projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2023
27.11. 11

Matematické operace - pojmy

Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičování názvosloví, pojmů početních operací - sčítání, odčítání, násobení a dělení.
Sešit obsahuje různé druhy cvičení se správným řešením a u žáků oblíbenou křížovku. Žáci si procvičí pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora