projektui.cz

svátek má Jiří, 24.4. 2024
05.12. 10

Slova příbuzná a tvary slova

Seznámení s problematikou slov příbuzných a tvarů slova a jejich procvičování.
1. Výkladová strana - slova příbuzná. 2.-5. Sestavení slov pomocí kořene, předpony a přípony. 6.-7. Přiřazování slov k danému kořenu. 8. Vyhledávání příbuzných slov v textu. 9. Výkladová strana - tvary slova. 10. Vyhledávání tvarů slova v textu. 11. Rozlišení slov příbuzných a tvarů slova. 12.-13. Zařazení vytažených slov do správné skupiny.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora