projektui.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2019
07.10. 10

Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě- jednotné číslo.

Pracovní listy jsou určeny k výkladu a procvičování osobních zájmen ve 3. a 4. pádě jednotného čísla.
Žáci si upevní gramatické přehledy daného jevu. Doplňováním a přiřazováním si procvičí učivo.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora