projektui.cz

svátek má Patrik, 19.2. 2020
25.10. 11

Druhy vedlejších vět

Žáci se seznámí se všemi typy vedlejších vět a naučí se je určovat.
str. 1 - vedlejší věty str. 2 - postup při určování vedlejších vět str. 3 - vedlejší věta podmětná str. 4 - vedlejší věta předmětná str. 5 - upozornění na záměnu vedlejší věty podmětné a předmětné str. 6 - vedlejší věta přísudková str. 7 - vedlejší věta přívlastková str. 8 - vedlejší věta doplňková str. 9 - vedlejší věta příslovečná str. 10 - cvičení k vedlejším větám příslovečným
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora