projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2024

Německý jazyk Německý jazyk

Autor:
Řadit:
26.03. 11

Přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. pádě jed. čísla

Ročníky: ZŠ 8,
V pracovních listech se žáci seznámí s tvary přivlastňovacích zájmen v 1., 3. a 4. pádě jednotného čísla a jejich použitím.
27.08. 11

11. Předložky se 3. pádem

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
V pracovních listech se žáci seznámí s předložkami se 3. pádem a jejich použitím.
27.08. 11

9. Předložky se 4. pádem

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
V pracovních listech se žáci seznámí s předložkami se 4. pádem a jejich použitím.
05.11. 10

Ab in die Ferien! (Ferien,Urlaub)

Ročníky:
Předváděcí sešit (ActivInspire) Ab in die Ferien! (Ferien,Urlaub) je určen pro žáky 8. - 9. ročníku ZŠ. Zahrnuje aktivity zhruba pro 2-3 vyučovací hodiny.
Autor: Radek Franta
26.02. 11

Adjektivdeklination-bestimmter Artikel

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit ADJEKTIVDEKLINATION-bestimmter Artikel, který byl vytvořen v ActivInspire, je určen pro žáky 8. - 9. ročníku (popř. dle potřeby) a odpovídá zhruba dvěma vyučovacím hodinám.
Autor: Radek Franta
26.02. 11

Adjektivdeklination-unbestimmter Artikel

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit ADJEKTIVDEKLINATION-unbestimmter Artikel (ActivInspire) je určen pro žáky 8. - 9. ročníku, rozsahem odpovídá zhruba 2 vyučovacím hodinám.
Autor: Radek Franta
26.02. 11

Adjektive-Steigerung

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit ADJEKTIVE-Steigerung / stupňování přídavných jmen, vytvořený v ActivInspire v rozsahu 2 vyučovacích hodin, je určen pro žáky 7. - 8. ročníku.
Autor: Radek Franta
04.03. 12

Berlin

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
základní informace o nejznámějších památkách v Berlíně a ověření znalostí
20.05. 10

Beruf

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s názvy povolání a jejich charakteristikou.
Autor: Eva Hrubá
08.06. 10

Berufe

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Berufe (Vokabeln) - Wer arbeitet wo? - Berufe x Gegenstände - Nebensätze mit "weil" - Was möchte ich gern machen? Warum?
05.08. 10

Časování slabých sloves

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní listy slouží k procvičení časování slabých sloves.
23.09. 10

Časování slovesa fahren

Ročníky:
Žáci se naučí časovat sloveso fahren,používat ve větách, procvičí tázací zájmena.
Autor: Eva Hrubá
26.03. 11

Časování slovesa laufen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Časování slovesa laufen.
Autor: Eva Hrubá
17.11. 11

Časování slovesa schlafen.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Časování slovesa schlafen.
Autor: Eva Hrubá
18.02. 12

Das Jahr

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznámí s názvy ročních období a měsíců.
Autor: Eva Hrubá
10.05. 10

Das Perfekt

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit Das Perfekt, který je určen pro 8. ročník (popř. ročník, v němž se perfektum probírá), obsahuje cvičení k opakování a procvičování tohoto gramatického jevu jak u slabých, tak i silných sloves.
Autor: Radek Franta
02.05. 10

Das Wetter / Počasí

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro 8.-9. ročník ZŠ, popř. konverzaci v NJ. Seznámení se slovní zásobou tématu, procvičování (přiřazování, popis, tvoření vět), poslech a čtení s porozuměním.
Autor: Radek Franta
29.11. 10

Der menschliche Körper

Ročníky:
7. - 9. ročník Procvičování základní slovní zásoby k tématu lidské tělo.
27.08. 11

Deutschland - Grundinformationen

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
8. - 9. ročník Grundinformationen - Die BRD grenzt an ... - Nachbarnländer und Landkarte - Staatswappen - Nationalflagge
29.07. 11

Deutschland - Städte und Kultur

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Bundespräsident und Bundeskanzler - Städte und Kultur - Zeitungen - Fernsehprogramme - Persönlichkeiten der BRD
27.08. 11

Die Familie

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování slovní zásoby k tomuto tématu.
25.09. 11

Die Kleidung

Ročníky: ZŠ 7,
V pracovních listech se žáci seznámí se základní slovní zásobou tematického okruhu- DIE KLEIDUNG- OBLEČENÍ, rodem vybraných podstatných jmen a jejich množným číslem.
23.07. 10

Die Olympischen Spiele

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Grundvokabeln - die Olympische Fahne - die Ringfarben - die Grundinformationen über die Spiele - Olympia-Quiz
27.08. 11

Die Schweiz

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Grundinfos - Die Schweiz grenzt an... - Nachbarnländer - Flagge und Staatswappen
26.02. 11

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 7,
Sešit nabízí seznámení se se slovní zásobou tematického okruhu - dopravní prostředky. V pracovních listech se žáci seznámí s názvy některých dopravních prostředků.
28.04. 11

ESSEN 1 - Essen & Trinken

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit ESSEN 1 - Essen & Trinken je určen pro žáky 6. ročníku (popř. dle potřeby)a odpovídá 2 vyučovacím hodinám.
Autor: Radek Franta
28.04. 11

Essen 2 - Mahlzeiten

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. - 8. ročníku (popř. dle potřeby), rozsahově odpovídá 2 vyučovacím hodinám, navazuje na sešit ESSEN 1 (Essen & Trinken) a byl vytvořen v programu ActivInspire.
Autor: Radek Franta
27.05. 11

ESSEN 3 - Im Restaurant

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit ESSEN 3 - Im Restaurant byl vytvořen v programu ActivInspire. Je určen pro žáky 6. - 8. ročníku (popř. dle potřeby), rozsahově odpovídá 2 vyučovacím hodinám
Autor: Radek Franta
28.04. 11

ESSEN 4 - Mengenangaben

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit ESSEN 4 - Mengenangaben se snaží seznámit žáky se základní slovní zásobou daného tématu, je určen pro žáky 6. - 8. ročníku (popř. dle potřeby),odpovídá 1 vyučovací hodině.
Autor: Radek Franta
18.02. 12

Ferien

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznámí s tématickým okruhem Ferien,tvoří k tomuto tématu věty s pomocí obrázků a hesel.
Autor: Eva Hrubá
27.05. 11

Freizeit

Ročníky: ZŠ 7,
Was nennen wir "Freizeit" - Hobbys - Basteln - Handarbeiten
27.05. 11

Im Haus, in der Wohnung

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se seznámí se slovní zásobou, která se týká bydlení.
Autor: Eva Hrubá
18.02. 12

In derKüche - Im Badezimmer - Im Zimmer

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 6, ZŠ 7,
Pracovní listy seznamují žáky se slovní zásobou z tematických okruhů- In der Küche, Im Badezimmer a Im Zimmer. Je určena pro začátečníky.
25.10. 11

JA-NEIN-DOCH

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit JA-NEIN-DOCH se snaží seznámit žáky s problematikou kladné odpovědi na zápornou otázku a procvičit daný jev.
Autor: Radek Franta
29.01. 12

Jahreszeiten

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 7,
Pracovní listy seznamují žáky s názvy ročních období a slouží k procvičování slovní zásoby tohoto tématu. Práce je určena pro úvod do tématu, má spíše funkci motivační. Je určena pro začátečníky.
25.10. 11

KARDINALZAHLEN

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit KARDINALZAHLEN seznamuje žáky s problematikou základních číslovek a daný jev procvičuje.
Autor: Radek Franta
26.02. 11

Körperteile

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba - části těla a vyjádření, že mě bolí.
Autor: Eva Hrubá
29.11. 10

Krankheiten

Ročníky:
8. - 9. ročník Vokabeln: Körperteile - Schmerzen x wehtun - Personalpronomen und wehtun - Modalverben und Krankheiten
29.01. 12

Land und Leute

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit LAND & LEUTE se snaží seznámit žáky se slovní zásobou týkající se názvů zemí a tvořením obyvatelských jmen.
Autor: Radek Franta
02.05. 10

Müll und Recycling

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro 8. -9. ročník ZŠ, popř. konverzaci v NJ. Seznámení se slovní zásobou tématu, procvičování (přiřazování, popis, tvoření vět), poslech a čtení s porozuměním.
Autor: Radek Franta
18.02. 12

N-DEKLINATION

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit N-DEKLINATION se snaží seznámit žáky se skloňováním (slabých) podstatných jmen.
Autor: Radek Franta
26.02. 11

Neosobní podmět "man".

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Používání neosobního podmětu "man".
Autor: Eva Hrubá
21.05. 10

Odlučitelné předpony

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní listy slouží k výuce a procvičení sloves s odlučitelnou předponou.
17.11. 11

ORDINALZAHLEN

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit Ordinalzahlen seznamuje žáky s problematikou řadových číslovek a daný jev procvičuje.
Autor: Radek Franta
07.10. 10

Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě- jednotné číslo.

Ročníky:
Pracovní listy jsou určeny k výkladu a procvičování osobních zájmen ve 3. a 4. pádě jednotného čísla.
07.11. 10

Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě- množné číslo.

Ročníky:
Pracovní listy slouží k vysvětlení a procvičení použití tvarů osobních zájmen v množném čísle v 1., 3, a 4. pádě.
24.05. 10

Ostern

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Ostersymbole - Die Karwoche - Ostern in Europa - Ostern-Quiz
27.08. 11

Österreich - Grundinformationen

Ročníky: ZŠ 9,
Grundinformationen - Österreich grenzt an ... - Nachbarnländer und Landkarte - Staatswappen - Nationalflagge
18.03. 12

Perfektum pravidelných sloves - procvičování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
tvorba a procvičování minulého času - perfektum, tvorba příčestí minulého - sein x haben
25.09. 11

Perfektum silných sloves

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní listy slouží k opakování a procvičování tvarů perfekta vybraných silných sloves.
15.10. 10

Perfektum slabých sloves

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro 7.-8. ročník. Obsahuje pracovní listy s výkladem učiva a jeho následným procvičením.
29.01. 12

Podstatná jména- skloňování neurčitého členu

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Užití pracovních listů navazuje na práci Podstatná jména- skloňování určitého členu, je nutno ovládat znalost předložek se 3. a se 4. pádem. V pracovních listech se žáci seznámí s užitím členu neurčitého a s jeho tvary v jednotlivých rodech a pádech u podstatných jmen v NJ. Pracovní listy procvičují užití tohoto gramatického jevu ve spojení s předložkami se 3. a se 4. pádem.
29.01. 12

Podstatná jména- skloňování určitého členu

Ročníky: ZŠ 7,
V pracovních listech se žáci seznámí s tvary členu určitého ve všech rodech a pádech u podstatných jmen v NJ.
26.03. 11

Prag - unsere Hauptstadt

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Grundinformationen über Prag
01.03. 12

Präpositionen - Akkusativ

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
osvojení předložek se 4. pádem, české ekvivalenty, zapojení ve větách a větných spojeních
14.10. 10

Präpositionen mit Akkusativ

Ročníky:
Předváděcí sešit PRÄPOSITIONEN MIT AKKUSATIV, který je určen pro 7., resp. 8. ročník, seznamuje s předložkami se 4. pádem a nabízí procvičování tohoto gramatického jevu v rozsahu 1 až 2 vyučovacích hodin.
Autor: Radek Franta
22.09. 10

Präpositionen mit Dativ

Ročníky:
Předváděcí sešit PRÄPOSITIONEN MIT DATIV, který je určen pro 7., resp. 8. ročník, seznamuje s předložkami se 3. pádem a nabízí procvičování tohoto gramatického jevu v rozsahu 1 až 2 vyučovacích hodin.
Autor: Radek Franta
28.02. 12

Präpositionen-Akkusativ und Dativ

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
osvojení předložek se 3. a 4. pádem, české ekvivalenty, otázky Wo? und Wohin? - určení pádu, zapojení předložek do vět a větných spojení
28.02. 12

Präpositionen_Dativ

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
osvojení předložek se 3. pádem, české ekvivalenty, zapojení do vět a větných spojení
28.04. 11

Préteritum slovesa haben

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Préteritum slovesa haben - výuka, cvičení.
Autor: Eva Hrubá
26.03. 11

Préteritum slovesa sein

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Sešit je určen k výuce a procvičování préterita slovesa sein.
Autor: Eva Hrubá
11.12. 11

Prima A1/1 - Lektion 1

Ročníky: ZŠ 7,
Grüsse - Formular - einfache Fragen - Verbformen: ich, du, Sie - Sie x du
29.11. 11

Prima A1/1 - Lektion 3

Ročníky: ZŠ 7,
Tiere - Vokabeln und Artikel - haben + 4. pád - Wo leben die Tiere?
11.12. 11

Prima A1/1 - Lektion 4

Ročníky: ZŠ 7,
Wochentage - Wie spät ist es? - Tagesablauf - Schulfächer
28.04. 11

Přivlastňovací zájmena II.- procvičování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
V pracovních listech si žáci procvičí použití přivlastňovacích zájmen v 1., 3. a 4. pádě jednotného čísla.
29.01. 12

Schulsachen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznámí s názvy školních potřeb.
Autor: Eva Hrubá
29.11. 11

Schulsachen

Ročníky: ZŠ 7,
Vokabeln - Schulsachen - Was ist in der Schultasche - Schulsachen und Artikel - Rätsel
25.10. 11

Školní potřeby

Ročníky: ZŠ 7,
V pracovních listech se žáci seznámí se základní slovní zásobou tematického okruhu- Školní potřeby- die Schulsachen.
13.10. 10

Slovesa helfen a müssen

Ročníky:
Časování sloves helfen a müssen.
Autor: Eva Hrubá
18.10. 10

Slovesa nehmen a geben

Ročníky:
Časování sloves nehmen a geben, použití ve větách.
Autor: Eva Hrubá
30.01. 11

Slovesa s odlučitelnými předponami

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
V pracovních listech se žáci seznámí se slovesy s odlučitelnou předponou, tvořením a jejich použitím ve větách.
06.11. 10

Sloveso essen

Ročníky:
Časování slovesa essen a cvičení na procvičování.
Autor: Eva Hrubá
30.01. 11

Sloveso können

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Časování slovesa können, cvičení.
Autor: Eva Hrubá
28.04. 11

Sloveso sehen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Časování slovesa sehen.
Autor: Eva Hrubá
27.05. 11

Sloveso vergessen

Ročníky: ZŠ 7,
V pracovních listech se žáci seznámí s časováním slovesa vergessen a jeho použitím.
28.04. 11

Sport

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Warum macht man Sport - Wann? Im Winter x im Sommer - fahren x spielen x machen - Wo treibt man Sport? - Vokabeln
26.03. 11

Stavba věty jednoduché

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 7,
V pracovních listech je vysvětlena stavba věty jednoduché s obměnou.Lze použít pro výuku na 1.stupni ZŠ- 1. cizí jazyk ve 4. popř. 5. ročníku, na 2. stupni - 2.cizí jazyk v 7. ročníku.
27.05. 11

Stavba věty tázací

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Práce obsahuje vysvětlení stavby věty tázací v NJ.
29.01. 12

Tajenky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tajenky - doplňování, luštění.
Autor: Eva Hrubá
29.01. 12

Taschengeld

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit TASCHENGELD se snaží seznámit žáky se slovní zásobou a gramatickými strukturami tohoto tematického okruhu.
Autor: Radek Franta
30.01. 12

Temporale Adverbien

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit Temporale Adverbien se snaží seznámit žáky s problematikou časových příslovcí.
Autor: Radek Franta
21.09. 10

Temporalpräpositionen (im/am/um)

Ročníky:
Předváděcí sešit TEMPORALPRÄPOSITIONEN seznamuje žáky se základními předložkami (im/am/um) používanými v časových údajích.
Autor: Radek Franta
27.05. 11

Vídeň

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vídeň pro začátečníky - seznámení s pamětihodnostmi.
Autor: Eva Hrubá
02.11. 10

Vorweihnachtszeit

Ročníky:
Vorweihnachtszeit (Feste) - Advent - Weihnachtspflanzen - Mistel x Barbarazweige - Nikolaustag
25.10. 11

W-FRAGEN

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit W - FRAGEN seznamuje žáky s problematikou doplňovacích otázek a daný jev procvičuje . Sešit byl vytvořen v programu ActivInspire.
Autor: Radek Franta
11.10. 10

WECHSELPRÄPOSITIONEN

Ročníky:
Předváděcí sešit WECHSELPRÄPOSITIONEN se snaží seznámit žáky (7. - 8. ročník /popř. dle potřeby/) se základními předložkami spojenými se 3. a 4. pádem, odpovídá rozsahem zhruba 2 vyučovacím hodinám.
Autor: Radek Franta
22.10. 10

Weihnachten

Ročníky:
Vokabeln - Wörter mit Weihnats... - Weihnachtsbäume - Gerichte - Weihnachtsbräuche - Text über Weihnachten
22.11. 10

Wetter

Ročníky:
heiss x warm x kühl x kalt - Wetter im Frühling x im Sommer - Wetter im Herbst x im Sommer - Verben und Substantive - Aprilwetter
29.01. 12

Wochentage

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s názvy dnů v týdnu.
Autor: Eva Hrubá
28.04. 11

Wohnen

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. - 9. ročníku, odpovídá zhruba 2 - 4 vyučovacím hodinám. Sešit byl vytvořen v programu ActivInspire.
Autor: Radek Franta