projektui.cz

svátek má Jiří, 24.4. 2024
26.05. 10

Tvrdé a měkké souhlásky

Materiál slouží k vyvození učiva.
1. Slabiky - tvrdost a měkkost podle podkladu. 2. Souhlásky - oddělit tvrdé, měkké, poznat obojetné. 3. Souhlásky - velká písmena - rozdělení. 4. Slova - doplň i/y. 5. Slova - doplň i/y. 6. Rozlišení správně a nesprávně napsaných slov. 7. Jednoduché věty - doplnit slova s opačným pravopisem. 8. Věty uspořádané do dvojic - doplnit slova s opačným pravopisem. 9. Slova cizího původu - snadné zapamatování pomocí obrázků.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora