji ledovců. V interaktivních cvičeních si žáci dále prohlubují znalosti.
27.05. 11

LESY MÍRNÉHO PÁSU

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě Lesy mírného pásu se žáci získají aktivně nejdůležitější poznatky.V interaktivních cvičeních je využijí k řešení úkolů.
17.11. 11

Liberecký kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Liberecký kraj je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
18.03. 12

LIDÉ A ZEMĚ

Ročníky: ZŠ 8,
V sešitě Lidé a Země je podán stručný výklad o původu člověka,lidských rasách a vývoji osídlení na Zemi. V interaktivních cvičeních žáci použijí získané informace.
29.01. 12

LIDÉ A SÍDLA

Ročníky: ZŠ 8,
V sešitě LIDÉ A SÍDLA se žáci seznámí s druhy sídel a jejich charakteristickými znaky. V interaktivních cvičeních si prohloubí své poznatky.
25.10. 11

MAPA SVĚTA

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě Mapa světa si žáci v interaktivních cvičeních připomenou poznatky 1.stupně o mapě světa. V dalších úkolech rozšíří znalosti o rozloze světadílů a oceánů.
10.11. 10

MĚŘÍTKO MAPY

Ročníky:
Sešit Měřítko mapy podává výklad i řadu interaktivních cvičení k procvičení a upevnění učiva.
26.03. 11

Moldavsko

Ročníky: ZŠ 7,
Moldavská republika je nejchudší země Evropy. Zařazeno do 7.ročníku s dotací 1. vyučovací hodiny. Předváděcí sešit je vytvořen jako doplněk učiva k tématu. Předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
25.09. 11

Moře a oceány

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 9,
Opakování na dané téma, zaměření především na orientaci na mapě.
Autor: Jiří Beneš
12.11. 10

Mraky

Ročníky:
Rozčlenění druhů mraků s fotkami, jejich specifiky a výškovými patry.
Autor: Martin Lexa
12.11. 10

Mraky - umělé

Ročníky:
Seznámení se s umělými druhy mraků (jakožto výsledky lidské činnosti) a s jejich specifiky.
Autor: Martin Lexa
30.05. 10

Národní parky České republiky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvodní hodina - základní informace o našich národních parcích
28.08. 10

Objevení a osídlování Ameriky

Ročníky:
Předváděcí sešit Objevení Ameriky je určen pro žáky 7.ročníku s dotaci jedné vyučovací hodiny.Slouží jako doplněk k výukové hodině zeměpisu.Praktickou částí tohoto předváděcího sešitu je opakování,kde si žák procvičí získané informace.
12.11. 10

Obyvatelstvo ČR

Ročníky:
Sešit je doplněním k učivu o obyvatelstvu České republiky.
Autor: Josef Remeš
26.02. 11

Obyvatelstvo světa

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 9,
Podpora výkladu na téma počet, vývoj počtu a rozmístění na Zemi.
Autor: Jiří Beneš
25.07. 11

Okolo České republiky

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování na téma obyvatelstvo a sídla České republiky
Autor: Jiří Beneš
19.12. 10

Okrajové vodstvo Asie 1

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno žákům sedmých ročníků jako opakovací část hodiny. Jedná se o slepé mapy s probranými pojmy (Severní ledový oceán, Pacifik, Hranice E a Asie, geogr. rekordy Asie)
29.01. 12

Opakování Asie

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. ročníků - práce je zaměřena na celkové opakování Asie - práce obsahuje AZ-kvíz, dopisování a přiřazování pojmů (po AZ-kvízu následují další úkoly)
26.06. 11

Opakování ČR

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Opakování ČR je určen pro 8. ročník. Je tvořen několika náměty k procvičení - rozloha, obyvatelstvo, povrch a některé turistické zajímavosti.
Autor: Josef Remeš
22.02. 12

Opakování vesmíru

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. ročníků - práce je zaměřena na pohyb Měsíce a Země ve vesmíru, vzdálenost vesmírných těles, a také na měsíce ostatních planet
29.01. 12

Orientace na fyzicko-geografické mapě

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Test schopnosti žáků lokalizovat na mapě prvky fyzické geografie.
Autor: Jiří Beneš
18.12. 11

Orientace na mapě - Afrika

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. ročníků - práce je zaměřena na orientaci na mapě - Slepá mapa Afriky
18.12. 11

Orientace na mapě - Asie

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. ročníků - Práce je zaměřena na orientaci na mapě - Slepá mapa Asie
25.10. 11

Orientace na mapě - Evropa

Ročníky: ZŠ 8,
Určeno pro žáky 8. ročníků - Práce je zaměřena na orientaci na mapě - Slepá mapa Evropy
25.10. 11

Orientace na mapě - Jižní Amerika

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 7. a 9. ročníků - práce je zaměřena na orientaci na mapě - Slepá mapa Jižní Ameriky
25.10. 11

Orientace na mapě - severní Amerika

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 7. a 9. ročníků - práce je zaměřena na orientaci na mapě - Slepá mapa severní Ameriky
29.01. 12

Orientace na politické mapě světa

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Test schopnosti žáků lokalizovat na politické mapě kontinentů jednotlivé státy.
Autor: Jiří Beneš
29.01. 12

OSTROVY A SOUOSTROVÍ

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě OSTROVY A SOUOSTROVÍ žáci poznají určující znaky pro ostrov a souostroví. V interaktivních cvičeních prohloubí své poznatky.
25.09. 11

Pardubický kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Pardubický kraj je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
04.03. 12

Pedosféra

Ročníky: ZŠ 6,
Základní a rozšiřující informace o pedosféře.
Autor: Jiří Beneš
03.11. 10

Podnebí ČR

Ročníky:
Sešit slouží k základnímu seznámení a procvičení tématu podnebí České republiky.
Autor: Josef Remeš
07.10. 10

Podnebné pásy

Ročníky:
Opakovací hodina ve které si žáci procvičí vědomosti o podnebných pásech.
25.09. 11

POHYBY MOŘSKÉ VODY

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě POHYBY MOŘSKÉ VODY se žáci seznámí s příčinami a důsledky tohoto jevu. V interaktivních úkolech použijí získané poznatky.
19.12. 10

POLÁRNÍ OBLASTI

Ročníky:
V sešitě POLÁRNÍ OBLASTI si žáci upevní poznatky o polárních krajích v řadě interaktiních cvičení.
24.09. 10

Poloha a rozloha ČR

Ročníky:
Několik námětů k procvičení tohoto tématu.
Autor: Josef Remeš
08.06. 10

POUŠŤ

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit Poušť na úrovni základní školy shrnuje podmínky existence pouští. Je doplněn fotografiemi, které ukazují povrch pouští, typickou fóru a faunu. V interaktivním cvičení si žáci upevní získané poznatky.
25.06. 11

Pouště

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci poznávají vegetační pás pouště.
25.10. 11

Povrch Afriky

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se seznamují s povrchem Afriky.
23.09. 10

Povrch Asie

Ročníky:
Povrch Asie
18.05. 10

Povrch České republiky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit Povrch České republiky je určen pro 8.ročník.
Autor: Josef Remeš
16.06. 10

Povrch ČR

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní seznámení s uvedenou kapitolou
Autor: Jiří Beneš
23.11. 10

Povrch Evropy

Ročníky:
Evropská pohoří a nížiny
26.02. 11

Povrch světa 1

Ročníky: ZŠ 9,
Jedná se o zopakování látky, týkající se nejvyšších vrcholů jednotlivých kontinentů.
29.01. 12

Práce s mapou

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno žákům šestých ročníků - Sešit zaměřený na práci s atlasem. (atlas je nutný)
29.01. 12

Praha 1.část

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Praha 1.část je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
25.09. 11

PŘÍRODNÍ KATASTROFY-POVODNĚ

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě PŘÍRODNÍ KATASTROFY-POVODNĚ se žáci seznámí s pojmem povodeň a záplava,s příčinami a obranou proti těmto jevům v interaktivních úkolech.
25.06. 11

PŘÍRODNÍ KATASTROFY-ZEMĚTŘESENÍ

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě je část výkladová a část obsahující interaktivní cvičení s otázkami k prohloubení i upevnění učiva.
29.01. 12

Procházka Prahou

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Procházka Prahou je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
23.10. 10

Půdní druh a půdní typ

Ročníky:
Vyučovací hodina na téma "Půdní druh a půdní typ" navazuje na sešit s názvem "Půdotvorní činitelé + půdní profil" Určeno pro žáky šestých ročníků.
22.09. 10

Půdotvorní činitelé + půdní profil

Ročníky:
Vyučovací hodina pro žáky šestých ročníků. Látka je zaměřena na půdotorné činitele a půdní profil.
27.05. 11

PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ 1

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit Putování po Evropě 1 podává nejzákladnější informace o některých evropských městech.
27.05. 11

PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ 2

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit Putování po Evropě 2 podává nejzákladnější informace o hlavních městech sousedních států i našem hlavním městě...
25.06. 11

REGIONY ASIE

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Pracovní sešit k procvičování regionů Asie, států a hlavních měst.
28.04. 11

Regiony Asie - Jih

Ročníky: ZŠ 7,
Doplněk učiva o uvedeném regionu
Autor: Jiří Beneš
25.06. 11

Regiony Asie - Jihovýchod

Ročníky: ZŠ 7,
Doplněk učiva o uvedeném regionu
Autor: Jiří Beneš
28.04. 11

Regiony Asie - Jihozápad

Ročníky: ZŠ 7,
Doplněk učiva o uvedeném regionu
Autor: Jiří Beneš
25.10. 11

Regiony Asie - Sever a Střed

Ročníky: ZŠ 7,
Doplněk učiva o uvedeném regionu.
Autor: Jiří Beneš
25.09. 11

Regiony Asie - východ

Ročníky: ZŠ 7,
Doplněk učiva o daném regionu.
Autor: Jiří Beneš
23.09. 10

Řeky České republiky

Ročníky:
Opakování učiva pomocí různých úkolů a hádanek.
27.08. 11

Rovnoběžky, slunovraty, střídání ročních období

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičení polohy a souřadnic rovníku, obratníků, pol. kruhů a pólů; poloha Země na oběžné dráze kolem Slunce; zdánlivý pohyb slunce mezi obratníky; důvody střídání roč. období.
Autor: Martin Lexa
22.02. 12

Rychlost rotace Země a Marsu

Ročníky: ZŠ 9,
Určeno pro žáky 9. ročníků - práce je zaměřena na planetární geografii - důraz kladen na mezipředmětové vazby s matematikou a fyzikou - žáci vypočítají obvodovou rychlost Země a Mersu
27.05. 11

Savany

Ročníky: ZŠ 6,
Vegetační pás savany.
03.06. 10

Sešit Savana

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit Savana obsahuje stručný popis základních znaků vegetační oblasti savana, soubor fotografií a interaktivní stránky kprocvičení a upevnění učiva.
28.02. 12

Sev. Amerika - místopis - přírodní sféra

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení základního místopisu přírodní sféry Sev. Ameriky (povrch, vodstvo, okolní moře a ostrovy, ...).
Autor: Martin Lexa
25.09. 11

SEVERNÍ AFRIKA

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Pracovní sešit zaměřený na procvičování a opakování regionu Severní Afriky.
25.10. 11

Severní Afrika - Tunisko

Ročníky: ZŠ 6,
Učivo o Africe je zařazeno do 6.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit je vytvořen jako doplněk k tomuto tématu. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
29.01. 12

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit k opakování Sluneční soustavy. Je určen pro žáky 6. tříd.
12.05. 10

Sluneční soustava

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakovací a doplňovací hodina o galaxii a sluneční soustavě.
30.01. 12

Správní obvod obce s rozšířenou působností - Havlíčkův Brod

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo o ČR je zařazeno do 8.ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin v týdnu. Předváděcí sešit slouží jako doplněk k tomuto tématu a je vytvořen v programu ActivInspire.
25.09. 11

SRÁŽKOVÝ STÍN

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě SRÁŽKOVÝ STÍN je vysvětlen vznik srážkového stínu, v interaktivních cvičeních si žáci upevní získané poznatky.
28.08. 10

Státy severní Afriky

Ročníky:
Interaktivní způsob výuky je zaměřen na státy severní Afriky. Ověření zeměpisných znalostí se nabízí pro žáky 6. ročníku ZŠ s dotací 1. vyučovací hodiny.
30.03. 11

Stavba Země

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci poznávají jednotlivé vrstvy tvořící zemské těleso.
26.02. 11

Stavba Země

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je zaměřen na krajinu (přírodní a uměle vytvořené prvky krajiny), stavbu zemského tělesa a zemskou kůru. Je určen pro žáky 6. tříd
12.05. 10

Stavba Země

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výuková hodina se zaměřením na geologickou stavbu Země.
08.06. 10

STEP

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit Step na úrovni základní školy shrnuje podmínky existence stepí,typickou flóru a faunu. Je doplněn fotografiemi stepní krajiny.
04.05. 10

Světadíly a oceány

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování a procvičování základních pojmů týkajících se světadílů a oceánů.
10.11. 10

Světová náboženství

Ročníky:
Podpora při výkladu nového učiva.
Autor: Jiří Beneš
27.05. 11

Tour de Republique Tcheque

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Malé opakování zaměřené na přírodní poměry ČR
Autor: Jiří Beneš
29.09. 11

Třeboňsko 1

Ročníky: ZŠ 9,
Určeno pro žáky 9. ročníků - práce je zaměřena na mezipředmětové vazby (matematika, zeměpis, občanská výchova,výpočetní technika, přírodopis a dějepis)
27.05. 11

Tropické deštné lesy

Ročníky: ZŠ 6,
Tropické deštné lesy
12.10. 10

TROPICKÝ DEŠTNÝ LES

Ročníky:
Sešit Tropický deštný les v rozsahu učiva základní školy podává informace podmínkách existence vegetační oblasti, poskytuje obrazový materiál i cvičení k upevnění učiva.
03.11. 10

TYPY KRAJIN

Ročníky:
Sešit TYPY KRAJIN podává základní informace o rozlišování typů krajin,cvičení pro upevnění a pochopení učiva.
27.11. 11

USA - města a státy

Ročníky: ZŠ 7,
Doplněk učiva o Spojených státech amerických.
Autor: Jiří Beneš
17.11. 11

USA - přírodní poměry

Ročníky: ZŠ 7,
Doplněk učiva a představení některých národních parků
Autor: Jiří Beneš
17.11. 11

Ústecký kraj

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Ústecký kraj je určen pro 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
25.06. 11

Velká Británie

Ročníky: ZŠ 8,
Cestování po Velké Británii.
18.02. 12

VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit k opakování vnitřních přírodních činitelů a nastínění vnějších přírodních činitelů. Je určen pro žáky 6. tříd.
25.06. 11

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Práce je zaměřena na Vnitřní a Vnější přírodní činitele. Zahrnuje teoretickou i praktickou část.
25.10. 10

Vodstvo Afriky

Ročníky:
Opakování učiva pomocí různých úkolů a hádanek
15.10. 10

Vodstvo Ameriky

Ročníky:
Opakování učiva pomocí různých úkolů.
06.10. 10

Vodstvo ČR 1

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na řeky ČR
Autor: Josef Remeš
12.10. 10

vodstvo ČR2 - jezera

Ročníky:
Sešit je zaměřen na vodní plochy v ČR a jsou zde zmíněny i minerální prameny a lázeňská města v ČR.
Autor: Josef Remeš
23.11. 10

Vodstvo Evropy

Ročníky:
Evropské řeky a jezera
28.04. 11

Vodstvo světa

Ročníky: ZŠ 9,
Jedná se o zopakování látky, týkající se nejdelších řek jednotlivých kontinentů
25.10. 11

Vrcholy a pohoří

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičení znalostí o světových pohořích a známých vrcholech.
Autor: Jiří Beneš
25.06. 11

Západní Evropa

Ročníky: ZŠ 8,
Západní Evropa - státy, přírodní poměry, města.
27.05. 11

Západní Evropa

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit Západní Evropa - úvod je určen pro 7. nebo 8. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s několika náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
26.10. 10

Zeměpisná poloha

Ročníky:
Orientace na Zemi a určování zeměpisné polohy
Autor: Jiří Beneš
27.11. 11

ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE

Ročníky: ZŠ 6,
Práce je zaměřena na zeměpisné souřadnice. Je určena pro žáky 6. třídy.
18.02. 12

ZEMSKÝ POVRCH

Ročníky: ZŠ 6,
Práce je zaměřena na rozdělení zemského povrchu podle poměrné výšky v krajině. Práce je určena pro žáky 6. třídy.
18.02. 12

ZVĚTRÁVÁNÍ HORNIN

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě Zvětrávání hornin je podán stručný výklad o hlavních druzích zvětrávání. Zařazeny jsou i ilustrační fotografie.