projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024

Přírodověda Přírodověda

Autor:
Řadit:
15.10. 10

4_tr_Zivocichove_casti_tela_rozdeleni_podle_potravy_potravni_retezce

Ročníky:
Živočichové-popis a pojmenování částí těla živočichů, rozdělení živočichů podle přijímané potrava, sestavení potravního řetězce.
07.03. 12

AZ kvíz - rostliny

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Soutěživou formou procvičované učivo o rostlinách.
07.03. 12

AZ kvíz - živočichové

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Soutěživou formou procvičované učivo o živočiších.
25.11. 10

Bezobratlí

Ročníky: ZŠ 4,
Bezobratlí, 4. ročník
25.10. 11

Buňka

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako úvod před probíráním buňky, ale i pro procvičování či opakování. Je součástí souboru lekcí k živým organismům, vhodných do předmětu Člověk a jeho svět ( Přírodověda ) do pátého, ale i šestého ročníku, jako opakovací. Rozvíjí kompetence komunikativní, k učení a k řešení problému. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk - popis.
27.11. 11

Ceny

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět (Přírodověda ) do oblasti finanční gramotnosti, kapitoly o člověku. Je doporučena pro 5. ročník, ale je ji možné zařadit i do 4. nebo 6. ročníku podle úrovně znalostí žáků v této oblasti. Byla vytvořena jako doplněk k učebnici Ceny. Rozvíjí kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní. Je vhodná pro osobnostní a sociální výchovu.
27.11. 11

Člověk - ústrojí pohybové

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Práce slouží ke shrnutí a procvičení učiva o svalech.
27.11. 11

Člověk- souhrnné opakování.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Zábavné opakování poznatků o člověku.
30.10. 11

Dějiny peněz

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět do oblasti finanční gramotnosti. Je doporučena pro 5. ročník, ale je ji možné zařadit i do jiných ročníků.
18.02. 12

Den stromů

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
20.říjen - Den stromů
05.12. 10

Dobývání vesmíru

Ročníky: ZŠ 5,
Zkoumání vesmíru, první kosmonauté, první lidé na Měsíci, družice.
30.01. 11

Dopravní výchova - cyklista

Ročníky: ZŠ 4,
Poznávání základních dopravních značek, řešení situací na křižovatkách.
Autor: Vít Liška
26.03. 11

Dopravní výchova - cyklista, testy

Ročníky: ZŠ 4,
Kontrola znalostí základních dopravních značek a řešení situací na křižovatkách v podobě testů. Vhodné pro společnou i samostatnou práci - navazuje na materiál" Dopravní výchova - cyklista"
Autor: Vít Liška
27.05. 10

Ekosystémy ČR

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál byl vytvořen pro 4. ročník - předmět Člověk a jeho svět (Přírodověda) jako doplněk k učebnici nakladatelství Didaktis, téma ČR - ekosystémy. Slouží jako doplňující procvičovací materiál.
07.03. 12

Energie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Stručný přehled energií, typů elektráren a praktické sestavování jednoduchých elektrických obvodů.
05.12. 10

Gravitační síla

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit slouží jako doplněk učiva o gravitační síle
26.03. 11

Hospodarska zvirata

Ročníky: ZŠ 4,
Rozlišování hospodářských zvířat podle různých kritérií
18.02. 12

Houby

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Jedlé a jedovaté houby - poznávání.
25.10. 10

Houby

Ročníky:
Rozpoznávání hub
31.05. 10

Houby

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena pro 4.ročník.Je zaměřena na procvičování a opakování učiva o houbách.Časový rozsah je 1 hodina.
05.12. 10

Hvězdy a souhvězdí

Ročníky: ZŠ 5,
Sluneční soustava, planety.
29.01. 12

Jaro

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prohloubení učiva s jarní tématikou.
17.10. 10

Jehličnaté stromy

Ročníky:
Rozpoznávání jehličnatých stromů
25.10. 11

Jehličnaté stromy a keře

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Základní seznámení s jehličnatými stromy a keři v ČR.
30.12. 10

Kostra

Ročníky: ZŠ 5, SŠ 4.,
Seznámení s jednotlivými částmi lidské kostry
26.11. 10

Kostra

Ročníky:
Opakování učiva o kostře.
Autor: Vit Uhmann
25.09. 11

Krkonošský národní park

Ročníky: ZŠ 5,
Poloha, krajina, rostliny, živočichové a zajímavosti NP.
Autor: Vít Liška
29.01. 12

Léčivé byliny

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Nejznámější léčivé byliny a jejich použití.
25.06. 11

Les a jeho význam

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je seznámit žáky s významem lesů a ochranou přírody. Mezinárodní rok lesů 2011. Týden lesů 2011. Strom roku 2011.
27.11. 11

Lesní ekosystém

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako úvod před probíráním ekosyst´mu lesa, ale i pro procvičování či opakování. Je vhodná do předmětu Člověk a jeho svět ( Přírodověda ) do pátého, ale i čtvrtého ročníku, jako rozšiřující. Rozvíjí kompetence komunikativní, k učení a k řešení problému. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk - popis, vypravování.
29.01. 12

Léto

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prohloubení učiva s letní tématikou.
23.11. 10

Lidské tělo

Ročníky:
Lekce do předmětu Člověk a jeho svět - 5. ročník, Lidské tělo - pojmy orgán, soustava. Příklady, zařazování orgánů do soustav.
29.09. 11

Lidské tělo - opěrná soustava

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Lekce vhodná k opakování i procvičování.
28.02. 11

Lidské tělo - svaly

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako úvod před probíráním jednotlivých soustav v lidském těle, jejich významu pro život člověka v předmětu člověk a jeho svět pro 5. ročník.
25.10. 11

Lidské tělo - trávicí soustava

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako úvod před probíráním trávicí soustavy a i k jejímu procvičování a opakování. Jednotlivé listy jsou řazeny tak, aby stoupala postupně i náročnost v jejich plnění. Lekce je vhodná do 5. ročníku do předmětu Přírodověda ( Člověk a jeho svět ), je možné ji však zařadit i do 4. ročníku, jako rozšiřující učivo. Rozvíjí kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní.
25.10. 10

Listnate stromy 1

Ročníky:
Rozpoznávání listnatých stromů
25.10. 10

Listnate stromy 2

Ročníky:
Rozpoznávání listnatých stromů
25.10. 11

Louka

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s některými druhy živočichů žijících na louce
26.03. 11

magneticka sila

Ročníky: ZŠ 5,
Magnetická síla - určeno pro 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
25.09. 11

Národní park České Švýcarsko

Ročníky: ZŠ 5,
Poloha, krajina, rostliny, živočichové a zajímavosti NP.
Autor: Vít Liška
25.09. 11

Národní park Šumava

Ročníky: ZŠ 5,
Poloha, krajina, rostliny, živočichové a zajímavosti NP.
Autor: Vít Liška
15.10. 10

Obojživelníci

Ročníky: ZŠ 4,
Obojživelníci, 4. ročník
28.05. 10

Obratlovci

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
opakovací hodina na rozdělení obratlovců pro 4. třídu
30.01. 11

Obratlovci - opakování

Ročníky: ZŠ 4,
Obratlovci - opakování, 4. ročník
23.09. 10

Plazi

Ročníky: ZŠ 4,
Plazi, 4. ročník
29.01. 12

Podzim

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prohloubení učiva s podzimní tématikou.
11.11. 10

Pokojové rostliny

Ročníky:
Cilem tohoto předváděcího sešitu je seznámit žáky s péčí o pokojové rostliny, se základními druhy množení pokojových rostlin, postupem při přesazování, vytvářet vztah k životnímu prostředí.
28.05. 10

Polární pás

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičovací a opakovací hodina pro 5.třídu
07.03. 12

Poznáváme naši přírodu - rostliny.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Praktické procvičování učiva- třídění rostlin.
07.03. 12

Poznáváme naši přírodu - živočichové.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Praktické třídění živočichů.
24.08. 10

Přírodní společenství

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování chrakteristických znaků nejběžnějších přírodních společenství, zařazování běžných druhů rostlin a živočichů.
Autor: Vít Liška
25.09. 11

Ptáci

Ročníky: ZŠ 5,
Ptáci, poznávání ptačích druhů podle vzhledu, druhového jména, nápovědy ap. Práce rozdělena podle prostředí, ve kterém žijí.
Autor: Vít Liška
13.09. 10

Ptáci

Ročníky: ZŠ 4,
Ptáci, 4. ročník
26.03. 11

Ptáci v zimě

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Poznávání ptačích druhů v zimním období. Začínat s poznáváním ptáků je v zimě výhodné - méně druhů než v létě, krmítko je ideálním místem pro pozorování zblízka, ve městech se ptáci zdržují např. na nezamrzajících řekách.
Autor: Vít Liška
27.05. 11

Původ a vývoj člověka.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Úvodní část k tématickému celku člověk.
29.01. 12

Roční období

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Shrnutí učiva o všech 4 ročních obdobích.
30.01. 11

Rok v přírodě

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je rozdělena podle ročních období. Úkoly se týkají poznávání rostlin nebo živočiců. (motýli, ptáci, plody a listy stromů, stopy zvířat, byliny, ap.)
Autor: Vít Liška
25.07. 11

Rostliny - byliny

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k seznámení s rostlinami - bylinami.
31.08. 11

Rostliny - dřeviny

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se seznámí s rozdělením rostlin a s rozdílem ve stavbě těla dřevin (stromů a keřů).
17.05. 10

Rostliny a živočichové ČR

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál byl vytvořen pro 4. ročník - předmět Člověk a jeho svět jako doplněk k učebnici nakladatelství Didaktis, tématu Česká republika - rostliny a živočichové jako opakovací materiál učiva 3. ročníku.
08.11. 10

Rostliny, druhy stonků a jejich rozlišování, stromy, keře, druhy lesů

Ročníky:
Seznamování s druhy stonků, rozlišování stonků, přiřazování podstatných znaků pro strom a keř, vyjmenování druhů lesů.
07.06. 10

Rozmanitost podmínek života na Zemi.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Doprovodný materiál pro výklad učiva o podnebných klimatických pásmech.
29.01. 12

Rozmanitost životních podmínek v ČR - rostliny

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se seznámí s jednotlivými typy prostředí na území ČR. Hodina je zaměřena na výskyt rostlin v těchto prostředích. Je doprovozena fotografiemi rostlin. Vytvořeno v Activstudiu (verze 3.7)
29.01. 12

Rozmanitost životních podmínek v ČR - živočichové

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se seznámí s jednotlivými typy prostředí na území ČR. Hodina je zaměřena na výskyt živočichů v těchto prostředích. Je doprovozena fotografiemi živočichů. Vytvořeno v Activstudiu (verze 3.7)
23.11. 10

Rozpočet jednorázové akce

Ročníky:
Lekce slouží k doplnění učiva 5. ročníku v tématu Člověk.
07.11. 10

Ryby

Ročníky: ZŠ 4,
Ryby, 4. ročník
30.05. 10

Savany

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Výuková a procvičovací hodina o savanách (tropický podnebný pás) pro 5.třídu.
08.06. 10

Savci

Ročníky: ZŠ 4,
4. ročník, savci
27.11. 11

Smyslové ústrojí

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit sloužík doplnění a zopakování učiva o smyslech člověka.
18.02. 12

Společenstva lesů

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je určena k procvičování znalostí o společenstvech lesů, byla vytvořena v ACS.
18.12. 11

Společenstva polí

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je určená k procvičování znalostí o společenstvech polí. Práce byla vytvořena v ACS.
27.11. 11

Společenstva vod

Ročníky: ZŠ 4,
Hodina určená k procvičováníučiva o společenstvech vod. Práce byla vytvořena v ACS.
17.11. 11

Společenstva živých organismů

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je určena k procvičování znalostí o živých organismech. Práce je vytvořena v ACS.
07.11. 10

Stromy

Ročníky:
Rozlišování stromů jehličnatých a listnatých
17.11. 11

Svátek zvířat - 4.října

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Úkoly a soutěže týkající se zvířat.
29.11. 11

Technika a my

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit se zabývá jednoduchými stroji.
09.06. 10

Třídění rostlin.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přehled systému třídění rostlin.
10.06. 10

Třídění živočichů

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál byl vytvořen pro 4. ročník jako součást opakování dělení živočichů - obratlovců do skupin.
09.06. 10

Třídění živočichů

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přehled systému třídění živočichů.
30.01. 12

Tropický pás

Ročníky: ZŠ 5,
Shrnutí poznatků o tropickém podnebném pásu.
17.11. 11

Ústrojí dýchací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k úvodu i zopakování učiva o dýchacím ústrojí člověka.
27.11. 11

Ústrojí nervové

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží jako součást výkladu a procičení učiva o nervové soustavě a jejím řídím centru - mozku.
17.11. 11

Ústrojí oběhové

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k seznámení, zopakování a doplnění učiva o oběhové soustavě.
27.08. 11

Ústrojí opěrné.

Ročníky: ZŠ 5, SŠ 4.,
Opakování a procvičování učiva o kostře.
29.11. 11

Ústrojí rozmnožovací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží jak k úvodu do tématu tak k jeho zopakování.
17.11. 11

Ústrojí vylučovací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k seznámení, zopakování a doplnění učiva o ústrojí vylučovacím.
25.10. 11

Ústrojí zažívací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit přibližuje jednotlivé součásti trávícího ústrojí.
05.12. 10

Vesmírná mise

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit slouží jako doplněk učiva o hvězdách a vesmíru
30.10. 11

Viry

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná k tématu Člověk do předmětu Člověk a jeho svět (Přírodověda ) do pátého ročníku, ale i šestého ročníku, jako opakovací. Je jí možné použít i v předmětu Člověk a zdraví. Rozvíjí kompetence komunikativní, k učení a k řešení problému. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk - popis.
25.05. 10

Vítejte u našeho rybníka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Příprava je určena k opakování o zvířatech u vody a blízkém okolí. Žáci si zopakují pravidla chování v přírodě.
18.02. 12

Vynálezci a objevitelé

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná do předmětu Člověk a jeho svět( Přírodověda) do pátého ročníku, jako rozšiřující.
30.01. 12

Vynálezci a objevitelé 3

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je pokračováním souboru lekcí o vynálezech, které změnily svět, vhodných do předmětu Člověk a jeho svět ( Přírodověda ) do pátého. Tato lekce je zaměřena spíše na zajímavosti.
21.10. 10

Význam zoologických zahrad

Ročníky:
Význam zoologických zahrad. Procvičovací hodina z přírodovědy vhodná pro 4. r. nebo 5. ročník.
18.02. 12

Základní oblasti Země

Ročníky: ZŠ 5,
Základní oblasti Země - opakování hravou formou
03.06. 10

Zázrak zvaný voda

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Voda - jedna ze základních podmínek života na Zemi. Její vlastnosti a podoby.
05.12. 10

Země ve vesmíru.

Ročníky: ZŠ 5,
Soubor slouží jako doplněk učiva o Zemi a Měsíci.