projektui.cz

svátek má Patrik, 19.2. 2020
25.10. 11

Souvětí

Žáci se seznámí s tím, co je souvětí, jak ho poznáme, jaké jsou jeho druhy, z jakých vět se skládá, jak je možné ho graficky znázornit
str. 1 - co je souvětí, určování počtu vět v souvětí str. 2 - spojování vět v souvětí str. 3 - věta hlavní a věta vedlejší str. 4 - grafické znázornění souvětí str. 5 - grafické znázornění souvětí str. 6 - grafické znázornění souvětí str. 7 - grafické znázornění souvětí str. 8 - souvětí souřadné a podřadné
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora