projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
29.08. 11

Střední hodnoty statistického znaku

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Další statistické hodnoty, které přesněji charakterizují daný soubor (aritmetický průměr, modus, medián).
20.10. 10

"OPÁČKO"

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na opákování několika základních kapitol. Sešit lze využít na konci 7. ročníku a na začátku 8. ročníku.
Autor: Karel Bílek
17.11. 10

28 kvíz - vlastnosti odmocnin.

Ročníky:
Téma: Vlastnosti odmocnin - formou soutěže 28-kvíz (A-Z kvíz)umožňuje procvičení vlastností odmocnin. Navazuje na témata odmocniny a jejich vlastnosti a odmocniny čísel končících nulou a des. čísel.
05.12. 10

Absolutní hodnota celého čísla

Ročníky:
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to absolutní hodnota celého čísla a její procvičení.
24.05. 10

Celá čísla - 7.ročník

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Celá čísla kladná i záporná, čísla navzájem opačná, absolutní hodnota čísla, porovnávání čísel podle velikosti.
21.10. 10

Celá čísla - dělení - 7. ročník

Ročníky:
Dělení celých čísel.
25.09. 10

Celá čísla - násobení - 7.ročník

Ročníky:
Násobení celých čísel, vlastnosti násobení celých čísel.
21.10. 10

Celá čísla - opakování - 7. ročník

Ročníky:
Porovnávání celých čísel, opačná čísla, početní výkony s celými čísly.
26.03. 11

Celá čísla - sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 7,
Sčítání a vlastnosti sčítání celých čísel, odčítání celých čísel.
18.11. 10

Celá čísla a číselná osa

Ročníky:
Určeno pro žáky 7. třídy - co jsou to celá čísla, co je to číselná osa a jak se využívá při znázorňování celých čísel.
14.11. 10

Co už umím s číslem? - 6. ročník

Ročníky:
Opakování učiva 1. stupně na začátku 6. ročníku, vše v oboru přirozených čísel.
18.02. 12

Co už umím se zlomkem? - 1. část

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování - zápis zlomků, rozšiřování a krácení zlomků, porovnávání zlomků, znázornění zlomků na číselné ose a smíšená čísla.
18.03. 12

Co už umím se zlomkem? - 2. část

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování - sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, složený zlomek, převod zlomku na desetinné číslo a převod desetinného čísla na zlomek.
27.11. 10

Co už umím z geometrie? - 6. ročník

Ročníky:
Opakování učiva geometrie z 1. stupně na začátku 6. ročníku. (Activstudio 3)
26.03. 11

Co už vím o kružnici a kruhu?

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování některých částí kapitoly Kružnice, kruh.
17.11. 11

Co už víme o trojúhelníku?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Opakování některých částí kapitoly Trojúhelník.
18.12. 11

Čtverec

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma čtverec.
Autor: Jan Čáp
29.01. 12

Čtyřúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to čtyřúhelník a jaké jsou základní údaje.
26.03. 11

Dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Dělitel - různé metody procvičování.
29.01. 12

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít na konci 6. ročníku a na začátku 7. ročníku.
Autor: Karel Bílek
27.11. 11

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování dělitelnosti přirozených čísel v různých příkladech.
15.05. 10

Dělitelnost - znaky dělitelnosti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení znaků dělitelnosti přirozených čísel.
25.09. 11

Dělitelnost dvěma a třemi

Ročníky: ZŠ 6,
Dělitelnost dvěma a třemi - různé metody procvičování.
30.10. 11

Dělitelnost pěti a deseti

Ročníky: ZŠ 6,
Dělitelnost pěti a deseti - různé metody procvičování.
25.10. 11

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování početních operací s desetinnými čísly.
18.10. 10

Druhá mocnina

Ročníky:
Podpora výkladu nového učiva
18.11. 10

Druhá mocnina přirozených čísel a nuly

Ročníky:
Určeno pro žáky 8. třídy - co je to druhá mocnina přirozených čísel a nuly, jak se určuje.
15.11. 10

Druhá mocnina součtu

Ročníky:
odvození a procvičování vzorce pro druhou mocninu součtu dvou výrazů
18.11. 10

Druhá mocnina záporných čísel

Ročníky:
Určeno pro žáky 8. třídy - co je to druhá mocnina záporných čísel, jak se určuje.
28.04. 11

Dvojice úhlů - 1. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení pojmů dvojice úhlů vrcholových a vedlejších, příklady na procvičení.
25.07. 11

Dvojice úhlů - 2. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení pojmů dvojice úhlů souhlasných a střídavých, příklady na procvičení.
29.01. 12

Finanční matematika

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na vysvětlení několika základních pojmů z finanční matematiky. Sešit lze využít v 9. ročníku.
Autor: Karel Bílek
18.02. 12

Finanční matematika - spoření, půjčky

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení základních pojmů finanční matematiky v příkladech z praxe.
29.01. 12

Funkce kosinus

Ročníky: ZŠ 9,
Funkce kosinus - různé metody procvičování.
28.04. 11

Funkce nepřímé úměrnosti

Ročníky: ZŠ 9,
Definování a procvičení funkce nepřímé úměrnosti.
29.01. 12

Geometrické symboly

Ročníky: ZŠ 6,
Geometrické symboly, jednoduché konstrukční úlohy
28.04. 11

Grafické sčítání a odčítání úhlů

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení se s postupem grafického součtu a rozdílu úhlů.
22.02. 12

Hra s čísly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit nabízí několik úloh s doplňováním chybějících číslic.
29.01. 12

Hravá matematika

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zajímavé a hravé úlohy pro zpestření a oživení výuky.
26.02. 11

I-celá čísla

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít v 7. ročníku a na začátku 8. ročníku.
Autor: Karel Bílek
26.03. 11

I-Celá čísla - počítání

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit je zaměřen na počítání s celými čísly. Sešit lze využít v 7. ročníku a na začátku 8. ročníku při opakování.
Autor: Karel Bílek
26.03. 11

I-Číselná osa

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování zobrazování čísel na číselné ose. Sešit lze využít na II. stupni.
Autor: Karel Bílek
26.02. 11

I-desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít v průběhu 6. ročníku a na začátku 7. ročníku.
Autor: Karel Bílek
26.02. 11

I-přirozená čísla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít v průběhu 6. ročníku a na začátku 7. ročníku.
Autor: Karel Bílek
26.02. 11

I-VZORCE I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení a opakování vzorců obrazců. Sešit lze využít na II. stupni.
Autor: Karel Bílek
26.02. 11

I-VZORCE II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení a opakování vzorců těles. Sešit lze využít na II. stupni.
Autor: Karel Bílek
18.03. 12

Jak se domluvit matematicky?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Matematické symboly používané v geometrii.
27.11. 11

Jak se kamarádí matematika s fyzikou? (1. část)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Vyjádření neznámé ze vzorce pro sedmáky - vysvětlení.
18.12. 11

Jak se kamarádí matematika s fyzikou? (2. část)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Vyjádření neznámé ze vzorce - procvičení.
13.05. 10

Jednotky plochy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Převody jednotek plochy-různé metody procvičování.
27.11. 10

Jehlan

Ročníky:
Materiál je určen pro žáky 9. ročníku k tématu jehlan. Je uvedena definice, základní pojmy. Jsou uvedeny ukázkové příklady, vždy s postupem řešení. Jsou vybrány příklady jen pro čtyřboký jehlan.
13.06. 10

Jehlan

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen pro žáky 9. ročníku k tématu jehlan.
Autor:
25.10. 11

Jehlan pravidelný čtyřboký - objem

Ročníky: ZŠ 9,
Jehlan pravidelný čtyřboký - objem, výklad, procvičení
Autor: Milan Hupka
17.11. 11

Jehlan pravidelný čtyřboký - povrch

Ročníky: ZŠ 9,
Jehlan pravidelný čtyřboký - povrch, vzorce, síť, příklady
Autor: Milan Hupka
25.07. 11

Kosinus

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení funkce kosinus.
29.12. 11

Kosočtverec

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma kosočtverec
Autor: Jan Čáp
29.12. 11

Kosodélník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma kosodélník
Autor: Jan Čáp
27.11. 10

Koule

Ročníky:
Práce je zaměřena na definování pojmu koule a základních vztahů pro povrch a objem. Je připojeno několik příkladů k procvičení. Ukázkové příklady jsou i s postupem, ostatní jen s výsledky.
27.05. 10

Koule

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Definování pojmu koule, vztahy pro objem a povrch, příklady na procvičení.
Autor:
18.02. 12

Koule, povrch a objem

Ročníky: ZŠ 9,
Koule, vzorce, příklady k procvičení
Autor: Milan Hupka
24.11. 10

Krácení lomených výrazů

Ročníky:
Procvičování krácení lomených výrazů.
18.03. 12

Krácení zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma krácení zlomků.
Autor: Jan Čáp
18.05. 10

Kruh, kružnice - obvod

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Obvod kruhu a kružnice, vzorce, příklady k procvičení
Autor: Milan Hupka
11.06. 10

Kruh, kružnice - výpočet poloměru a průměru

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Obvod kruhu a kružnice, výpočet poloměru a průměru
Autor: Milan Hupka
18.02. 12

Kružnice, kruh

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit obsahuje téma kružnice, kruh.
Autor: Jan Čáp
18.02. 12

Krychle a kvádr

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru.
27.11. 10

Kužel

Ročníky:
Hodina je určena pro 9. ročník, téma kužel. Nejprve jsou definovány základní pojmy a vztahy pro povrch a objem kužele. Na dalších stránkách je několik příkladů k procvičení. Některé s postupem řešení, některé jen s výsledky pro kontrolu.
27.05. 10

Kužel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Definování objemu a povrchu kužele, vztahy, řešené příklady a příklady na procvičení.
Autor:
18.02. 12

Kužel rotační

Ročníky: ZŠ 9,
Kužel, teorie, příklady
Autor: Milan Hupka
28.04. 11

Kvadratická funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Definování a procvičení kvadr. funkce.
18.02. 12

Kvíz funkce

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Kvíz nabízí žákům možnost zopakovat si učivo zábavnou formou.
29.01. 12

Lichoběžník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma lichoběžník.
Autor: Jan Čáp
29.01. 12

Lichoběžníky

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to lichoběžník, jaké jsou druhy a provedení konstrukčních úloh.
29.01. 12

LIneární funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Lineární funkce - různé metody procvičování.
15.11. 10

Lineární funkce

Ročníky:
Výklad a procvičení lin. funkcí.
17.11. 11

Lineární nerovnice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Seznámení se základními informacemi o lineárních nerovnicích a s jejich řešením.
26.03. 11

Lineární rovnice I.

Ročníky: ZŠ 8,
Lineární rovnice I., základní úpravy
Autor: Milan Hupka
26.03. 11

Lineární rovnice II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Lineární rovnice - závorky, úpravy
Autor: Milan Hupka
05.12. 10

Lineární rovnice s jednou neznámou

Ročníky:
Základní pojmy, ukázka řešení rovnice s využitím ekvivalentních úprav, jednoduché příklady k procvičení.
18.02. 12

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

Ročníky: ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
25.10. 11

Lomené výrazy - dělení

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení dělení lomených výrazů.
25.10. 11

Lomené výrazy - dělení II

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení dělení lomených výrazů.
15.11. 10

Lomené výrazy - krácení

Ročníky:
Výklad a procvičení krácení lomených výrazů.
25.07. 11

Lomené výrazy - násobení

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení násobení lomených výrazů.
25.07. 11

Lomené výrazy - násobení II

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení násobení lomených výrazů.
18.02. 12

Lomené výrazy - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Souhrnné opakování všech operací s lomenými výrazy.
07.11. 10

Lomené výrazy - podmínky

Ročníky:
Výklad a procvičení podmínek řešitelnosti lom. výrazů
27.05. 11

Lomené výrazy - rozšiřování

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení rozšiřování lomených výrazů.
27.05. 11

Lomené výrazy - sčítání a odčítání I

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení sčítání a odčítání lomených výrazů.
25.06. 11

Lomené výrazy - sčítání a odčítání II

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení sčítání a odčítání lomených výrazů.
25.10. 11

Lomené výrazy - složený lomený výraz

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení výpočtů se složenými lomenými výrazy.
25.10. 11

Lomené výrazy - složený lomený výraz II

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení složitějších složených lomených výrazů.
27.11. 11

Matematický AZ-kvíz

Ročníky: ZŠ 9,
Matematický AZ-kvíz - soutěž s matematickými otázkami.
26.05. 10

Matematika 7. ročník - zlomky - rozšiřování zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Matematika 7. ročník - zlomky - rozšiřování zlomků, jedná se o výklad s procvičením a testem
26.05. 10

Matematika 7. ročník - zlomky - sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Matematika 7. ročník - zlomky - sčítání a odčítání, opakování, doplnění doplňovačkou a slovními úlohami.
26.05. 10

Matematika 7. ročník - zlomky - znázorňování na číselné ose

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Matematika 7. ročník - zlomky - znázorňování na číselné ose, příprava se nechá použít k výkladu, k procvičování a je doplněna soutěží pro dvě družstva
29.01. 12

Matematika hrou

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení a opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít především v 7. ročníku (možné i částečné využití v jiných ročnících).
Autor: Karel Bílek
29.01. 12

Měřítko

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení kapitoly měřítko. Sešit lze využít v 7. ročníku.
Autor: Karel Bílek
18.02. 12

Metody řešení soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

Ročníky: ZŠ 6,
Využití metody dosazovací, sčítací a srovnávací
28.11. 10

Mnohočleny - násobení

Ročníky:
Mnohočleny - násobení mnohočlenu jednočlenem, mnohočlenem, procvičení
Autor: Milan Hupka
23.11. 10

Mnohočleny - sčítání a odčítání

Ročníky:
Mnohočleny - sčítání a odčítání, teorie, vzorové příklady, procvičení
Autor: Milan Hupka
26.02. 11

Mnohočleny - úprava na součin

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Mnohočleny - úprava na součin Příklady, procvičení
Autor: Milan Hupka
29.11. 11

Mnohočleny - úprava na součin II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Mnohočleny - úprava na součin, vytýkání závorek
Autor: Milan Hupka
30.01. 11

Mnohočleny - užití vzorců

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Mnohočleny - užití vzorců, druhá mocnina mnohočlenu, rozdíl druhých mocnin mnohočlenů
Autor: Milan Hupka
17.11. 10

Mocniny

Ročníky:
sčítání a odčítání mocnin
08.11. 10

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Ročníky:
Procvičování mocnin s přirozeným mocnitelem s kladným a záporným základem
26.03. 11

Násobek

Ročníky: ZŠ 6,
Násobek - různé metody procvičování.
07.06. 10

Násobek a dělitel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje téma násobek a dělite pro 6. ročník
Autor: Jan Čáp
29.01. 12

Násobení a dělení celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Násobení a dělení celých čísel - různé metody procvičování.
30.01. 11

Násobení a dělení celých čísel

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení učiva
30.10. 11

Násobení mnohočlenů

Ročníky: ZŠ 8,
Násobení mnohočlenu mnohočlenem - různé metody procvičování.
24.11. 10

Násobení mnohočlenů

Ročníky:
Procvičování násobení mnohočlenů, násobení mnohočlenů a jejich další úpravy.
05.12. 10

Násobení výrazů

Ročníky:
Násobení výrazů - různé metody procvičování.
25.10. 11

Nejmenší společný násobek

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování výpočtů nejmenších společných násobků v různých úlohách.
28.04. 11

Nejmenší společný násobek

Ročníky: ZŠ 6,
Nejmenší společný násobek - různé metody procvičování.
25.10. 11

Největší společný dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování hledání největšího společného dělitele v různých úlohách.
27.05. 11

Největší společný dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Nevětší společný dělitel - různé metody procvičování.
09.01. 11

Největší společný dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma největší společný dělitel
Autor: Jan Čáp
27.05. 11

Nepřímá úměrnost

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad, procvičení, grafické i početní řešení nepřímé úměrnosti, trojčlenka.
16.05. 10

Nepřímá úměrnost I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvod do kapitoly nepřímá úměrnost. Základní pojmy, způsoby zadání, doplnění tabulky.
Autor: Karel Bílek
18.12. 11

Obdélník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma obdélník.
Autor: Jan Čáp
25.10. 10

Obsah a obvod trojúhelníku - Piškvorky

Ročníky:
Navazuje na výkladovou a procvičovací hodinu. Formou hry si žáci zopakují obsah trojúhleníku.
26.02. 11

Obsah a obvod základních rovinných útvarů

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Ověření nabytých dovedností ve výpočtech obvodů a obsahů rovinných útvarech.
15.06. 10

Obsah kruhu - výpočet poloměru

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Odvozený vzorec pro výpočet poloměru kruhu při daném obsahu a jeho procvičení.
Autor: Milan Hupka
25.06. 11

Obsah trojúhelníka

Ročníky: ZŠ 7,
Obsah trojúhelníka - různé metody procvičování.
18.02. 12

Obsahy a obvody čtverců a obdélníků

Ročníky: ZŠ 6,
Jednoduché úlohy k procvičení a upevnění učiva.
25.10. 10

Obvod a obsah trojúhelníku

Ročníky:
Příprava slouží k výkladu a procvičení učiva Obvod a obsah trojúhelníku.
17.11. 10

Odmocniny desetinných čísel a čísel končících nulou

Ročníky:
Téma: Odmocniny desetinných čísel a čísel končících nulou, téma je probírané v 8. ročníku, jedná se o výklad a procvičení. Po tomto tématu bude následovat procvičení formou soutěže podobné A-Z kvízu.
25.06. 10

Osová souměrnost 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Obraz bodu v osové souměrnosti, procvičování učiva.
25.06. 10

Osová souměrnost 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina je zaměřena na vysvětlení a procvičování pojmů z osové souměrnosti.
27.05. 11

Osová souměrnost I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování určování počtu osové souměrnosti.
25.06. 11

Osová souměrnost II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování osové souměrnosti, hledání os souměrnosti, určování souměrných útvarů.
25.06. 11

Početní odčítání úhlů

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - jak se odčítají úhly početně.
25.06. 11

Početní sčítání a odčítání úhlů - procvičování

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - procvičení početního sčítání a odčítání úhlů.
25.06. 11

Početní sčítání úhlů

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - jak se sčítají úhly početně.
26.03. 11

Poměr, měřítko mapy

Ročníky: ZŠ 7,
Poměr, rozdělování v poměru, změna v poměru, postupný poměr, úpravy poměrů, měřítko mapy - výklad, procvičení, úlohy z praxe.
05.12. 10

Porovnávání celých čísel

Ročníky:
Určeno pro žáky 7. třídy - připomenutí, co jsou to celá čísla a vysvětlení, jak se porovnávají a následné procvičení.
29.01. 12

Porovnávání desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování porovnávání desetinných čísel.
17.05. 10

Práce se zlomky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Krácení, rozšiřování a porovnávání zlomků, jejich převod na smíšená a desetinná čísla.
19.12. 10

Pravidla pro počítání s mocninami

Ročníky: ZŠ 8,
Násobení a dělení mocnin o stejném základu, umocňování mocnin.
09.11. 10

Pravidla pro počítání s mocninami

Ročníky:
Procvičování pravidel pro počítání s mocninami
18.12. 11

Pravoúhlý trojúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma pravoúhlý trojúhelník
Autor: Jan Čáp
17.05. 10

Převádění jednotek délky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování převodů jednotek délky, převodní vztahy, převody, doplňování jednotek, porovnávání
29.01. 12

Převádění jednotek objemu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování převádění jednotek objemu.
07.06. 10

Převody jednotek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje téma převody jednotek pro 6. ročník
Autor: Jan Čáp
13.05. 10

Převody jednotek délky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Převody jednotek délky-různé metody procvičování.
04.11. 10

Převody jednotek hmotnosti

Ročníky:
Převody jednotek objemu - různé metody procvičování.
01.11. 10

Převody jednotek objemu

Ročníky:
Převody jednotek objemu - různé metody procvičování.
27.08. 11

Příběh hraček

Ročníky: ZŠ 7,
Počítání s procenty ve slovních úlohách z reálného života.
27.05. 11

Přímá úměrnost

Ročníky: ZŠ 7,
Přímá úměrnost početně i graficky, trojčlenka.
13.05. 10

Přímá úměrnost I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvod do kapitoly přímá úměrnost. Základní pojmy, způsoby zadání, doplnění tabulky.
Autor: Karel Bílek
28.09. 10

Procenta

Ročníky:
Procvičení základních výpočtů s procenty
20.09. 10

Procenta - úvod

Ročníky:
Matematika 7. ročník - Procenta - zavedení pojmu procent, vyjádření procent zlomkem, desetinným číslem. Vybarvování částí obrazců.
13.10. 10

Procenta I

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na propedeutiku kapitoly PROCENTA pro 7.ročník. Žáci se seznámí se základními pojmy a na jednoduchých příkladech si osvojí výpočet procentové části.
Autor: Karel Bílek
13.10. 10

Procenta II

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na propedeutiku kapitoly PROCENTA pro 7.ročník. Žáci si zopakují základní pojmy a na jednoduchých příkladech si osvojí výpočet počtu procent.
Autor: Karel Bílek
13.10. 10

Procenta III

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na propedeutiku kapitoly PROCENTA pro 7.ročník. Žáci si zopakují základní pojmy a na jednoduchých příkladech si osvojí výpočet základu.
Autor: Karel Bílek
20.10. 10

Procenta IV

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení základních typových příkladů z kapitoly PROCENTA pro 7.ročník.
Autor: Karel Bílek
05.12. 10

Procenta ve výrazech

Ročníky:
Výklad a procvičování zápisů výrazů s procenty. Určeno žákům 8. ročníku.
21.06. 10

Prvočísla a čísla složená

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prvočísla a čísla složená a jejich procvičování.
02.01. 11

Prvočíslo, složené číslo

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma prvočíslo a číslo složené
Autor: Jan Čáp
29.09. 11

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit obsahuje téma Pythagorova věta
Autor: Jan Čáp
28.04. 11

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je zaměřen na výuku a procvičení Pythagorovy věty. Sešit je určen pro 8. ročník.
Autor: Karel Bílek
19.12. 10

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad a procvičení využití Pythagorovy věty k výpočtům délek stran pravoúhlých trojúhelníků.
10.11. 10

Pythagorova věta - odvěsna, procvičení

Ročníky:
Pythagorova věta - odvěsna, procvičení
Autor: Milan Hupka
10.11. 10

Pythagorova věta - přepona, procvičení

Ročníky:
Pythagorova věta - přepona, procvičení
Autor: Milan Hupka
18.11. 10

Pythagorova věta v prostoru, krychle a kvádr

Ročníky:
Pythagorova věta v prostoru, krychle a kvádr
Autor: Milan Hupka
29.11. 10

Pythagorova věta ve slovních úlohách

Ročníky:
Netradiční slovní úlohy z reálného života
28.04. 11

Racionální čísla I

Ročníky: ZŠ 7,
Převádění desetinných čísel na zlomky a naopak, znázornění na číselné ose, porovnávání racionálních čísel.
28.04. 11

Racionální čísla II

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování početních operací s racionálními čísly.
09.06. 10

Římské číslice

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s římskými číslicemi a jejich použití.
27.11. 11

Riskuj

Ročníky: ZŠ 9,
Riskuj - soutěž s matematickými otázkami.
08.12. 10

Rovinné útvary

Ročníky:
Upevňování znalostí o rovinných útvarech.
25.10. 11

Rovnice se zlomkem

Ročníky: ZŠ 8,
Řešení rovnic se zlomkem, procvičení
Autor: Milan Hupka
29.01. 12

Rovnoběžníky

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to rovnoběžník a jaké jsou druhy.
28.04. 11

Rovnoběžníky I

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování základních vlastností rovnoběžníků.
27.05. 11

Rovnoběžníky II

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování výpočtu obsahu a obvodu kosodélníku a kosočtverce.
17.11. 11

Rovnoramenný trojúhelník

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení pojmu a vlastností rovnoramenného trojúhelníku, příklady na procvičení.
17.11. 11

Rovnoramenný trojúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma rovnoramenný trojúhelník
Autor: Jan Čáp
17.11. 11

Rovnostranný trojúhelník

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení pojmu a vlastností rovnostranného trojúhelníku, příklady na procvičení.
17.11. 11

Rovnostranný trojúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma rovnostranný trojúhelník
Autor: Jan Čáp
29.01. 12

Rozdělení čtyřúhelníků

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to čtyřúhelník a jaké jsou druhy.
25.06. 11

Rozdělení úhlů

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co je to úhel, jak se úhly dělí a jak se rýsují různé druhy úhlů.
26.11. 10

Rozklad mnohočlenů na součin

Ročníky:
Procvičování rozkladů mnohočlenů na součin vytýkáním před závorku nebo pomocí vzorců.
29.01. 12

Sčítání a odčítání celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Sčítání a odčítání celých čísel - různé metody procvičování.
24.05. 10

Sčítání a odčítání celých čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení sčítání a odčítání celých čísel
08.06. 10

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel, pamětné i písemné
08.11. 10

Sčítání a odčítání mnohočlenů

Ročníky:
Sčítání mnohočlenů - různé metody procvičování.
28.04. 11

Shodnost geometrických útvarů

Ročníky: ZŠ 7,
Shodnost geometrických útvarů - různé metody procvičování.
30.10. 10

Sinus

Ročníky:
Definování a procvičení funkce sinus.
29.01. 12

Slovní úlohy na pohyb - proti sobě

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní úlohy na pohyb - proti sobě,řešené příklady, příklady k procvičení
Autor: Milan Hupka
29.01. 12

Slovní úlohy na pohyb - úvod

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní úlohy na pohyb - úvod, procvičování vzorců, převodů
Autor: Milan Hupka
29.01. 12

Slovní úlohy na pohyb - za sebou

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní úlohy na pohyb - za sebou,řešené příklady, příklady k procvičení
Autor: Milan Hupka
25.10. 11

Slovní úlohy o rozdělování na nestejné části

Ročníky: ZŠ 8,
Postup řešení, řešené úlohy, úlohy k procvičení, kontrola výsledků.
27.08. 11

Slovní úlohy o směsích

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad a procvičení slovních úloh o směsích.
29.09. 11

Slovní úlohy o směsích - látky s různou koncentrací

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Hodina je zaměřena na objasnění hlavních zásad sestavování rovnic při řešení slovních úloh a umožňuje jejich procvičení.
29.09. 11

Slovní úlohy o směsích - látky s různou teplotou

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Hodina je zaměřena na objasnění hlavních zásad sestavování rovnic při řešení slovních úloh a umožňuje jejich procvičení.
29.09. 11

Slovní úlohy o směsích - zboží

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Hodina je zaměřena na objasnění hlavních zásad řešení slovních úloh a umožňuje jejich procvičení.
25.10. 11

Slovní úlohy o společné práci

Ročníky: ZŠ 9,
Postup řešení, řešené příklady, příklady k procvičení, kontrola výsledků.
29.01. 12

Slovní úlohy o věku osob

Ročníky: ZŠ 8,
Slovní úlohy vedoucí na 1 lineární rovnici s 1 neznámou - výklad, řešené příklady, příklady k procvičení, závěrečný test.
26.03. 11

Slovní úlohy řešené pomocí soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Ročníky: ZŠ 9,
Postup při řešení slovních úloh, řešený příklad, příklady k procvičení s možností kontroly výsledků. Určeno žákům 9. ročníku.
29.01. 12

Složené zlomky

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žák se seznámí s úpravami složených zlomků a procvičí si matematické výkony s nimi.
29.01. 12

Smíšená čísla

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina je zaměřena na procvičení matematických výkonů se smíšenými čísly.
26.03. 11

Souhlasné a střídavé úhly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní terminologie, nové informace je možné upevnit procvičením učiva.
26.02. 11

Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičení zápisu a dvě metody řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých.
30.10. 11

Soustava souřadnic v rovině

Ročníky: ZŠ 7,
Soustava souřadnic v rovině - různé metody procvičování.
09.01. 11

Společný dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma dělitel a společný dělitel
Autor: Jan Čáp
16.06. 10

Společný násobek, nejmenší společný násobek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje téma společný násobek a nejmenší společný násobek
Autor: Jan Čáp
25.10. 11

Středová souměrnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování středové souměrnosti v různých úlohách.
21.10. 10

Tangens

Ročníky:
Definování a procvičování funkce tangens.
14.09. 10

Těžnice trojúhelníka

Ročníky:
Těžnice trojúhelníka - různé metody procvičování
30.10. 11

Tojúhelník-základní pojmy

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma trojúhelník-základní pojmy
Autor: Jan Čáp
29.01. 12

Trojúhelník

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování rozdělování trojúhelníků.
18.03. 12

Trojúhelník - konstrukce

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pojem konstrukční úloha, tři základní typy úloh na konstrukci trojúhelníku.
18.02. 12

Trojúhelník - obvod a obsah

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování druhů trojúhelníků, obvodu i obsahu trojúhelníku a příklady na procvičení.
25.06. 11

Trojúhelník - trojúhelníková nerovnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení trojúhelníkové nerovnosti, příklady na procvičení.
27.05. 11

Trojúhelník - vnitřní a vnější úhly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení pojmů vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, příklady na procvičení.
25.10. 11

Trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma trojúhelníky
Autor: Jan Čáp
10.06. 10

Trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s druhy trojúhelníků a jejich procvičení.
26.02. 11

Úhel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Zopakování vědomostí z 5.ročníku
25.06. 11

Úhel a jeho označení

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co je to úhel a jak se označuje.
26.03. 11

Úhlové jednotky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Základní a vedlejší jednotky pro měření velikosti úhlu, různé typy úloh na práci s úhlovými jednotkami.
18.03. 12

Úhly

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma úhly.
Autor: Jan Čáp
18.12. 11

Úhly - označení a měření velikostí

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci procvičují učivo o úhlech a navazují na učivo 1.stupně ZŠ.
28.04. 11

Úlohy o pohybu

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na řešení základních dvou typů úloh o pohybu. Sešit lze využít v 9. ročníku.
Autor: Karel Bílek
02.05. 10

Úměra - 7. ročník

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
zavedení pojmu úměra, ověření, výpočet neznámého členu úměry
27.02. 12

Umíš?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování desetinných čísel zábavnou formou.
09.06. 10

Úprava výrazů na součin pomocí vzorců

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vysvětlení, procvičování a opakování rozkladu výrazů na součin zábavnou formou.
27.11. 11

Úsečky v trojúhelníku

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Střední příčky, těžnice a výšky trojúhelníku, vysvětlení i procvičení.
18.02. 12

Už jsem šesťák

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít na konci 5. ročníku a na začátku 6. ročníku.
Autor: Karel Bílek
25.06. 11

Válec

Ročníky: ZŠ 8,
Válec, povrch a objem v základních úlohách
Autor: Milan Hupka
05.12. 10

Válec

Ročníky:
Povrch a objem válce v různě obtížných úlohách pro žáky 8. ročníku.
25.07. 11

Válec - objem, výpočet výšky

Ročníky: ZŠ 8,
Válec - výpočet výšky z objemu, procvičení
Autor: Milan Hupka
25.06. 11

Válec - užití v praxi

Ročníky: ZŠ 8,
Válec - příklady z praxe
Autor: Milan Hupka
25.07. 11

Válec - výpočet poloměru

Ročníky: ZŠ 8,
Válec - výpočet poloměru, vzorec, příklady, procvičení
Autor: Milan Hupka
26.03. 11

Včelí matematika

Ročníky: ZŠ 6,
Převody jednotek a početní operace s velkými čísly, desetinnými čísly a čísly zakončenými nulami pro žáky 6. ročníku
25.06. 11

Velikost úhlu

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - v jakých jednotkách se měří úhly a jak se jednotky převádí.
02.05. 10

Vlastnosti čtyřúhelníků - 7. ročník

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
třídění čtyřúhelníků, opakování vlastností čtyřúhelníků
25.06. 11

Vlastnosti rovinných útvarů I

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování vzorců, pojmů, vlastností rovinných útvarů pro žáky 7. ročníku.
25.06. 11

Vlastnosti rovinných útvarů II

Ročníky: ZŠ 8,
Vzorce pro obsah a obvod,jejich obměny, pojmy a vlastnosti rovinných útvarů pro žáky 8. ročníku
26.03. 11

Vrcholové a vedlejší úhly

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Hodina je zaměřena na výklad nových termínů a na jejich procvičení.
26.06. 10

Výrazy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvodní učivo k práci s algebraickými výrazy.
18.02. 12

Vzorce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vzorců (a+b)2, (a-b)2, (a+b).(a-b)
30.05. 10

Vzorce pro 6. ročník

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k procvičení tvorby a užití vzorců obrazců v 6. ročníku
Autor: Karel Bílek
18.02. 12

Vzorce pro úpravu výrazů a2-b2

Ročníky: ZŠ 8,
Odvození a procvičení vzorce v jednodušších i složitějších příkladech.
29.01. 12

Vzorce pro úpravu výrazů - (a+b)2

Ročníky: ZŠ 9,
Odvození a procvičení vzorce v jednodušších i složitějších příkladech.
29.01. 12

Vzorce pro úpravu výrazů - (a-b)2

Ročníky: ZŠ 9,
Odvození a procvičení vzorce v jednodušších i složitějších příkladech.
17.11. 10

Vzorec (a+b)(a-b)

Ročníky:
Hodina je zaměřena na odvození daného vzorečku, na postup při použití vzorečku a na procvičování nových vědomostí.
27.11. 11

Vztah procent, desetinných čísel a zlomků

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vztahů mezi procenty, desetinnými čísly a zlomky.
27.05. 11

Základy statistiky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad pojmů statistický soubor, rozsah souboru, statistický znak a četnost. Nové informace je možné ověřit procvičením učiva.
13.05. 10

Zaokrouhlování desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zaokrouhlování desetinných čísel, procvičování porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel.
27.05. 10

Zlomky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvod do problematiky zlomků pro žáky 6. ročníku a opakování tohoto tématu v 7. ročníku.
18.03. 12

Zlomky a rozšiřování zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma zlomky a rozšiřování zlomků.
Autor: Jan Čáp
09.01. 11

Znaky dělitelnosti 2 a 3

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma znaky dělitelnosti 2 a 3
Autor: Jan Čáp
09.01. 11

Znaky dělitelnosti 4 a 6

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma znaky dělitelnosti 4 a 6
Autor: Jan Čáp
27.05. 11

Znaky dělitelnosti 5 a 10

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma znaky dělitelnosti 5 a 10
Autor: Jan Čáp
28.04. 11

Znaky dělitelnosti 9

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit obsahuje téma znaky dělitelnosti 9
Autor: Jan Čáp
29.01. 12

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost čtyřmi

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
25.09. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost deseti

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
17.11. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost devíti

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
17.11. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost dvěma

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
25.10. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost pěti

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
25.10. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost šesti

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.
25.10. 11

Znaky dělitelnosti přirozených čísel - dělitelnost třemi

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro žáky 6. třídy - co jsou to znaky dělitelnosti a jak se využívají.